3. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

 

 

3.A

3.B

3.C

3.D

 

 

D.Ozoliņa

A.Dreimane

I.Kleinberga

V.Budrecka

PIRMDIENA

1.

Matemātika

Sports

Vācu valoda

Matemātika

2.

Vācu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Sports

3.

Dabaszinības

Latviešu valoda

Sports

Vizuālā māksla

4.

Sports

Dabaszinības

Dabaszinības

Vizuālā māksla

5.

Sociālās zinības

Vācu valoda

Mūzika

Angļu val. - F

6.

 

 

 

Mūzika

7.

 

 

 

 

OTRDIENA

1.

Latviešu valoda

Mūzika

Angļu val. - F

Latviešu valoda

2.

Ētika / Krist.m.

Angļu val. - F

Ētika / Krist.m.

Latviešu valoda

3.

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Vācu valoda

4.

Mūzika

Vācu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

5.

Vācu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Mūzika

2.

Latviešu valoda

Ētika / Krist.m.

Vācu valoda

Ētika / Krist.m.

3.

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

4.

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Dabaszinības

5.

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Vācu valoda

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Angļu val. F1.gr.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

2.

Matemātika

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda

3.

Latviešu valoda

Vācu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

4.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Vācu valoda

5.

Dabaszinības

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Sociālās zinības

6.

Angļu val. F 2.gr.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

7.

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

Matemātika

Mūzika

Vācu valoda

Latviešu valoda

3.

Vācu valoda

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Sports

4.

Sports

Vizuālā māksla

Mūzika

Mājt. un tehn.

5.

Mājt. un tehn.

Sports

Sociālās zinības

 

6.

Klases stunda

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs