Konsultācijas

Izraksts no noteikumiem  par skolēnu zināšanu vērtēšanu.

 

11. Skolēns par konsultācijām mācību priekšmetos var uzzināt konsultāciju grafikā (pie informatīvā stenda), dienasgrāmatā (1.-3.kl.), plānotājā (4.-5.kl.), tās ierakstot klases audzinātāja vadībā, pie priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja, skolas interneta mājas lapā.

12. Ja skolēns konsultācijas laikā vēlas uzlabot vērtējumu, viņam tas iepriekš jāsaskaņo ar skolotāju, lai skolotājs varētu sagatavot atkārtotu FVD vai SVD vai attiecīgo uzdevumu daļu no kopējā darba.

13. Konsultācijas izmantojamas grūti apgūstamas vai kavētas vielas izpratnei un apguvei, kā arī darbam ar talantīgajiem skolniekiem.

14. Konsultācijas var notikta arī attālināti, par to iepriekš savstarpēji vienojoties.

15. Skolotājs konsultācijas tēmu un skolēnu apmeklējumu fiksē e-klases konsultāciju žurnālā.

 

Skolotājs ir tiesīgs atteikt konsultāciju skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, ir disciplīnas pārkāpumi vai kuri regulāri nepilda mājas darbus.

1. - 12. klašu konsultācijas

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 1. – 3.klašu konsultācijas

2022. / 2023.m.g.

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Klase

Konsultācijas diena

Laiks

Telpa

1

Ināra Knitnere

1.a

Pirmdiena

8.00 – 8.25

T: 13.00 – 14.11

 

34.

 

2

 

Ilze Poņemecka

 

1.b

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

T: 13.00 – 13.46

8.00 – 8.25

8.00– 8.25

31.

3

Marika Jansone - Arbidāne

1.c

Trešdiena

Ceturtdiena

T: 13.55 – 14.24

13.55 – 15.00

32.

4

Zita Tapiņa

1.d

Pirmdiena

Otrdiena

13.00 – 14.06

T: 13.00 – 13.30

35.

 

 

 

 

 

 

5

 

Dace Ozoliņa

 

2.a

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

T: 8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

13.55 – 14.16

33.

6

Agita Dreimane

2.b

Ceturtdiena

Piektdiena

13.05 – 14.15

T: 8.00 – 8.20

38.

7

 

Inta Kleinberga

 

2.c

Pirmdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

13.50 – 14.36

T: 8.00 – 8.25

36.

8

 

Veronika Budrecka

 

2.d

Pirmdiena

Otrdiena

T: 8.00 – 8.25

8.00 - 8.25

13.45 – 14.31

39.

 

9

 

Andra Vilcāne

2.e

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

T: 13.00 – 13.46

302.

 

 

 

 

 

 

10

Ērika Krastiņa

3.a

Otrdiena

Piektdiena

13.15 – 14.35

14.00 – 14.22

310.

11

 

Linda Todosijčuka

 

3.b

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

7.50 – 8.25

7.50 – 8.25

T: 7.50 – 8.26

 

309.

12

 

Vaira Krūmiņa

 

3.c

Pirmdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 -15.00

8.00 – 8.20

8.00 – 8.22

308.

13

Dace Krūze

3.d

Otrdiena

Piektdiena

T: 13.10 – 14.12

13.10 – 13.50

307.

 

 

 

 

 

 

14

Gunta Danela

Mūzika

1. - 3.kl.

Otrdiena

13.15 – 13.55

40.

15

Ineta Feldmane

Vācu valoda

Pirmdiena

Trešdiena

13.45 – 14.23

13.45 – 14.25

010.

16

Liāna Tarasenko

Vācu valoda

Trešdiena

Piektdiena

13.45 – 14.33

8.40 – 9.10

10 - 05.

 

 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 4. - 9. klašu konsultācijas

 2022./2023.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

 Konsultācijas diena

Laiks

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija     

Pirmdiena

Ceturtdiena

7.50 – 8.30;  11.30 – 12.25

13.55 – 14.26

20.

Alla Avlasa

Krievu valoda 

Otrdiena

8.05 – 8.25

010.

Sanita Arāja

Vācu valoda   

Trešdiena

Ceturtdiena

13.55 – 14.25

13.55 – 14.56

108.

Karina Atāla

Matemātika   

Otrdiena

Ceturtdiena

14.50 – 16.48

14.10 – 15.00

21.

Jolanta Atmata

Franču valoda 

Pirmdiena

Ceturtdiena

14.20 – 14.42

15.10 – 15.30

211.

106.

Svetlana Biktimirova

Angļu valoda 

Pirmdiena

Trešdiena

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

25.

Ildze Brūdere

Dabaszinības, dizains un    tehnoloģijas  

Otrdiena

8.00 – 8.30;  8.30 – 9.10

301.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija   

Trešdiena

11.30 – 12.20

15.30 – 16.40

110.

Ineta Bumbiere

Mūzika   

Pirmdiena

14.05 – 14.29

93.

Agita Čakša

Mūzika    

Pirmdiena

15.35 – 16.15

30.

Kitija  Čakša

Latviešu

 valoda      

Ceturtdiena

Piektdiena

13.10 – 14.45

14.00 – 14.49

013.

Diāna Dobele

Angļu valoda 

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.30; 10.55 – 11.16

8.00 – 8.30

14.05 – 14.45

10 - 07.

Zanda Dreimane

Latviešu valoda un literatūra   

Pirmdiena

Trešdiena

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30; 11.30 – 12.25;  15.30 – 16.25

213.

Ance Elstiņa

Dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas 

Pirmdiena

Otrdiena

14.45 – 15.36

14.45 – 15.30

202.

Linda Eniņa

Vācu valoda   

Otrdiena

14.00 – 15.54

113.

Vendija Ēķupe

Datorika

Matemātika  

Pirmdiena

Trešdiena

14.50 – 16.10

14.50 – 16.06

106.

423.

Solvita Frišfelde

Informātika,

Datorika      

Ceturtdiena

Piektdiena

14.50 – 15.22

7.50 – 8.25

422.

Ginta Kaire

 

Sports     

Ceturtdiena

14.45 – 15.25

Sporta zāle

LOC

Aija  Helmūte

Angļu valoda   

Ceturtdiena

14.00 – 15.06

75.

Raivis Karzons

Informātika, dizains un tehnoloģijas  

Pirmdiena

Piektdiena

15.30 – 16.30

14.00 – 15.06

423.

Gunita Kīle-Sisene

Vācu valoda  

Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

14.00 – 14.30

14.00 – 14.30

13.10 – 13.46

15.

Normunds Knitners

Fizika    

Otrdiena

Trešdiena

15.50 – 17.02

16.15 – 17.27

28.

Inese Krasta

Bioloģija    

Trešdiena

Ceturtdiena

16.20 – 17.20

15.35 – 17.16

19.

Ineta Leiguda

Latviešu valoda un literatūra   

Otrdiena

Ceturtdiena

14.50 – 15.20

13.10 – 15.30

11.

Laila Lejniece

Matemātika   

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

14.45 – 15.33

15.30 - 16:50

14.45 – 15.25

111.

Sandra Malakauska

Matemātika   

Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

10.50 – 11.25

13.10 – 13.54

10.50 – 11.25

25.

017.

23.

Vaclovs Malakausks

Sports  

Piektdiena

14.05 – 14.45

Sporta zāle

Laura Mauliņa

Latviešu valoda un literatūra  

Trešdiena

15.00 – 16.42

013.

Ineta Melnozola

Vācu valoda  

Trešdiena

Ceturtdiena

15.30 – 16.00

13.45 – 14.45

10 – 14.

Inga Moldovana

Vācu valoda  

Otrdiena

Piektdiena

14.10 – 15.20

13.14 0- 13.40

009.

Gundega Muižniece

Vācu valoda  

Trešdiena

14.00 – 15.42

102.

Jordans Nikolovs

Vācu valoda

Pirmdiena

 

14.55 – 15.50

10 – 11.

Sanita Pāvila

Datorika   

Trešdiena

Piektdiena

15.30 – 16.05

14.05 – 14.35

101.

423.

Valentīna Pocjute

Sports       

Ceturtdiena

15.05 – 15.45

Sporta zāle

Andrejs Putniņš

Angļu valoda 

Pirmdiena

15.30 – 16.54

10 – 06.

Kristīna Račinska

Angļu valoda   

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 – 15.16

14.00 – 14.50

207.

Daiga Saldeniece

Latviešu valoda un literatūra   

Pirmdiena

Ceturtdiena

14.00 – 14.50

13.30 – 15.30

13.

Daiga Sirmoviča

Matemātika  

Pirmdiena

Trešdiena

15.35 – 17.05

14.05 – 15.17

412.

Ina Sproģe

Dizains, mājturība un tehnoloģijas 

Otrdiena

14.50 – 15.30

50.

Ilze Sproģe

Vēsture   

Pirmdiena

Otrdiena

14.05 – 14.50

14.50 – 15.35

210.

Helita Stālberga

Bioloģija, dabaszinības  

Pirmdiena

14.50 – 16. 08

19.

Santa Stocka

Vācu valoda   

Pirmdiena

15.30 – 16.30

107.

Ina Stola

Ģeogrāfija,

 Ķīmija    

Otrdiena

Ceturtdiena

14.50 – 16.00

14.50 – 16.00

22.

Arta Strakša

Teātra māksla  

Piektdiena

7.50 – 8.30

Aktu zālē

Paula Šereiko

Latviešu valoda un literatūra    

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

14.05 – 15.30

13.10 – 13.55

14.50 – 15.30

201.

Ineta Šnepe

Matemātika 

Pirmdiena

Otrdiena

14.50 – 16.23

14.50 – 16.23

413.

Sanda Špude

Vācu valoda   

Pirmdiena

13.34 – 15.00

26.

Kristīne Šulmane

Vizuālā māksla  

Trešdiena

14.50 – 15.30

59.

Agnis Timermanis

Sociālās zinības, vēsture 

Otrdiena

15.40 – 18.04

14.

Biruta Tjurina

Sports    

Pirmdiena

15.45 – 16.25

Sporta zālē

Antra Tomaša

Dizains, mājturība un tehnoloģijas

Pirmdiena

13.55 – 14.35

012.

Inta Tučina

Matemātika   

Pirmdiena

Trešdiena

14.50 – 17.04

14.05 – 14.45

23.

Arta Tukšeniece

Sociālās zinības, vēsture   

Pirmdiena

Trešdiena

13.15 – 13.39

15.00 – 17.00

24.

Gunta Zara

Ģeogrāfija    

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

14.30 – 15.00

211.

Gita Zemarāja

Latviešu valoda un literatūra     

Pirmdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

15.30 – 16.10

14.00 – 15.30

13.15 – 13.55

12.

Gita Zommere

Vācu valoda 

Pirmdiena

13.05 – 14.35

27.

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10. - 12. klašu konsultācijas

 2022./2023.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Konsultācijas diena

Laiks

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija    

Pirmdiena

Ceturtdiena

8.50 – 8.30; 11.30 – 12.25

14.45 – 15.46

20.

Sanita Arāja

Vācu valoda  

Trešdiena

Ceturtdiena

13.55 – 14.25

13.55 – 14.56

108.

Jolanta Atmata

Franču valoda

Pirmdiena

Ceturtdiena

14.20 – 14.42

15.10 – 15.30

211.

106.

Artūrs Ausējs

Programmēšana

Ceturtdiena

14:50-15:08

101.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija  

Trešdiena

11.30 – 12.20

15.30 – 16.40

110.

Diāna Bugaja

Matemātika

Pirmdiena

15:35-16:41

113.

Diāna Dobele

Angļu valoda

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.30; 10.55 – 11.16

8.00 – 8.30

14.05 – 14.45

10 – 07.

Zanda Dreimane

Latviešu valoda un literatūra  

Pirmdiena

Trešdiena

Trešdiena

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30; 11.30 – 12.25;

15.30 – 16.25

213.

Ance Elstiņa

Dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas

Pirmdiena

Otrdiena

14.45 – 15.36

14.45 – 15.30

202.

Linda Eniņa

Vācu valoda  

Otrdiena

14.00 – 15.54

113.

Solvita Frišfelde

Informātika,

Datorika      

Ceturtdiena

Piektdiena

14.50 – 15.22

7.50 – 8.25

422.

Ginta Kaire

 

Sports    

Ceturtdiena

14.45 – 15.25

Sporta zāle

LOC

Raivis Karzons

Informātika, dizains un tehnoloģijas  

Pirmdiena

Piektdiena

15.30 – 16.30

14.00 – 15.06

423.

Inese Krasta

Bioloģija    

Trešdiena

Ceturtdiena

16.20 – 17.20

15.35 – 17.16

19.

Laila Lejniece

Matemātika  

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

14.45 – 15.33

15.30 - 16:50

14.45 – 15.25

111.

Olga Maļkova

Matemātika

Pirmdiena

Pirmdiena

Ceturtdiena

12.10-13.10

14.40-15.50

11.30-12.08

112.

Sanita Pārpuce

Matemātika

Piektdiena

8.00 - 9.15

11.30 - 12.15

110.

Valentīna Pocjute

Sports      

Ceturtdiena

15.05 – 15.45

Sporta zāle

Valdis Priedols

Fizika

Pirmdiena

Ceturtdiena

16:15 - 17:45

7:55 - 8:25

28.

Kristīna Račinska

Angļu valoda  

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 – 15.16

14.00 – 14.50

207.

Ludmila Semjonova

Krievu valoda

Otrdiena

11:30-11:56

13:55-14:35

208.

Ilze Sproģe

Vēsture  

Pirmdiena

Otrdiena

14.05 – 14.50

14.50 – 15.35

210.

Simona Stalidzāne

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena

Pirmdiena

Ceturtdiena

8.30-9.10

14.45-16.00

11.44-12.25

212.

Irīna Stankēviča

Latviešu valoda un literatūra

Trešdiena

15.20-16:00

212.

Santa Stocka

Vācu valoda  

Pirmdiena

15.30 – 16.30

107.

Arta Strakša

Teātra māksla  

Piektdiena

7.50 – 8.30

Aktu zālē

Kristīne Strīķe

Latviešu valoda un literatūra

Piektdiena

8.00-8.25

108.

Biruta Tjurina

Sports    

Pirmdiena

15.45 – 16.25

Sporta zālē

Elīna Triščenko

Angļu valoda

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.50-8.25

7.50-8.25

11.30-12.25

7.55-8.26

206.

Gunta Zara

Ģeogrāfija    

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

14.30 – 15.00

211.

 

 

 

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs