Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns 2021./2022. m. g.

Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns
2021./2022. m. g.

Katrs pasākums tiks īpaši saskaņots ar skolas administrāciju par iespēju to realizēt klātienē vai attālināti, ievērojot noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Svētku koncerts

2. – 12.klases

Klašu audzinātāji

Oktobris

Skolotāju diena

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere
9. un 12. klases

Skolas dzimšanas diena

Visi skolēni, skolotāji

 

I. Bumbiere, skolotāji, darba grupas

Fukši (pēc apstākļiem)

10. klases

I. Bumbiere, Skolēnu Padome

Karjeras nedēļa

 

Karjeras konsultanti

Novembris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņdiena

Interesenti

I. Bumbiere
Skolēnu Padome
Anda Gineite

Lāčplēša diena

Visas klases

Klašu audzinātāji, ja klase iet gājienā

Vēstures skolotāja
I. Bumbiere
Skolēnu Padome

Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi: svētku uzruna, koncerts, dažādas aktivitātes

Visām klasēm

Vēstures skolotāja
I. Bumbiere
Skolēnu Padome

 

Skolēnu padomes diena.

9. – 12.klases

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

Decembris

Ziemas saulgriežu laiks ir klāt!
(dažādas aktivitātes)

Sākumskola

Pamatskola

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

Mācību uzņēmumu darbu izstāde/tirdziņš

Pamatskola
Vidusskola

I. Bumbiere

Anda Gineite

Ziemassvētku koncerts

Visas klases

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

A. Tomaša

K. Šulmane

I. Sproģe

Ārpusstundu darba organizatore                                                         I.Bumbiere

Skolēnu padomes prezidente                                                              Ieva Poškus

Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti (2021./2022.m.g.))

2021.-2022.m.g. Skolēnu padome.

Pamatskolas Skolēnu padomes viceprezidente Loreta Poheviča, Skolēnu padomes prezidente Ieva Poškus, vidusskolas skolēnu padomes viceprezidente Zane Kalveniece.

Lasīt tālāk: Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti (2021./2022.m.g.))

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs