Pamatskolas un vidusskolas Skolēnu Padome 1999. - 2013. g.

Skolēnu padome darbojas no 1998. gada 20. marta. Apvienoto Skolēnu asociācija (ASA) pirmā fiksētā sapulce notika 1998. gada 16.aprīlī. Direktors Tālivaldis Deklaus ierosināja skolēnu pašpārvaldei izdomāt nosaukumu. Mēs sevi nosaucām par Apvienoto Skolēnu asociāciju.

     Apvienotās skolēnu asociācijas dzimšanas diena ir 1998.gada 20.marts un par pirmo prezidenti kļuva Diāna Krūma.

     1999./2000.m.g. Skolēnu padomi koordinēja prezidente Ilze Keterliņa.

     2000./2001.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus veica Laura Škuberte.

     2001./2002.m.g

     2002./2003.m.g. Skolēnu padomes prezidenta pienākumus pildīja Mareks Berezovskis.

     2003./2004.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Maija Demitere.

     2004./2005.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Anita Ruņģe.

     2005./2006.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Ieva Ruņģe.

     2006./2007.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Lāsma Dzene.

     2007./2008.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Jana Dubina.

     2008./2009.m.g. Skolēnu padomes prezidenta pienākumus pildīja Reinis Pāvils.

     2009./2010.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja Beāte Kima

     2010./2011.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja pamatskolā - Laura Birzniece, vidusskolā - Anita Juzupa

     2011./2012.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja pamatskolā - Maija Tabaka, vidusskolā - Edgars Rezanovs/Reinis Petermanis

     2012./2013.m.g. Skolēnu padomes prezidentes pienākumus pildīja pamatskolā - Elīza Jansone, vidusskolā - Sindija Bora

     Skolēnu Padomes skolēnu sastāvs 2012./2013.m.g.

Prezidents - pamatskolā - Elīza Ieva Jansone, vidusskolā - Sindija Bora
Viceprezidente - pamatskolā - Anete Vītola, vidusskolā - Laura Vēbere
Skolotāja konsultante - Ineta Bumbiere.

Šogad Skolēnu Padomē darbojas 48 skolēni.
Šogad Skolēnu Padome izdod savu informatīvo lapu "Ziņnesis", kurā atspoguļo savu darbu, pasākumus, konkursus un nolikumus un tml. informāciju.

Vidusskolas Skolēnu Padomes prezidente Sindija Bora

Vidusskolas Skolēnu Padomes viceprezidente Laura Vēbere

Vidusskolas Skolēnu Padome

Pamatskolas Skolēnu Padomes prezidente - Elīza Ieva Jansone

Pamatskolas Skolēnu Padomes viceprezidente - Anete Vītola

Pamatskolas Skolēnu Padome.

* * *

Pamatskolas Skolēnu Padomes ārpusstundu darba plāns

2. pusgadam 2012./2013.m.g.

 

 

 

Pasākumi

 

Atbildīgais

 

I

 

Draudzīgā aicinājuma diena.

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

II

 

Valentīna dienas stafetes ( 7. – 9.klases)

 

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

III

 

Liepājas dzimšanas diena.

 

 

 

Lieldienas (darbnīcas, dažādas aktivitātes,

stafetes – 5. – 6.klases).

 

 

I. Bumbiere

Vēsture skolotāji

 

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

 

IV

 

Skolēnu Padomes prezidenta vēlēšanas.

 

 

 

Dažādu aktivitāšu izvērtēšana pa klašu grupām, apbalvošana.

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

 

V

 

 

Pavasara atskaites koncerts.

 

Pēdējais zvans.

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

I.Bumbiere

8.klases

 

* * *

Vidusskolas Skolēnu Padomes ārpusstundu darba plāns

2. pusgadam 2012./2013.m.g.

 

 

 

Pasākumi

 

Atbildīgais

 

I

 

 

Draudzīgā aicinājuma diena.

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

II

 

Valentīna dienas stafetes.

 

 

 

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

III

 

Sporta diena.

 

 

Skolēnu Padomes diena.

 

 

Lieldienu stafetes.

 

I. Bumbiere

Skolēnu Padome

 

Skolēnu Padome

I.Bumbiere

 

Skolēnu Padome

I.Bumbiere

 

 

IV

 

Skolēnu Padomes prezidenta vēlēšanas.

 

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

 

V

 

Pavasara ieskaņas koncerts.

 

 

Mildas balva.

 

 

Pēdējais zvans.

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

I.Bumbiere

Skolēnu Padome

 

I.Bumbiere

11.klases

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs