2.pusgada ārpusstundu darba plāns 2018./2019. mācību gads

2.pusgada ārpusstundu darba plāns 2018./2019. mācību gads

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbilldīgie

Janvāris

Draudzīgā aicinājuma diena

28.01.2019

Visas klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Aptauja vidusskolēniem

Vidusskola

Skolēnu padome

Ābeču svētki

1.klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Februāris

Sveču diena

Visas klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Žetonvakars

12.klases

sk.Ineta Bubiere

12.klašu audzinātāji

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”

Sākumskola

Sk.Ineta Bumbiere

 Skolēnu padome

Valentīna dienas SMU tirdziņš

Visi interesenti

Sk. Anda Gineite

Valentīna dienas stacijas

Vidusskola un pamatskola

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Diskotēka

7.-9. klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Pavasara balle

Vidusskola

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Marts

Liepājas 394.dzimšanas diena

Visas klases

Vēstures, sociālo zinību skolotāji

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Muzikālā diena

Visas klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Raibās pavasara aktivitātes

5. -6. klases

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

SMU pavasara gadatirgus

Visi intresenti

Sk.Ineta Bumbiere

Sk.Anda Gineite

Aprīlis

Smaidu diena:

Karikatūras,Karaoke,

vidusskola

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Atvērto durvju diena vidusskolā

9. – 12.klašu skolēni un pilsētas, rajona topošie vidusskolēni

 

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Pavasara tautisko deju atskaites koncerts

Mūsu skolas tautisko deju kolektīvi

Sk.Ilze Daņilovska

Sk. ineta bumbiere

Sporta diena

9.-12.klases

Sporta skolotāji

Sk.Ineta Bumbiere

Lieldienu pasākumi:

 

 

Visas klases

Skolēnu padome

Maijs

Ģimenes diena

Visi skolēni, skolotāji, vecāki

Skolotāji

Mildas balva

Pamatskola un vidusskola

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Pēdējais zvans pamatskola

9.klases

8.klases un audzinātāji

Pēdējais zvans vidusskolā

12.klases

11.klases un audzinātāji

Jūnijs

Pamatskolas izlaidums

9.klases

Sk.Ineta Bumbiere

 

Vidusskolas izlaidums

12.klases

Sk.Ineta Bumbiere

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs