Otrā pusgada ārpusstundu darba plāns

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

 Janvāris

Žetonu vakars (23.01.)

12. klases

 sk.Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

 12. klašu audzinātāji 

 Volejbola turnīrs

 (26.01. - 29.01.)

9.klašu zēni

sk. Valentīna Pocjute

Draudzīgā aicinājuma diena (28.01.):

-Draudzības gājiens (9. – 12.klases)

-Radošais vakars skolēniem kopā ar vecākiem.

Visas klases

sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

 Skolēnu Padomes pasākums „Jauniešu mājā”

(28.01.)

Pilsētas skolu pārstāvji

Skolēnu Padome

 Februāris 

 Projektu nedēļas ietvaros -Starpskolu draudzības spēles florbolā (09.02. – 13.02.) 

5. – 6. Klašu komanda

sk .Ginta Kaire

 Projekta nedēļas ietvaros- Sporta diena

(09.02. – 13.02.)

3.klases

sk.Biruta Tjurina

 Skatuves runas konkurss „Zvirbulis atgriežas” (sākumsk. 12.02.)

Visas klases

 sk. Ineta Bumbiere

Sākumskolā kl. audz., latv. val. skolotāji

Valentīndiena vidusskolā (16.02.)

10. – 12. klases

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

Atpūtas vakars „Mūsu talanti”(20.02.).

5. – 9. klases

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Skolēnu Padome 

 Galda tenisa turnīrs (25.02. – 27.02.)

7.klašu zēni

sk. Valentīna Pocjute

 Marts

Liepājas 390. dzimšanas diena (13.03.)

Visas klases

 Vēstures, sociālo zinību skolotāji

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Aprīlis

Joku diena (01.04.)

Visas klases

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

   Deju(aerobikas) konkurss "Pavasara ritmos" (01.04.)

 5. – 7. klases, 8.B un 8.C klases meitenes,10.B klases, 11.A klases, 12.B klases meitenes

 

sk. Biruta Tjurina

 Lieldienu pasākumi (02.04.):

 sākumskolas darbnīcas

-   5.klašu pasākums

- Stafetes un citas aktivitātes 

Visas klases

Mājturības un tehnoloģijas skolotāji

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

 SMU gadatirgus (ap 22.04.)

Visi interesenti

 sk. Juta Birzniece

sk. Anda Gineite

sk. Agnis Timermanis

  Sacensības peldēšanā (27.04. – 30.04.)

Skolotājas Gintas Kaires grupas

sk.Ginta Kaire

 Maijs

 Tiksimies skolā…

(aprīļa beigās vai maija sākumā)

(Atvērto durvju diena) 

9.klases skolēni

sk. Ineta Bumbiere

sk.Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Pavasara tautisko deju atskaites koncerts

Mūsu skolas tautisko deju kolektīvi

 sk. Ilze Jurgilēviča

sk. Ineta Bumbiere

 Darbu izstāde „Es savai māmiņai”

Pamatskolas skolēni

Mājturības un tehnoloģijas skolotāji

 Lielā Sporta diena (kopīga riteņbraukšana), citas aktivitātes (ap 08.05.)

 Visas klases, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Sporta skolotāji

Skolēnu Padome

 

Mildas balva – Gada klase (pavasara pasākums, koncerts) (11.05.)

 

Pamatskola

Vidusskola

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

 Nāc nākdama, vasariņa! (rotaļas, ap 20.05.) 

 

Sākumskola

 sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

 Pēdējais zvans pamatskolā (15.05.)

9. klases

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

8. klašu un 9.klašu audzinātāji.

 Pēdējais zvans vidusskolā (15.05.)

12. klases

 sk. Ineta Bumbiere

sk. Agnis Timermanis

11. un 12. klašu audzinātāji.

Jūnijs

Pamatskolas izlaidums (12.06.)

9. klases

sk. Ineta Bumbiere

9. klašu audzinātāji

Vidusskolas izlaidums (12.06.)

12. klases

sk. Ineta Bumbiere

12. klašu audzinā

Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

 

Septembris

 

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

 

Pasākums „Dzīvojam kopā, svinam kopā!”

 

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Klašu audzinātāji

Spēka diena.

Visas klases

I.Bumbiere

 

Skolas prezidenta vēlēšanas

 

Pamatskola

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

 

 

Miķeļdiena

 

2. – 4. klases

Klašu audzinātāji

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

Oktobris

 

Skolotāju diena

 

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

9. un 12. Klases

 

Fukši

10. klases

I. Bumbiere

A. Timermanis

Skolēnu Padome

11. klases

 

Skolas dzimšanas diena

 

 

I.Bumbiere

 

Karjeras nedēļa

7.-12.klases

D. Smāģe

 

 

Vācu dienas

Ansamblis

„Jumītis”

A.Čakša

I.Jurgilēviča

I.Bumbiere

 

 

 

 

 

Rudens diskotēka

 

 

Pamatskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis Skolēnu Padome

 

Novembris

 

Cirka izrāde

 

Sākumskola

Ineta Bumbiere

Klašu audzinātāji

 

Mārtiņdiena

 

Sākumskola

Ineta Bumbiere

Skolēnu Padome

 

Valsts nedēļa

-          dažādas aktivitātes skolā

-          Lāčplēša diena

-          Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums

Visas klases

I.Bumbiere

Vēstures un soc zinību skolotāji

Skolēnu Padome

Klašu audzinātāji

 

Decembris

 

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš

 

Visas klases

Anda Gineite

Juta Birzniece

Agnis Timermanis

 

Meklēsim Ziemassvētkus! (aktivitāte starpbrīžos)

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

 

 

Ziemassvētku koncerts

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

A.Čakša

I.Jurgilēviča

 

Ziemassvētku darbnīcas

 

Pamatskola

N. Priede

A. Tomaša

 

Ziemassvētku pasākumi - vakars

-          sākumskola

-          pamatskola

-          vidusskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu Padome

Klašu audzinātāji

 

 

2014./2015.mācību gada Skolēnu Padomes prezidenti

Skolēnu Padomes prezidenti:

Pamatskolā: Anna Katrīna Šķubura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 DSC04451Vidusskolā: Jolanta Klokeļe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie esam mēs - Skolēnu Padome

2015padome

2015padomev

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs