1. pusgada ārpusstundu darba plāns 2016./2017

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

1.septembris - Zinību diena

Visi skolēni

Skolotāji

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Dzejas dienas – izstāde

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Dzejas dienas

Pamatskola

Vidusskola

Latviešu valodas skolotāji

 

Miķeļdiena - Rudens gadatirgus.

Visi skolēni

Skolotāji

Tehniskie darbinieki

Klašu audzinātāji

I.Bumbiere

A.Gineite

Skolēnu Padome

Oktobris

Skolas dzimšanas diena

Visi skolēni

Skolotāji

Skolēnu Padomes

I.Bumbiere

Skolotāju diena

Skolotāji

9. un 12. Klases

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Fukši

10.klases

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Karjeras nedēļa (12. – 16.oktobris)

7.-12.klases

D. Smāģe

 

NBS JS grupas koncerts

Visi skolēni

Skolotāji

Tehniskie darbinieki

Ineta Bumbiere

 

Rūtainā diskotēka

Pamatskola

Skolēnu Padome

Ineta Bumbiere

Novembris

Labdarības pasākumi – Labie darbi (visu mācību gadu)

Visi skolēni

Skolotāji

Skolēnu Padomes

Ineta Bumbiere

Klašu audzinātāji

Mārtiņdiena

Sākumskola

Pamatskola

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Latviešu valodas skolotājas

Lāčplēša diena

Visi skolēni

Skolotāji

I.Bumbiere

Klašu audzinātāji

Valsts nedēļa - Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi

Visi skolēni

Skolotāji

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

Vēstures un sociālo zinību skolotāji

Decembris

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš

Visi skolēni

Skolotāji

Anda Gineite

Juta Birzniece

Agnis Timermanis

Ziemassvētki sākumskolā (Ziemassvētku darbnīcas, izstāde, rotaļas)

Sākumskolas skolēni

Skolēnu Padomes

Ineta Bumbiere

 

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

N. Priede

A. Tomaša

Meklēsim Ziemassvētkus

Visi skolēni

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padomes

Ziemassvētku koncerts

Interesentiem

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

Klašu audzinātāji

 

Ziemassvētku balle

Vidusskola

Skolēnu Padome

Ineta Bumbiere

Skolēnu padome 2016./2017.g

Margarita Jevtejeva 12.B klase – vidusskolas Skolēnu padomes prezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Gansone 11.A klase – vidusskolas Skolēnu padomes viceprezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grieta Griezīte 9.D klase – pamatskolas Skolēnu padomes prezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Elizabete Ķēniņa 8.A klase – pamatskolas Skolēnu padomes viceprezidente

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs