Otrā pusgada ārpusstundu darba plāns

2020./2021. m. g.

 

Mēnesis

 

Pasākums

 

Klašu grupa

 

Atbildīgie

Janvāris

Draudzīgā aicinājuma diena

(28.01.2021.)

Visas klases

sk.I.Bumbiere

Skolēnu padome

Februāris

Valentīndiena

 

Interesenti

 

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

 

Marts

Liepājas dzimšanas diena

Visas klases

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Aprīlis

 

Raibās Lieldienas

 

 

Visi interesenti

 

 

Skolēnu padome

sk.Ineta Bumbiere

 

 

Žetonu pēcpusdiena

12.klases

Klases audzinātāji,

Ineta Bumbiere

 

 

Ģimeņu diena

 

Visi skolēni, skolotāji, vecāki

Skolotāji

Jūnijs

 

Pamatskolas izlaidums

9. klases

sk. Ineta Bumbiere

9. klašu audzinātāji

Vidusskolas izlaidums

12. klases

 

sk. Ineta Bumbiere

12. klašu audzinātāji

 

                                                                                                                       

Ārpusstundu darba organizatore - I.Bumbiere  

                                   

                                                                                                                                    SP prezidente - Nikola Natālija Viņķe               

Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

2020./2021.m.g. prezidente: Nikola Natālija Viņķe,

 

viceprezidenti: Roberts Vilcāns un Ričards Arājs

 

skolenu padome

Skolēnu padome- vieta, kur rodas jaunas idejas.

          Izdzirdot nosaukumu „Skolēnu padome”, daudziem no apkārtējiem rodas neskaitāmi jautājumi. Tos uzdod gan klasesbiedri, draugi un treniņu biedri, gan radinieki un ģimenes locekļi. Katru reizi, izdzirdot šos jautājumus, ir liels prieks, gandarījums un pozitīvas emocijas izklāstīt atbildes, ko interesti nepacietīgi gaida.

Darbojoties Skolēnu padomē, jaunieši cenšas padarīt skolu par vidi, kurā ikviens gan liels, gan mazs varētu justies drošs, tam mācīšanās skolā būtu ērta un patīkama.

Nodrošinām kārtību savās sapulcēs, rūpīgi pierakstot tajās nolemto un izrunāto. Rīkojam dažādus pasākumus, lai dažādotu skolēnu un skolotāju ikdienu. Uzturam komunikāciju starp skolēniem un skolotājiem par skolā notiekošo. Veidojam skolu par vidi, kurā skolēniem uzturēties būtu patīkami, un viņi to darītu ar prieku. Sanākot kopā un sapulcējoties, izrunājam sasāpējušos jautājumus, apmaināmies ar savām idejām, papildinām tās un uzklausām viens otra viedokli. Mēs nebaidāmies uzdrīkstēties un kļūdīties. Mums ir lieliska iespēja iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem un paplašināt savu paziņu un draugu loku.

Sadarbojoties iegūstam dažādas jaunas iemaņas, kuras noderēs turpmāka dzīvē pēc skolas beigšanas. Iegūstam jaunas zināšanas un ar katru brīdi pilnveidojam un dažādojam sevi. Sniedzam palīdzību viens otram, jo kā jau sen ir sacīts- divas galvas gudrākas, nekā viena. Mācāmies savienot mācības ar ārpusstundu darbu, dažreiz tas sagādā grūtības, bet kopā, atbalstot vienam otru, mēs tās pārvaram. Katram no mums ir iespēja izkopt savu personību.

Skola ir mūsu otrās mājas, tādēļ tā ir jāuztur tādā stāvoklī, lai mēs paši vēlētos tajā uzturēties. Skolotāji, klasesbiedri un skolas biedri ir mūsu otrā ģimene. Ar tiem ir jāuztur labas attiecības, jo mums kopā ir jāsadzīvo ik dienu.

Ja vēlies pārmaiņas, Negaidi, kad kāds cits sāks rīkoties, sāc ar sevi.

Ej! Iesaisties! Dari!

Zane Kalveniece 9.A, Skolēnu padome

Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns 2020./2021. m. g.

Katrs pasākums tiks īpaši saskaņots ar skolas administrāciju par iespēju to realizēt klātienē vai attālināti, ievērojot noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

 

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Dzejas dienas

Interesantiem

Latviešu valodas
skolotāji

Oktobris

Skolotāju diena (pēc apstākļiem)

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere
9. un 12. klases

Skolas 82. dzimšanas diena (pēc apstākļiem)

Visi skolēni, skolotāji

 

I. Bumbiere, skolotāji, darba grupas

Fukši (pēc apstākļiem)

10. klases

I. Bumbiere, Skolēnu Padome

Karjeras Nedēļa

(26.10.- 30.10.)

 

Karjeras konsultanti

Novembris

Mārtiņdienas tirdziņš

Sākumskola
SMU

I. Bumbiere
Skolēnu Padome
Anda Gineite

Lāčplēša diena

Visas klases

Klašu audzinātāji, ja klase iet gājienā

Vēstures skolotāja
I. Bumbiere
Skolēnu Padome

Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi: koncerts, dažādas aktivitātes

Visām klasēm

Vēstures skolotāja
I. Bumbiere
Skolēnu Padome

Decembris

Ziemas saulgriežu laiks ir klāt!
(dažādas aktivitātes)

Sākumskola

Pamatskola

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

Mācību uzņēmumu darbu izstāde/tirdziņš

Pamatskola
Vidusskola

I. Bumbiere

Anda Gineite

Ziemassvētku koncerts

Visas klases

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

A. Tomaša

K. Šulmane

I. Sproģe

Ziemassvētku balle

Vidusskola

I. Bumbiere

Skolēnu padome

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

Ārpusstundu darba organizatore                                                                                                                           I.Bumbiere

Skolēnu Padomes prezidente                                                                                                                                N.N. Viņķele

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs