Konsultācijas

Izraksts no noteikumiem  par skolēnu zināšanu vērtēšanu un pārcelšanu nākamajā klasē.

 

9. Konsultācijas

9.1. Priekšmeta skolotājs ir tiesīgs norādīt, kuriem skolēniem konsultācijas apmeklējums ir obligāts.

9.2. Skolēns par konsultācijām mācību priekšmetos var uzzināt konsultāciju grafikā (pie informatīvā stenda), dienasgrāmatā (ieraksta klases audzinātājas vadībā), pie priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja, skolas interneta mājas lapā.

9.3. Par konsultāciju apmeklējumu un apmeklējuma kontroli līdzatbildīgi ir skolēna vecāki.

9.4. Konsultācijas izmantojamas grūti apgūstamas vai kavētas vielas izpratnei un apguvei, atsevišķos gadījumos – nestandarta uzdevumu risināšanai (nosaka priekšmeta skolotājs), kā arī darbam ar talantīgajiem skolniekiem.

9.5. Skolotājs konsultācijas tēmu un skolēnu apmeklējumu fiksē e-klases konsultāciju žurnālā.

 

Skolotājs ir tiesīgs atteikt konsultāciju skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, ir disciplīnas pārkāpumi vai kuri regulāri nepilda mājas darbus.

1. - 12. klašu konsultācijas

Vārds, uzvārds

Klase, māc. priekšmets

Konsultācijas diena

Laiks

Kabinets

Ināra Knitnere

1.a

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.15 – 13.55

14.05 – 14.45

14.05 – 14.28

34

Ilze Poņemecka

1.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.10 – 13.51

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

31

Jana Mītina

1.c

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 – 14.40

14.00 – 14.40

13.05 – 13.22

32

Zita Tapiņa

1.d

Otrdiena

Ceturtdiena

13.10 – 13.55

8.00 – 8.20

14.00 – 14.38

35

 

Andra Vilcāne

 

2.a

Pirmdiena

Otrdiena

 

13.15 – 14.15

14.00 – 14.40

201

 

Ance Elstiņa

 

2.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.10 – 8.25

14.00 – 15.10

8.10 – 8.25

202

 

Ruta Rence

 

2.c

Pirmdiena

Trešdiena

14.00 – 15.10

13.10 – 13.50

301

Aija Grulle

 

 

2.d

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.15

13.10 – 13.55

8.00 – 8.15

13.55 – 14.20

302

 

Dace Ozoliņa

 

3.a

Otrdiena

Trešdiena

Piektdiena

13.10 – 13.50

13.10 – 13.50

8.00 – 8.17

33

Agita Dreimane

 

 

3.b

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Piektdiena 1.B

13.10 – 14.00

8.00 – 8.20

8.00 – 8.20

13.10 – 13.28

38

 

Inta Kleinberga

 

3.c

Trešdiena

Ceturtdiena

 

8.00 – 8.20

14.00 – 15.00

8.00 – 8.17

37

 

Veronika Budrecka

 

3.d

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

13.05 – 13.52

39

 

Ērika Krastiņa

 

4.a

Trešdiena

Ceturtdiena

 

13.10 – 13.55

14.00 – 15.03

310

 

Guntra Plūce

 

4.b

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

14.00 – 14.53

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

309

 

Vaira Krūmiņa

 

4.c

Pirmdiena

 

Trešdiena

8.00 – 8.25

14.00 – 14.50

8.00 – 8.25

308

 

Dace Krūze

 

4.d

Pirmdiena

Trešdiena

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.13

13.10 – 13.50

8.00 – 8.25

307

Ineta Bumbiere

Mūzika

1.kl.

Trešdiena

8.10 – 8.22

93

Gunta Danela

Mūzika

2. - 4.kl.

Otrdiena

Trešdiena

14.00 – 14.49

8.00 – 8.20

40

Diāna Dobele

Angļu valoda

2. – 4.kl.

Otrdiena

8.00 – 8.25

13.56 – 14.40

017

202

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Konsultācijas diena, pulksteņa laiki

Kabinets

Jūlija Andiņa

Vācu valoda

Trešdiena 13.55 – 15.14

10-07.

Sanita Arāja

Vācu valoda

Trešdiena  14.45 – 15.25

108.

Karina Atāla

Matemātika

Pirmdiena  14.50 – 16.15(5.;7.kl.)

Otrdiena  14.50 – 16.16 (9.kl.)

21.

Svetlana Biktimirova

Angļu valoda

Pirmdiena  14.00 – 14.45

Otrdiena  8.30 – 9.20

25.

Agita Čakša

Mūzika

Pirmdiena 14.50 – 15.30

30.

Kitija Čakša

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 8.20 – 9.03

Ceturtdiena 14.50 – 15.50

013.

Linda Eniņa

Vācu valoda

Otrdiena 13.55 – 15.00

Trešdiena 13.55 – 14.18

107.

Ineta Feldmane

Vācu valoda

Pirmdiena 13.15 – 14.25

Piektdiena 13.15 – 14.25

16.

Ginta Kaire

Sports

Ceturtdiena 14.35 – 15.44

sporta zāle

Ilze Karēle

Krievu valoda

Otrdiena 14.15 – 16.40

37.

Raivis Karzons

Informātika

Pirmdiena 15.00 – 15.57

423.

Gunita Kīle-Sisene

Vācu valoda

Trešdiena 14.15 – 14.55

15.

 

Normunds Knitners

 

Fizika

Otrdiena 15.35 – 17.44

28.

 

Inese Krasta

 

Bioloģija

Otrdiena 15.35 – 17.00

Trešdiena 15.35- 17.17

20.

19.

 

Ineta Leiguda

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena  13.55 – 14.55

Otrdiena  15.30 – 16.15

11.

 

Laila Lejniece

Mātemātika

Pirmdiena 14.10 – 15.30

Ceturtdiena 14.06 – 15.30

112.

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Pirmdiena  14.45– 16.19

Otrdiena  13.55 – 14.52

10-14.

Inga Moldovana

Vācu valoda

Ceturtdiena 13.15 – 14.00

Piektdiena 13.17 – 14.00

009.

Gundega Muižniece

Vācu valoda

Trešdiena  14.00 – 14.50 

            un 15.30 -16.08

106.

Kristīne Novade

Latviešu valoda un literatūra

Ceturtdiena  14.50 – 15.52

30.

Sanita Perševica

Vācu valoda

Otrdiena 14.45 – 15.19

15.

Valentīna Pocjute

Sports

Piektdiena 13.05 – 14.06

sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

Ceturtdiena 13.05 – 13.37

sporta zāle

Nellija Priede

Mājturība un tehnoloģijas

Ceturtdiena  15.30 – 16.26

17.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

Trešdiena 15.30 – 16.20

Piektdiena 14.45 - 15.40

10-06.

Daiga Saldeniece

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 14.45 – 15.30

Ceturtdiena 14.00 – 16.00

13.

Daiga Sirmoviča

Matemātika

Pirmdiena 15.00- 16.00

Trešdiena 15.00 – 15.55

412.

 

Ina Sproģe

Mājturība un tehnoloģijas

Otrdiena 15.30 – 16.10

50.

Helita Stālberga

Bioloģija,

Dabaszinības

Pirmdiena 15.00 – 16.16

Otrdiena 15.30 – 16.46

19.

Ina Stola

Ģeogrāfija

Pirmdiena 14.45 – 16.15

Ceturtdiena 15.30 – 16.33

22.

Danute Sungaila

Vācu valoda

Pirmdiena 14.30 – 15.40

10-11.

Sanita Šķubura

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena 14.50 – 15.29

bibliotēkā

Ineta Šnepe

Matemātika

Trešdiena 14.50- 15.50

Ceturtdiena 14.50 -15.45

413.

Sanda Špude

Vācu valoda

Ceturtdiena 14.30 – 15.26

26.

Kritīne Šulmane

Vizuālā māksla

Trešdiena 15.30 – 16.10

59.

Liāna Tarasenko

Vācu valoda

Pirmdiena 13.10 – 14.04

Trešdiena 13.10 – 14.05

10-05.

Agnis Timermanis

Politika,

Komerczinības

Pirmdiena 15.30 – 17.44

14.

Biruta Tjurina

Sports

Pirmdiena 14.45– 15.29

Piektdiena 14.30 – 15.00

sporta zāle

Antra Tomaša

Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena 15.30 – 16.10

012.

Inta Tučina

Matemātika

Ceturtdiena 14.50 – 16.31

23.

Arta Tukšeniece

Sociālās zinības,

vēsture

Otrdiena 8.50 – 9.10

Trešdiena 15.00 -17.00

24.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

Piektdiena 7.50 – 8.30

14.

Gita Zemarāja

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 13.15 – 13.55

Ceturtdiena 14.50 – 16.10

12.

Gita Zommere

Vācu valoda

Ceturtdiena 14.00 – 14.40

27.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Konsultāciju diena

Laiks

Kabinets

Zanda Alpa

Ķīmija

Otrdiena

7.50 – 8.30

20.

Trešdiena

7.50 – 8.30

Ceturtdiena

7.58 – 8.30

Jolanta Atmata

Franču valoda

Otrdiena

 

16.20 -17.00

106.

Artūrs Ausējs

Informātika

Piektdiena

14.05 – 14.45

101.

Sanita Arāja

Vācu valoda

Trešdiena

14.45 – 15.25

108.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija

Ekonomika

Pirmdiena

8.00 – 8.30

15.30 – 17.31

110.

Linda Eniņa

Vācu valoda

Otrdiena

13.55 – 14.50

107.

Ceturtdiena

13.55 – 14.18

Anda Gineite

Ekonomika

Komerczinības

Pirmdiena

14.50 – 15.43

102.

Dace Jaunzeme

Angļu valoda

Ceturtdiena

8.00 – 8.30

207.

Piektdiena

8.10 – 8.30

 

 

Ginta Kaire

 

Sports

Ceturtdiena

14.35 – 15.44

Sporta zāle

Inese Krasta

Bioloģija

Otrdiena

15.35 – 17.00

20.

Trešdiena

15.35 – 17.00

19.

Zanda Krūmiņa

Latviešu valoda un literatūra

 

Pirmdiena 

13.55-15.50

213.

Otrdiena

 

10:55 – 11:25

14.45 – 16.40

Ginta Latiša

Angļu valoda

Trešdiena

15.35 – 16.35

207.

Ceturtdiena

8.40 – 9.11

15.35 – 16.35

Laura Lauberga - Nikolova

Vēsture

Piektdiena

14.50 – 15.30

211.

Olga Maļkova

Matemātika

Trešdiena

7.50 – 8.30

15.30 – 16.15

102.

Piektdiena

14.40 – 15.31

110.

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Pirmdiena

14.45 – 16.19

10-14.

Valda More

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena

15.30 – 16.03

76.

Sanita Pārpuce

Matemātika

Otrdiena

8.00 – 8.30

102.

Trešdiena

8.00 – 8.30

211.

Piektdiena

14.00- 16.12

423.

Valentīna Pocjute

Sports

Piektdiena

14.25 – 15.26

Sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

Piektdiena

13.55 - 14.30

Sporta zāle

Valdis Priedols

Fizika

Pirmdiena

8.30 -9.10

16.50 – 18.00

28.

Trešdiena

17.00 -18.00

Ceturtdiena

15.30 – 15.48

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

Trešdiena

15.30 – 16.20

10-06.

Piektdiena

14.45 – 15.40

Ludmila Semjonova

Krievu valoda

Pirmdiena

15.30 – 16.30

208.

Trešdiena

13.55– 15.33

Dace Smāģe

Angļu valoda

Otrdiena

8.00 – 8.30

206.

Trešdiena

15.30 – 16.30

Ceturtdiena

14.00 -14.41

Ilze Sproģe

Vēsture

Otrdiena

15.35– 16.35

210.

Trešdiena

15.35– 17.00

Piektdiena

14.05 – 14.45

Simona Stalidzāne

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena

8.30 – 9.10

15.30 – 15.35

 

212

 

Ceturtdiena

14.50 – 16.20

Santa Stocka

Vācu valoda

Pirmdiena

15.30 – 16.30

113.

Trešdiena

13.55– 14.35

Solvita Šlisere

Informātika

Otrdiena

14.50 -15.40

422.

Trešdiena

7.50 – 8.30

Agnis Timermanis

Politika

Komerczinības.

Pirmdiena

15.30 – 17.44

14.

Biruta Tjurina

Sports

Pirmdiena

14.45 – 15.29

Sporta zāle

Piektdiena

14.30 – 15.00

Elīna Triščenko

Angļu valoda

Otrdiena

7.50 – 8.30

15.30 – 15.46

     010.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

Piektdiena

7.50 – 8.30

     14.

 

Normunds Zīverts

 

Matemātika

Trešdiena

7.50 – 8.30

111.

 

Ceturtdiena

7.50 – 8.30

14.45 – 16.45

Piektdiena

8.10 – 8.30

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs