4. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

 

 

4.A

4.B

4.C

4.D

 

 

Ē.Kratsiņa

G.Plūce

V.Krūmiņa

D.Krūze

PIRMDIENA

1.

Vācu valoda

Angļu val. - F

Matemātika

Matemātika

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu val. - F

Vācu valoda

3.

Angļu val. - F

Vācu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

4.

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

Angļu val. - F

5.

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Vācu valoda

Dabaszinības

6.

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Vizuālā māksla

7.

 

 

 

 

OTRDIENA

1.

Latviešu valoda

Datorika - F

Matemātika

Vācu valoda

2.

Sports

Vācu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

3.

Mūzika

Matemātika

Sports

Matemātika

4.

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sports

5.

Vizuālā māksla

Mūzika

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

6.

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Mūzika

7.

 

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

2.

Vācu valoda

Dabaszinības

Mūzika

Latviešu valoda

3.

Latviešu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

4.

Literatūra

Latviešu valoda

Dabaszinības

Vācu valoda

5.

Dabaszinības

Sociālās zinības

Vācu valoda

Dabaszinības

6.

 

Mūzika

 

 

7.

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Latviešu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Matemātika

2.

Vācu valoda

Literatūra

Matemātika

Sports

3.

Matemātika

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda

4.

Sociālās zinības

Sports

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

5.

Mājt. un tehn.

Matemātika

Latviešu valoda

Mājt. un tehn.

6.

Klases stunda

 

 

 

7.

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

2.

Matemātika

Sociālās zinības

Vācu valoda

Vācu valoda

3.

Vācu valoda

Sports

Literatūra

Latviešu valoda

4.

Sports

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

5.

Latviešu valoda

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Klases stunda

6.

 

Klases stunda

Klases stunda

Mūzika

7.