Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas fakultatīvo nodarbību saraksts

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas

fakultatīvo nodarbību saraksts 2018./2019.mācību gadā

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Nodarbība

Klase

Stundas

Darba laiks, vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Dagnija Alpa - Lūka

Latviešu valoda cittautību bērniem

1.– 4. kl.

2

Trešd..14.50 -16.10

006.kab.

2.

Baiba Pastore

Mana valodiņa

1.- 2. kl.

2

Otrd..16.40 – 17.20

Piektd. 16.40 – 17.20

017.kab.

3.

Guntra Plūce

Datorika

4.B

1

Otrd..8.30 – 9.10

101.kab.

4.

Guntra Plūce

Prāto un kombinē - matemātika

3.B

1

Otrd.12.25 – 13.05

309.

5.

Guntra Plūce

Sākumskolas avīze

Cinītis

1.– 4. kl.

1,5

Pēc individuāla

plāna

6.

Ilze Poņemecka

Datorika

4.B

1

Otrd..8.30 – 9.10

101.kab.

7.

Ilze Poņemecka

Angļu valoda

4.B

1

Trešd. 13.15 – 13.55

31.kab.

8.

Ināra Knitnere

Attīsti un pilnveido sevi

4.A

2

Otrd. 13.15 – 14.45

34.kab.

9.

Zita Tapiņa

Matemātika

4.D

2

Otrd. 13.15 – 14.35

35.kab.

10.

Ērika Krastiņa

Prātnieks - matemātika

3.A

2

Pirmd. 13.15 – 13.55

Trešd. 13.15 – 13.55

310.kab.

11.

Dace Krūze

Mazie nebēdņi - matemātika

3.D

2

Ceturtd. 13.05 – 14.25

307.kab.

12.

Ilze Daņilovska

Tautiskās dejas

1.- 12. kl.

23

Pirmd. 14.00 – 15.00

Otrd. 14.00 – 20.00

Trešd. 14.00 – 20.00

Ceturtd. 14.00 – 18.00

Aktu zālē

13.

Biruta Tjurina

Volejbols

9. – 12. kl.

3

Pirmd. 16.30 – 18.30

Sporta zāle

14.

Biruta Tjurina

Badmintona spēles

5.- 7.kl.

meitenēm

2

Pirmd. 14.45 – 15.25

Sporta zāle

 

15.

Biruta Tjurina

Vispusīga fiziskā sagatavotība

5.kl.

meitenēm

2

Pirmd. 14.00 – 14.40

Trešd. 14.00 – 14.40

Sporta  zāle

16.

Ginta Kaire

Florbols

5. – 7. kl.

2

Trešd. 14.40 – 16.00

Sporta  zāle

17.

Ginta Kaire

Florbols

8. – 9. kl.

2

Trešd. 16.00 – 17.20

Sporta  zāle

18.

Ginta Kaire

Vispārējā fiziskā sagatavotība

5.klasēm

1

Trešd. 14.00 – 14.40

Sporta zāle

19.

Valentīna Pocjute

Zāles futbols

5.kl.

zēniem

1

Otrd. 15.30 – 16.10

Sporta zāle

20.

Valentīna Pocjute

Vispusīga fiziskā sagatavotība

zēniem

4.kl.

zēniem

2

Otrd. 14.05 – 15.25

Sporta zāle

21.

Valentīna Pocjute

Nestandarta sporta spēles meit.

6. - 7. kl.

2

Piektd. 14.50 – 16.10

Sporta zāle

22.

Arta Tukšeniece

Muzeja krātuvju uzturēšana

9. kl.

1

Cet. 15.35 – 16.15

23.

Agita Čakša

Meiteņu koris

9. – 12. kl.

2

Otrd. 15.30 – 16.50

30.kab

24.

Agita Čakša

Jauktais koris

5. – 8. kl.

2

Trešd. 16.00 – 17.20

30.kab

25.

Agita Čakša

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 8.00 – 9.20

Skolas zāle

26.

Agita Čakša

Vokālais ansamblis

8. – 12. kl.

1

Cet. 15.35 – 16.15

30.kab.

27.

Agnese Jēkabsone

Atkarību profilakse

5. – 9. kl.

3

Pēc klašu audz. pieprasījuma

28.

Ineta Bumbiere

Meiteņu koris

9. – 12. kl.

2

Otrd. 15.30 – 16.50

30.kab

29.

Ineta Bumbiere

Jauktais koris

5. – 8. kl.

2

Trešd. 16.00 – 17.20

30.kab

30.

Ineta Bumbiere

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 8.00 – 9.20

Skolas zāle

31.

Ineta Bumbiere

Sākumskolas koris

1.- 4. kl.

2

Trešd. 14.00 – 15.20

Skolas zāle

32.

Ineta Bumbiere

Ansamblis

2.- 4. kl.

2

Trešd. 12.25– 13.45

33.

Renārs Juzups

Mākslinieciskā pašdarbība, koris

1.- 12. kl.

3

Pēc skolas vajadzībām

34.

Nellija Priede

Nianse (darbs ar talantīgajiem mājtu

rībā)

7.kl.

2

Ceturtd. 14.35 – 15.15 un 15.15 - 15.55

17.kab.

35.

Nellija Priede

"Dari pats"

6. kl.

2

Trešd. 14.45 – 15.25 un 15.25 - 16.05

17.kab.

36.

Antra Tomaša

Mājīguma studija

5.- 9. kl.

3

Trešd. 14.05 – 15.25

Piektd. 14.00 – 15.20

 012.kab.

37.

Antra Tomaša

Floristika un dekorēšana

5. – 9. kl.

4

Pēc plāna 012.kab.

38.

Kristīne Novade

Ievads ZPD veidošanā.

5. – 6.kl.

1

Ceturtd. 14.45 – 15.30

10- 13.

39.

Agnis Timermanis

Ievads ZPD veidošanā.

7. –8.kl.

1

Ceturtd. 14.50– 15.30

14.kab.

40.

Arturs Ausējs

Programmēšanas pamati

7. – 12.kl.

2

Otrd. 14.50 – 16.15

101.kab.

41.

Arturs Ausējs

Datorgrafikas pamati

5. – 12.kl.

2

Piektd. 13.50 – 14.45

101.kab.

42.

Valdis Priedols

Robotika

2. – 7. kl.

8. – 11. kl.

4

Ceturtd. 15.30 -17.00

28./101.kab.

43.

Valdis Priedols

Elektronikas pamati

2. – 12. kl.

2

Trešd, 15.30– 16.50

28.kab.

44.

Valdis Priedols

Fizika (padziļināti)

12. kl.

3

Pirmd. 14.50 – 16.50

28.kab.

45.

Raivis Karzons

Video filmēšana un montāža

5. – 9. kl.

2

Trešd. 14.50 – 16.10

423.kab.

46.

Raivis Karzons

IT laboratorijas pulciņš

4. – 7.kl.

1

Ceturtd. 15.00 – 160

                 423.kab.

47.

Lelde Kaupuža

Drāma (ievads skatuves mākslā)

9.-12. kl.

10

Trešdienās no 15.00

48.

Ineta Bumbiere

Skolas padomes vadība pamatsk.

5. – 9. kl.

10. – 12. kl.

 

9

Pirmd. 14.05 – 15.25

Ceturtd.. 14.30 – 15.50

Piektd.. 14.30 – 15.50

 

Pirmd. 15.25 – 16.45

Ceturtd.15.25 – 16.45

Piektd. 14.00 – 15.20

49.

Ineta Bumbiere

Ārpusklases darba vadība

1.-12. kl.

12

Pēc plāna

50.

Simona Stalidzāne

Debates

10. – 12.kl.

1

Ceturtd. 15.35 – 16.15

212.kab.

51.

Ineta Melnozola

Vācu valoda iesācējiem

5.-8. kl.

10. – 12.kl.

2

2

Pirmd. 14.05 – 15.30

Otrd. 14.50 – 16.15

10 – 14.kab.

52.

Jolanta Atmata

Franču valoda

9.

2

Pirmd. 14.45– 16.05

106.kab.

53.

Ginta Latiša

Debates angļu valodā.

10.kl.

1

Piektd. 14.00 – 14.45

208.kab.

54.

Inese Krasta

Bioloģija

12. kl.

1

Trešd. 7.55 – 8.30

Ceturtd. 15.25 – 16.45

19.kab.

55.

Laila Lejniece

Talantīgie matemātiķi

5. kl.

6. kl.

7. -8. kl.

9. – 12. kl.

1

1

1

1

Otrd.. 14.50 – 15.30

Ceturtd. 14.50 – 15.30

Trešd. 14.50 – 15.30

Otrd. 15.35 – 16.15

56.

Laura Lauberga

Nikolova

Ievads ZPD veidošanā.

Padziļināta vēstures apguve

9.kl.

9.kl.

1

1

Pirmd..14. 50– 15.30  Ceturtd.15.35 – 16.15 211.kab

58.

Juta Birzniece

Jauno komersantu skola

10. – 12.

1

Diena, kad brauc uz nodarbībām    110.

59.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

5.kl.

2

Pirmd. 14.05-  15.30

110.kab.

60.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.

2

Pirmd. 15.30 – 17.50

110.kab.

61.

Anda Gineite

Skolēnu mācību uzņēmumi

3.kl.

3

Piektd.. 12.25 – 15.00

102.kab.

62.

Anda Gineite

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.

3

Pirmd.. 15.35 – 17.00

102.kab.

63.

Anda Gineite

Mazā komercskola

5. – 9.

1

Pirmd.. 15.35 – 17.40

102.kab.

64.

Solvita Šlisere

Skolēnu mācību uzņēmumi

5. -12.kl.

3

Pirmd.. 15.30 – 17.00

422.kab.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs