Konsultācijas

Izraksts no noteikumiem  par skolēnu zināšanu vērtēšanu un pārcelšanu nākamajā klasē.

 

9. Konsultācijas

9.1. Priekšmeta skolotājs ir tiesīgs norādīt, kuriem skolēniem konsultācijas apmeklējums ir obligāts.

9.2. Skolēns par konsultācijām mācību priekšmetos var uzzināt konsultāciju grafikā (pie informatīvā stenda), dienasgrāmatā (ieraksta klases audzinātājas vadībā), pie priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja, skolas interneta mājas lapā.

9.3. Par konsultāciju apmeklējumu un apmeklējuma kontroli līdzatbildīgi ir skolēna vecāki.

9.4. Konsultācijas izmantojamas grūti apgūstamas vai kavētas vielas izpratnei un apguvei, atsevišķos gadījumos – nestandarta uzdevumu risināšanai (nosaka priekšmeta skolotājs), kā arī darbam ar talantīgajiem skolniekiem.

9.5. Skolotājs konsultācijas tēmu un skolēnu apmeklējumu fiksē e-klases konsultāciju žurnālā.

 

Skolotājs ir tiesīgs atteikt konsultāciju skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, ir disciplīnas pārkāpumi vai kuri regulāri nepilda mājas darbus.

1. - 12. klašu konsultācijas

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 1. – 4.klašu konsultācijas

2020. / 2021.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Telpa

Ērika Krastiņa

1.a

Pirmdiena

Otrdiena

13.10 – 14.10

14.00 – 14.33

310

Guntra Plūce

1.b

Pirmdiena

Trešdiena

13.50 – 14.33

13.00 – 13.50

309

Vaira Krūmiņa

1.c

Pirmdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

14.00 – 14.26

13.20 – 14.00

308

Dace Krūze

1.d

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

8.00 – 8.15

8.00 – 8.18

13.10 – 14.10

307

 

 

 

 

 

Ināra Knitnere

2.a

Trešdiena

Piektdiena

13.50 – 14.30

13.50 – 14.46

34

Ilze Poņemecka

2.b

Otrdiena

Trešdiena

13.40 – 14.30

13.40 – 14.26

31

Jana Mītina

2.c

Otrdiena

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

13.40 – 14.25

8.00 – 8.26

32

Zita Tapiņa

2.d

Ceturtdiena

 

Piektdiena

8.00 – 8.30

14.30 – 15.06

8.00 – 8.30

35

 

 

 

 

 

Andra Vilcāne

3.a

Pirmdiena

Otrdiena

13.50 – 14.56

8.00 – 8.30

201

Ance Elstiņa

3.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.05 – 8.25

13.30 – 14.30

8.05 – 8.21

202

Ruta Rence

3.c

Otrdiena

Ceturtdiena

13.50 – 14.38

13.20 – 14.08

301

Aija Grulle

3.d

Pirmdiena

Otrdiena

12.40 – 13.56

13.00   - 13.20

302

 

 

 

 

 

Dace Ozoliņa

4.a

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

13.20 – 14.12

8.00 – 8.25

33

Agita Dreimane

4.b

Trešdiena

Ceturtdiena

13.50 – 15.00

8.00 – 8.24

38

Inta Kleinberga

4.c

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.50 – 14.34

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

37

Veronika Budrecka

4.d

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

13.50 – 14.42

39

 

 

 

 

 

Ineta Bumbiere

Mūzika

1.kl.

Trešdiena

13.30 – 13.56

 

Gunta Danela

Mūzika

2. - 4.kl.

Otrdiena

Trešdiena

8.00 – 8.25

13.20 – 14.01

40

Inga Moldovana

 

Vācu val.

 

Trešdiena

Piektdiena

Piektdiena

13.30 – 14.12

14.20 – 14.50

15.10 – 15.40

40

009

009

Ineta Feldmane

Vācu val.

 

Pirmdiena

13.30 – 15.24

017

Jūlija Andiņa

Vācu val.

 

Pirmdiena

13.20 – 14.20

15.00 – 15.20

10 - 07

Ineta Melnozola

Vācu val.

 

Trešdiena

Pirmdiena

8.00 – 8.30

15.00 – 15.42

10 - 14

Gundega Muižniece

Vācu val.

 

Otrdiena

14.50 – 16.02

16

Gita Zommere

Vācu val.

 

Otrdiena

13.30 – 15.12

10 - 07

Liāna Tarasenko

Vācu val.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

13.35 – 14.05

14.10 – 14.46

7.55 – 8.25

017

37

202

Diāna Dobele

Angļu valoda

Trešdiena

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

14.50 – 15.28

75

14

Ilze Karēla

Angļu valoda

Trešdiena

14.00 – 14.40

37

 

 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 5. - 9. klašu konsultācijas

 2020./2021.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Diena

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija

Pirmdiena 14.00 – 15.11

Ceturtdiena 12.19 – 13.30

20.

Jūlija Andiņa

Vācu valoda

Pirmdiena 13.20 – 14.20

              15.00 – 15.20

10 – 07.

Sanita Arāja

Vācu valoda

Otrdiena  14.10 – 15.10

Trešdiena  15.00 – 16.00

108.

Karina Atāla

Matemātika

Pirmdiena  15.00 – 16.30 (6.kl.)

Otrdiena  15.00 – 16.30 (8.kl.)

21.

Jolanta Atmata

Franču valoda

Otrdiena  14.24 – 15.00

 

106.

 

Biktimirova Svetlana

Angļu valoda

Otrdiena 16.00 – 16.57

Ceturtdiena 16.00 – 16.57

13.

210.

Birzniece Juta

Ģeogrāfija

Pirmdiena 14.50– 15.30

110.

Čakša Agita

Mūzika

Pirmdiena 16.00– 17.00

30.

Dobele Diāna

Angļu valoda

Trešdiena 7.50- 8.30

Ceturtdiena 14.50 -15.28

75.

14.

Elstiņa Ance

Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena 8.05 – 8.29

26.

Eniņa Linda

Vācu valoda

Pirmdiena  15.00 – 16.24

113.

Ēķupe Vendija

Matemātika

Otrdiena 14.20 – 15.08

26.

Feldmane Ineta

Vācu valoda

Pirmdiena 13.30 – 15.24

017.

Frišfelde Solvita

Informātika

Trešdiena 14.15 – 16.00

422.

Gineite Anda

 

Sociālās zinības

Pirmdiena  15.00 – 15.40

102.

Kaire Ginta

 

Sports

Otrdiena 14.30– 14.50

Trešdiena 14.30– 14.50

Sporta zāle,

LOC manēža,centrs

Karēle Ilze

Angļu valoda

Trešdiena 14.00 – 14.40

37.

Karzons Raivis

Informātika

 

Pirmdiena 15.00 – 16.24

 

423.

Kīle-Sisene Gunita

Vācu valoda

Ceturtdiena 16.30 – 16.42

24.

Knitners Normunds

Fizika

Otrdiena 16.00 – 17.30

28.

Krasta Inese

Bioloģija

Otrdiena 15.55 – 16.40

Trešdiena  15.55 – 16.40

19.

Krūmiņa Zanda

Latviešu valoda un literatūra

        Trešdiena  15.00 – 16.00

Ceturtdiena 7.50 – 8.30;16.00 –16.41

213.

Latiša Ginta

Angļu valoda

Ceturtdiena 15.50 – 17.08

207.

Lauberga-Nikolova Laura

Vēsture

Piektdiena 14.20 – 15.10

211.

Leiguda Ineta

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 14.10- 15.10

Otrdiena 15.10 – 16.10

Trešdiena 15.10 – 16.10

11.

Lejniece Laila

Matemātika

Ceturtdiena  14.20 – 15.10

Pirmdiena 16.00 – 17.00

22.

112.

Majakova Natālija

Krievu valoda

Pirmdiena 15.10 – 16.00

10 - 05.

Melnozola Ineta

Vācu valoda

Pirmdiena 15.00 – 15.42

Trešdiena 8.00 – 8.30

10 – 14.

Moldovana Inga

Vācu val.

Trešdiena 13.30– 14.12

Piektdiena 14.20 –14.50; 15.10 –15.40

40.

009.

Muižniece Gundega

 

Vācu valoda

Otrdiena 14.50 – 16.02

16.

Novade Kristīne

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 15.10  – 15.44

Trešdiena 15.10 – 16.00

206.

Pāvelsone Ilze

Vizuālā māksla

Otrdiena 15.30 – 16.00

210.

Pocjute Valentīna

Sports

Ceturtdiena  14.30 – 15.10

 

Sporta zāle,

LOC manēža,centrs

Pocjutis Rolands

Sports

Tršdiena  14.30 – 15.10

 

Sporta zāle,

LOC manēža,centrs

Putniņš Andrejs

Angļu valoda

Trešdiena 15.05 – 16.00

 

10 – 06.

Račinska Kristīna

Angļu valoda

Trešdiena 14.20 – 15.14

75.

Saldeniece Daiga

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 15.00  – 16.00

Otrdiena 15.00 – 16.30

10 -11.

Sirmoviča Daiga

Matemātika

Pirmdiena 15.00 – 17.30

412.

Smāģe Dace

Angļu valoda

Otrdiena 15.50 – 16.38

206.

Sproģe Ina

Mājturība un tehnoloģijas

Otrdiena 14.20– 15.00

50.

Stālberga Helita

Bioloģija, dabaszinības

Pirmdiena 15.00 – 16.16

Otrdiena 16.00 – 16.40

Trešdiena 14.20 – 15.00

19.

Stocka Santa

Vācu valoda

Pirmdiena 14.10 – 14.34

Ceturtdiena 15.00 – 16.00

107.

Stola Ina

Ģeogrāfija, ķīmija

Pirmdiena 16.00 – 17.10

Ceturtdiena 16.00 – 17.10

22.

Sungaila Danute

16.00 – 17.10

Piektdiena 15.00 – 16.00

10 – 11.

Šereiko Paula

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 15.10 – 16.40

Trešdiena 15.10 – 16.40

26.

Šķubura Sanita

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 15.10 – 16.00

Bibliotēka

Šnepe Ineta

Matemātika

5.kl. Otrdiena 15.10 – 16.40

9.kl. Trešdiena 16.00 – 17.30

25.

13.

Špude Sanda

Vācu valoda

Ceturtdiena 13.50 – 14.40;15.20 – 16.00

26.

Šulmane Kristīne

Vizuālā māksla

Trešdiena 15.10 – 15.50

59.

Tarasenko Liāna

Vācu valoda

Pirmdiena 13.35 – 14.05

Otrdiena 14.10 – 14.46

Ceturtdiena 7.55 – 8.25

017.

37.

202.

Timermanis Agnis

Sociālās zinības, vēsture

Otrdiena 14.20 – 17.28

14.

Tjurina Biruta

Sports

Pirmdiena 15.15 – 15.55

Sporta zāle

Tomaša Antra

Mājturība un tehnoloģijas

Pirmdiena 15.50 – 16.30

012.

Tučina Inta

Matemātika

Ceturtdiena 14.30 – 17.30

23.

Tukšeniece Arta

Sociālās zinības, vēsture

Trešdiena 15.10 – 17.10

24.

Zara Gunta

Ģeogrāfija

Piektdiena 7.50 – 8.30

14.

Zemarāja Gita

Latviešu valoda un literatūra

Ceturtdiena  14.20 – 15.10; 15.10 – 16.58

24.

12.

Zommere Gita

Vācu valoda

Otrdiena 13.30 – 15.12

10 – 07.

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10. - 12. klašu konsultācijas

 2020./2021.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija

    Pirmdiena

14.00 – 15.11

20.

Ceturtdiena

12.19 – 13.30

Jolanta Atmata

Franču valoda

Otrdiena

14.24 – 15.00

106.

Artūrs Ausējs

Informātika

Dizains un tehnoloģijas

Programmēšana

Pirmdiena

15.20 -16.02

101.

Sanita Arāja

Vācu valoda

 

Trešdiena

 

 

14.10 – 16.10

108.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija

Ekonomika

       Otrdiena

15.50 – 16.55

110.

       Trešdiena

15.00 – 16.00

 

Linda Eniņa

Vācu valoda

   

    Pirmdiena

 

15.00 -16.24

113.

Anda Gineite

Ekonomika

Komerczinības

 

Pirmdiena

 

15.00 – 15.40

 

102.

Solvita Frišfelde

Informātika

Datorika

Trešdiena

14.15 – 16.00

422.

 Ginta Kaire

Sports

Otrdiena

14.30 – 14.50

Sporta zāle, LOC

Trešdiena

14.30 – 14.50

Raivis Karzons

Informātika

Dizains un tehnoloģijas

 

Pirmdiena

 

15.00 – 16.24

423.

Inese Krasta

Bioloģija

Otrdiena

15.55- 16.40

19.

Trešdiena

15.55- 16.40

Zanda Krūmiņa

Latviešu valoda un literatūra

Trešdiena

15.00 – 16.00

213.

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

11.40 – 12.30

16.00 -16.41

Ginta Latiša

Angļu valoda

Ceturtdiena

15.10 – 17.08

207.

Laura Lauberga – Nikolova

Vēsture

 

    Piektdiena

 

14.20 – 15.10

211.

Natālija Majakova

Krievu valoda

 

    Pirmdiena

 

15.10 -16.00

10_05

Olga Maļkova

Matemātika

Trešdiena

 

7.45 – 8.30

15.00 – 15.39

212.

108.

Valda More

Latviešu valoda un literatūra

Trešdiena

 

8.30 -9.10

76.

Sanita Pārpuce

Matemātika

Trešdiena

15.00 – 16.00

 

Ceturtdiena

14.20 – 15.50

Ilze Pāvelsone

Vizuālā māksla

 

Otrdiena

 

 

15.30 – 16.00

210.

Valentīna Pocjute

Sports

Ceturtdiena

14.30 – 15.10

Sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

Trešdiena

 

14.30 – 15.10

Sporta zāle

Valdis Priedols

Fizika

 

Pirmdiena

11.40 – 12.40

16.00 – 18.00

28.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

Trešdiena

15.05 – 16.00

10_06

Kristīna Račinska

Angļu valoda

 

Trešdiena

 

 

14.20 – 15.14

75.

Ludmila Semjonova

Krievu valoda

Pirmdiena

11.40 – 12.10

208.

Piektdiena

13.20 – 13.56

Dace Smāģe

Angļu valoda

Otrdiena

15.50 – 16.38

206.

Ilze Sproģe

Vēsture

Otrdiena

16.40 – 17.26

210.

Trešdiena

12.40 – 13.20

Simona Stalidzāne

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena

7.50 – 8.30

212.

Ceturtdiena

12.50 – 13.30

15.00 – 16.04

Santa Stocka

Vācu valoda

Pirmdiena

14.10 – 14.34

107.

Ceturtdiena

15.00 – 16.00

Agnis Timermanis

Politika

Otrdiena

16.00 -17.28

14.

Biruta Tjurina

Sports

Pirmdiena

15.15 – 15.55

Sporta zāle

Elīna Triščenko

Angļu valoda

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

010.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

Piektdiena

7.50 – 8.30

 

14.

 

Normunds Zīverts

 Matemātika

Trešdiena

7.50 – 8.30

211.

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

15.00 – 16.20

413.

111.

Piektdiena

8.10 – 8.30

208.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs