1. - 12. klašu konsultācijas

Vārds, uzvārds

Klase, māc. priekšmets

Konsultācijas diena

Laiks

Kabinets

Ināra Knitnere

1.a

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.15 – 13.55

14.05 – 14.45

14.05 – 14.28

34

Ilze Poņemecka

1.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.10 – 13.51

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

31

Jana Mītina

1.c

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 – 14.40

14.00 – 14.40

13.05 – 13.22

32

Zita Tapiņa

1.d

Otrdiena

Ceturtdiena

13.10 – 13.55

8.00 – 8.20

14.00 – 14.38

35

 

Andra Vilcāne

 

2.a

Pirmdiena

Otrdiena

 

13.15 – 14.15

14.00 – 14.40

201

 

Ance Elstiņa

 

2.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.10 – 8.25

14.00 – 15.10

8.10 – 8.25

202

 

Ruta Rence

 

2.c

Pirmdiena

Trešdiena

14.00 – 15.10

13.10 – 13.50

301

Aija Grulle

 

 

2.d

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.15

13.10 – 13.55

8.00 – 8.15

13.55 – 14.20

302

 

Dace Ozoliņa

 

3.a

Otrdiena

Trešdiena

Piektdiena

13.10 – 13.50

13.10 – 13.50

8.00 – 8.17

33

Agita Dreimane

 

 

3.b

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Piektdiena 1.B

13.10 – 14.00

8.00 – 8.20

8.00 – 8.20

13.10 – 13.28

38

 

Inta Kleinberga

 

3.c

Trešdiena

Ceturtdiena

 

8.00 – 8.20

14.00 – 15.00

8.00 – 8.17

37

 

Veronika Budrecka

 

3.d

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

13.05 – 13.52

39

 

Ērika Krastiņa

 

4.a

Trešdiena

Ceturtdiena

 

13.10 – 13.55

14.00 – 15.03

310

 

Guntra Plūce

 

4.b

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

14.00 – 14.53

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

309

 

Vaira Krūmiņa

 

4.c

Pirmdiena

 

Trešdiena

8.00 – 8.25

14.00 – 14.50

8.00 – 8.25

308

 

Dace Krūze

 

4.d

Pirmdiena

Trešdiena

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.13

13.10 – 13.50

8.00 – 8.25

307

Ineta Bumbiere

Mūzika

1.kl.

Trešdiena

8.10 – 8.22

93

Gunta Danela

Mūzika

2. - 4.kl.

Otrdiena

Trešdiena

14.00 – 14.49

8.00 – 8.20

40

Diāna Dobele

Angļu valoda

2. – 4.kl.

Otrdiena

8.00 – 8.25

13.56 – 14.40

017

202

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Konsultācijas diena, pulksteņa laiki

Kabinets

Jūlija Andiņa

Vācu valoda

Trešdiena 13.55 – 15.14

10-07.

Sanita Arāja

Vācu valoda

Trešdiena  14.45 – 15.25

108.

Karina Atāla

Matemātika

Pirmdiena  14.50 – 16.15(5.;7.kl.)

Otrdiena  14.50 – 16.16 (9.kl.)

21.

Svetlana Biktimirova

Angļu valoda

Pirmdiena  14.00 – 14.45

Otrdiena  8.30 – 9.20

25.

Agita Čakša

Mūzika

Pirmdiena 14.50 – 15.30

30.

Kitija Čakša

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 8.20 – 9.03

Ceturtdiena 14.50 – 15.50

013.

Linda Eniņa

Vācu valoda

Otrdiena 13.55 – 15.00

Trešdiena 13.55 – 14.18

107.

Ineta Feldmane

Vācu valoda

Pirmdiena 13.15 – 14.25

Piektdiena 13.15 – 14.25

16.

Ginta Kaire

Sports

Ceturtdiena 14.35 – 15.44

sporta zāle

Ilze Karēle

Krievu valoda

Otrdiena 14.15 – 16.40

37.

Raivis Karzons

Informātika

Pirmdiena 15.00 – 15.57

423.

Gunita Kīle-Sisene

Vācu valoda

Trešdiena 14.15 – 14.55

15.

 

Normunds Knitners

 

Fizika

Otrdiena 15.35 – 17.44

28.

 

Inese Krasta

 

Bioloģija

Otrdiena 15.35 – 17.00

Trešdiena 15.35- 17.17

20.

19.

 

Ineta Leiguda

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena  13.55 – 14.55

Otrdiena  15.30 – 16.15

11.

 

Laila Lejniece

Mātemātika

Pirmdiena 14.10 – 15.30

Ceturtdiena 14.06 – 15.30

112.

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Pirmdiena  14.45– 16.19

Otrdiena  13.55 – 14.52

10-14.

Inga Moldovana

Vācu valoda

Ceturtdiena 13.15 – 14.00

Piektdiena 13.17 – 14.00

009.

Gundega Muižniece

Vācu valoda

Trešdiena  14.00 – 14.50 

            un 15.30 -16.08

106.

Kristīne Novade

Latviešu valoda un literatūra

Ceturtdiena  14.50 – 15.52

30.

Sanita Perševica

Vācu valoda

Otrdiena 14.45 – 15.19

15.

Valentīna Pocjute

Sports

Piektdiena 13.05 – 14.06

sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

Ceturtdiena 13.05 – 13.37

sporta zāle

Nellija Priede

Mājturība un tehnoloģijas

Ceturtdiena  15.30 – 16.26

17.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

Trešdiena 15.30 – 16.20

Piektdiena 14.45 - 15.40

10-06.

Daiga Saldeniece

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 14.45 – 15.30

Ceturtdiena 14.00 – 16.00

13.

Daiga Sirmoviča

Matemātika

Pirmdiena 15.00- 16.00

Trešdiena 15.00 – 15.55

412.

 

Ina Sproģe

Mājturība un tehnoloģijas

Otrdiena 15.30 – 16.10

50.

Helita Stālberga

Bioloģija,

Dabaszinības

Pirmdiena 15.00 – 16.16

Otrdiena 15.30 – 16.46

19.

Ina Stola

Ģeogrāfija

Pirmdiena 14.45 – 16.15

Ceturtdiena 15.30 – 16.33

22.

Danute Sungaila

Vācu valoda

Pirmdiena 14.30 – 15.40

10-11.

Sanita Šķubura

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 14.50 – 15.29

bibliotēkā

Ineta Šnepe

Matemātika

Trešdiena 14.50- 15.50

Ceturtdiena 14.50 -15.45

413.

Sanda Špude

Vācu valoda

Ceturtdiena 14.30 – 15.26

26.

Kritīne Šulmane

Vizuālā māksla

Trešdiena 15.30 – 16.10

59.

Liāna Tarasenko

Vācu valoda

Pirmdiena 13.10 – 14.04

Trešdiena 13.10 – 14.05

10-05.

Agnis Timermanis

Politika,

Komerczinības

Pirmdiena 15.30 – 17.44

14.

Biruta Tjurina

Sports

Pirmdiena 14.45– 15.29

Piektdiena 14.30 – 15.00

sporta zāle

Antra Tomaša

Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena 15.30 – 16.10

012.

Inta Tučina

Matemātika

Ceturtdiena 14.50 – 16.31

23.

Arta Tukšeniece

Sociālās zinības,

vēsture

Otrdiena 8.50 – 9.10

Trešdiena 15.00 -17.00

24.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

Piektdiena 7.50 – 8.30

14.

Gita Zemarāja

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 13.15 – 13.55

Ceturtdiena 14.50 – 16.10

12.

Gita Zommere

Vācu valoda

Ceturtdiena 14.00 – 14.40

27.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Konsultāciju diena

Laiks

Kabinets

Zanda Alpa

Ķīmija

Otrdiena

7.50 – 8.30

20.

Trešdiena

7.50 – 8.30

Ceturtdiena

7.58 – 8.30

Jolanta Atmata

Franču valoda

Otrdiena

 

16.20 -17.00

106.

Artūrs Ausējs

Informātika

Piektdiena

14.05 – 14.45

101.

Sanita Arāja

Vācu valoda

Trešdiena

14.45 – 15.25

108.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija

Ekonomika

Pirmdiena

8.00 – 8.30

15.30 – 17.31

110.

Linda Eniņa

Vācu valoda

Otrdiena

13.55 – 14.50

107.

Ceturtdiena

13.55 – 14.18

Anda Gineite

Ekonomika

Komerczinības

Pirmdiena

14.50 – 15.43

102.

Dace Jaunzeme

Angļu valoda

Ceturtdiena

8.00 – 8.30

207.

Piektdiena

8.10 – 8.30

 

 

Ginta Kaire

 

Sports

Ceturtdiena

14.35 – 15.44

Sporta zāle

Inese Krasta

Bioloģija

Otrdiena

15.35 – 17.00

20.

Trešdiena

15.35 – 17.00

19.

Zanda Krūmiņa

Latviešu valoda un literatūra

 

Pirmdiena 

13.55-15.50

213.

Otrdiena

 

10:55 – 11:25

14.45 – 16.40

Ginta Latiša

Angļu valoda

Trešdiena

15.35 – 16.35

207.

Ceturtdiena

8.40 – 9.11

15.35 – 16.35

Laura Lauberga - Nikolova

Vēsture

Piektdiena

14.50 – 15.30

211.

Olga Maļkova

Matemātika

Trešdiena

7.50 – 8.30

15.30 – 16.15

102.

Piektdiena

14.40 – 15.31

110.

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Pirmdiena

14.45 – 16.19

10-14.

Valda More

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena

15.30 – 16.03

76.

Sanita Pārpuce

Matemātika

Otrdiena

8.00 – 8.30

102.

Trešdiena

8.00 – 8.30

211.

Piektdiena

14.00- 16.12

423.

Valentīna Pocjute

Sports

Piektdiena

14.25 – 15.26

Sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

Piektdiena

13.55 - 14.30

Sporta zāle

Valdis Priedols

Fizika

Pirmdiena

8.30 -9.10

16.50 – 18.00

28.

Trešdiena

17.00 -18.00

Ceturtdiena

15.30 – 15.48

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

Trešdiena

15.30 – 16.20

10-06.

Piektdiena

14.45 – 15.40

Ludmila Semjonova

Krievu valoda

Pirmdiena

15.30 – 16.30

208.

Trešdiena

13.55– 15.33

Dace Smāģe

Angļu valoda

Otrdiena

8.00 – 8.30

206.

Trešdiena

15.30 – 16.30

Ceturtdiena

14.00 -14.41

Ilze Sproģe

Vēsture

Otrdiena

15.35– 16.35

210.

Trešdiena

15.35– 17.00

Piektdiena

14.05 – 14.45

Simona Stalidzāne

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena

8.30 – 9.10

15.30 – 15.35

 

212

 

Ceturtdiena

14.50 – 16.20

Santa Stocka

Vācu valoda

Pirmdiena

15.30 – 16.30

113.

Trešdiena

13.55– 14.35

Solvita Šlisere

Informātika

Otrdiena

14.50 -15.40

422.

Trešdiena

7.50 – 8.30

Agnis Timermanis

Politika

Komerczinības.

Pirmdiena

15.30 – 17.44

14.

Biruta Tjurina

Sports

Pirmdiena

14.45 – 15.29

Sporta zāle

Piektdiena

14.30 – 15.00

Elīna Triščenko

Angļu valoda

Otrdiena

7.50 – 8.30

15.30 – 15.46

     010.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

Piektdiena

7.50 – 8.30

     14.

 

Normunds Zīverts

 

Matemātika

Trešdiena

7.50 – 8.30

111.

 

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

14.45 – 16.45

Piektdiena

8.10 – 8.30

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs