Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Sporta diena - Orientēšanās diena

Visas klases

Anita Gintere

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Sporta skolotāji

Klašu audzinātāji

Dzejas dienas. Tikšanās ar dzejnieci A.Rancāni. Izstāde.

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolas prezidenta vēlēšanas

Pamatskola

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Spēku diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Teātra izrāde „Trīs lāči”

2. klases

Klašu audzinātaji

Oktobris

Skolotāju diena

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

9. un 12. klases

Fukši

10. klases

I. Bumbiere

A. Timermanis

SP

11. klases

Karjeras nedēļa

7.-12.klases

D. Smāģe

Skolas dzimšanas diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Skolas administrācija

Projekts „Liepājas Lielā balva 2013” (piepūšamās atrakcijas)

Visas klases

Agnis Timermanis

Biruta Tjurina

Novembris

Mārtiņdiena (tirdziņš 2. – 4. klases, rotaļu diena 2. klases)

Sākumskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums

Visām klasēm

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Vēstures skolotāji

Skolēnu padome

Tautisko deju kolektīvu sadraudzības koncerts

Visi interesenti

Ilze Jurgilēviča

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Adventes vainagu izstāde

Visas klases

Anda Gineite

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Decembris

Mācību uzņēmumu darbu izstāde/tirdziņš

Pamatskola

Vidusskola

Agnis Timermanis

Anda Gineite

Ziemassvētku koncerts

Sākumskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Teātra izrāde

Visi interesenti

Lelde Eglinska

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

N. Priede

A. Tomaša

Ziemassvētku balle

Pamatskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Klašu audzinātāji

Ziemassvētku balle

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Agnis Timermanis

Skolēnu padome

Klašu audzinātāji


                                                                                                            

Skolēnu padome 2013./2014.m.g.

Prezidents: Laura Vēbere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceprezidenti:

Līga Bārda

sākumskola -  Līga Bārda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Kaļita

pamatskola - Amanda Kaļita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilze Strazdiņa

vidusskola - Ilze Strazdiņa

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs