Fakultatīvo nodarbību saraksts 2019./2020.mācību gadā

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Nodarbība

Klase

Stundas

Darba laiks, vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Dagnija Alpa - Lūka

Latviešu valoda cittautību bērniem

1.– 4. kl.

2

Trešd.14.05 -15.30

006.kab.

2.

Dagnija Alpa - Lūka

Darbs ar reemigrējušu  skolēnu

1.C

2

Pirmd. 15.30 – 16.10

Trešd. 15.30 – 16.10

006.kab.

3.

Baiba Pastore

Mana valodiņa

   1.- 2. kl.

2

Trešd.16.10 – 16.50

Piektd. 16.10 – 16.50

017.kab.

4.

Guntra Plūce

Datorika

4.B

1

Otrd..8.30 – 9.10

101.kab.

5.

Guntra Plūce

Datorika

1.B

1

Otrd..9.20 – 10.00

101.kab.

6.

Guntra Plūce

Prāto un kombinē - matemātika

4.B

1

Otrd.13.15 – 13.55

101.kab.

7.

Guntra Plūce

Sākumskolas avīze

Cinītis

1.– 4. kl.

1,5

Pēc individuāla

plāna

8.

Ilze Poņemecka

Datorika

1.B

1

Otrd..9.20 – 10.00

101.kab.

9.

Ilze Poņemecka

Datorika

4.B

1

Otrd..8.30 – 9.10

101.kab.

10.

Veronika Budrecka

Vizuālā māksla

3.D

2

Otrd. 13.10 – 14.30

39.kab.

11.

Veronika Budrecka

Matemātika

3.D

1

Piektd.. 12.25  – 13.05

39.kab.

12.

Ērika Krastiņa

Prātnieks - matemātika

4.A

2

Pirmd. 14.05 – 14.45

Otrd. 14.05 – 14.45

310.kab.

13.

Dace Krūze

matemātika/latv.val./soc.zin.

4.D

2

Ceturtd. 13.05 – 14.25

307.kab.

14.

Agita Dreimane

Matemātika

3.B

1

Pirmd. 13.15 -13.55     

38.kab.

15.

Agita Dreimane

Mākslinieciskā noformēšana

3.B

2

Otrd. 13.15 – 14.30

38.kab.

16.

Inta Kleinberga

Vizuālā māksla

3.D

2

Otrd. 13.10 – 14.30

37. kab.

17.

Inta Kleinberga

Matemātika

3.D

1

Trešd. 13.10  – 13.50

37. kab.

18.

Ilze Daņilovska

Tautiskās dejas

1.- 12. kl.

23

Pirmd. 14.00 – 15.00

Otrd. 14.00 – 20.00

Aktu zāle, sporta zāle

Trešd. 14.00 – 20.00

Ceturtd. 14.00 – 18.00

Aktu zāle

19.

Biruta Tjurina

Volejbols

9. – 12. kl.

3

Pirmd. 15.30 – 17.30

Sporta zāle

20.

Biruta Tjurina

Vispusīga fiziskā sagatavotība

3.klašu grupai

3

Pirmd. 14.00 – 14.40

Piektd. 13.10 – 14.30

Sporta  zāle

21.

Ginta Kaire

Florbols

5. – 8. kl.

2

Trešd. 14.40 – 16.00

Sporta  zāle

22.

Ginta Kaire

Sporta spēles

5. – 8. kl.

2

Trešd. 16.00 – 17.20

Sporta  zāle

23.

Ginta Kaire

Vispārējā fiziskā sagatavotība

4. – 6.kl.

grupai

2

Piektd. 13.10 – 14.30

Sporta zāle

24.

Valentīna Pocjute

Zāles futbols

4. -5.kl.

zēniem

2

Ceturtd. 13.05 – 14.25

Sporta zāle

25.

Valentīna Pocjute

Vispusīga fiziskā sagatavotība

zēniem

5.kl.

zēniem

2

Ceturtd. 14.25 – 15.45

Sporta zāle

26.

Valentīna Pocjute

Florbols

5. - 7. kl.

2

Ceturtd. 15.45 – 17.05

Sporta zāle

27.

Arta Tukšeniece

Muzeja krātuvju uzturēšana

9. kl.

1.5

Pirmd. 15.35 – 16.35

24.kab.

28.

Agita Čakša

Meiteņu koris

9. – 12. kl.

2

Pirmd. 11:30 - 12:10

Pirmd. 15.30 – 16.10

aktu zāle vai 30.kab.

29.

    Agita Čakša

Meiteņu koris

   5. – 8. kl.

       2

Otrd. 15.30 – 16.50

 pēc plāna 30.kab.

30.

Agita Čakša

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 8.00 – 9.20

Skolas zāle

31.

Agita Čakša

Meiteņu vokālais ansamblis

8. – 12. kl.

1

Cet. 15.30 – 16.10

30.kab.

32.

Agnese Jēkabsone

Atkarību profilakse

5. – 9. kl.

3

Pēc klašu audz. pieprasījuma

33.

Ineta Bumbiere

Meiteņu koris

9. – 12. kl.

2

Pirmd. 11.30 – 12.10

Pirmd. 15:30 - 16:10

aktu zāle vai 30.kab.

34.

Ineta Bumbiere

Meiteņu koris

   5. – 8. kl.

       2

Otrd. 15.30 – 16.50

 pēc plāna 30.kab.

35.

Ineta Bumbiere

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 8.00 – 9.20

Skolas zāle

36.

Ineta Bumbiere

Sākumskolas koris

1.- 4. kl.

2

Trešd. 12.50 – 14.10

aktu zāle, 40.kab.

37.

Ineta Bumbiere

Ansamblis

2.- 4. kl.

2

Trešd. 14.10 – 15.30

40.kab.

38.

Renārs Juzups

Mākslinieciskā pašdarbība, koris

1.- 12. kl.

3

Pēc skolas vajadzībām

39.

Nellija Priede

Nianse (darbs ar talantīgajiem māj-turībā)

7. – 8..kl.

2

Otrd.. 15.30 – 16.50

17.kab./012.kab.

40.

Antra Tomaša

Mājīguma studija

5.- 9. kl.

1

Otrd. 14.45 – 15.25

012.kab.

41.

Antra Tomaša

Floristika un dekorēšana

5. – 9. kl.

1

3

Otrd.15.25- 16.05

Pēc plāna 012.kab.

42.

Agnis Timermanis

Ievads ZPD veidošanā.

   8.kl.

3

Pirmd. 8.30 – 9.10

Otrd. 8.30 – 9.10;

        15.35 – 16.15

14.kab.

43.

Arturs Ausējs

Programmēšanas pamati

7. – 12.kl.

1

Trešd. 15.30 – 16.15

101.kab.

44.

Valdis Priedols

Robotika

2. – 3.kl..

2

Pirmd. 15.30 -16.50

28./101.kab.

45.

Valdis Priedols

Elektronikas pamati

2. – 12. kl.

2

Ceturtd. 15.50– 17.10

28.kab.

46.

Raivis Karzons

Video filmēšana un montāža

5. – 9. kl.

1

Trešd. 15.20 – 16.00

423.kab.

47.

Lelde Kaupuža

Drāma (ievads skatuves mākslā)

9.-12. kl.

3

Trešdienās  no 15.00

pēc plāna aktu zālē

48.

Ineta Bumbiere

Skolas padomes vadība skolā

5. – 9. kl.

 

 

10. – 12. kl.

 

5

 

 

4

Pirmd. 14.00 – 16.00

Otrd.. 14.00 – 15.20

Ceturtd. 14.00– 15.20

Piektd.14.00 – 15.20

aktu zāle

49.

Simona Stalidzāne

Debates

10. – 12.kl.

1

Piektd. 14.05 – 14.50

212.kab.

50.

Ineta Melnozola

Vācu valoda iesācējiem

   5.-8. kl.

10. – 12.kl.

2

2

Trešd. 13.15 – 14.45

Otrd. 14.50 – 16.15

10 – 14.kab.

51.

Jolanta Atmata

Franču valoda

9.

2.2

Piektd. 14.05– 15.35

106.kab.

52.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda  (3.svešval)..

  8.- 9 .kl.

2

Pirmd. 14.50 – 16.15

11.kab.

53.

Inese Krasta

Bioloģija

  12. kl.

3

Otrd. 7.55 – 8.30

Trešd. 7.55 – 8.30

Piektd. 7.55 – 8.30

19.kab.

54.

Laila Lejniece

Talantīgie matemātiķi

5.-6. kl.

7. -8. kl.

9. -10. kl.

11. – 12. kl.

1

1

1

1

Trešd.. 14.05 – 14.55

Trešd. 14.50 – 15.30

Ceturtd. 15.35 – 16.15

Pirmd. 15.35 – 16.15

55.

Laura Lauberga

Nikolova

Ievads ZPD veidošanā.

 

9.kl.

 

1

 

Otrd.14.05 – 14.45 211.kab

56.

Juta Birzniece

Jauno komersantu skola

10. – 12.

1

1diena mēnesī, kad brauc uz nodarbībām    110.

57.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

4.kl.

6.kl.

1

1

Otrd. 7.50-  8.30

Trešd. 7.50 – 8.30

Pēc grafika 110.kab.

58.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.kl.

1

Ceturtd. 7.50-  8.30

Pēc grafika 110.kab.

59.

Anda Gineite

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.kl.

3

Pirmd.. 15.35 – 17.00

102.kab.

60.

Anda Gineite

Mazā komercskola

5. – 9.kl.

2

Pirmd.. 15.35 – 17.40

102.kab.

61.

Solvita Šlisere

Skolēnu mācību uzņēmumi

5. -9.kl.

10. – 12.kl.

1

2

Pirmd. 14.50 – 15.30

Piektd. 14.50 – 16.15

422.kab.

62.

Solvita Šlisere

Ievads ZPD veidošanā.

8.kl.

2

Trešd.14.05 – 14.45

Piektd. 8.30 – 9.10

422.kab.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs