Fakultatīvo nodarbību saraksts 2020./2021.mācību gadā

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Nodarbība

Klase

Stundas

Darba laiks, vieta

1.

Dagnija Alpa - Lūka

Latviešu valoda cittautību bērniem

1.– 4. kl.

2

Pirmd.8.30 –9.10   006.kab.

Otrd. 9.20 – 10.00   006.kab.

2.

Dagnija Alpa - Lūka

Darbs ar reemigrējušiem skolēniem

3.C

 

7.C

2

 

2

Pirmd.7.50 – 8.30   006.kab.

Otrd. 7.50 – 8.30   006.kab.

Pirmd.15.00 – 15.40     006.kab

Piektd. 15.00 – 15.40     006.kab.

3.

Aija Grulle

Matemātika

3.D

2

Trešd.14.10 – 15.30   302.kab.

4.

Guntra Plūce

Datorika

1.B

2

Pirmd. 8.30 – 9.20 309.kab.

Pirmd. 13.00 – 13.40 309.kab.

5.

Guntra Plūce

Sākumskolas avīze

Cinītis

1.– 4. kl.

1,5

Pēc individuāla

plāna

6.

Ilze Poņemecka

Datorika

2.B

2

Piektd. 8.30 – 9.20 41.kab.

Piektd. 13.00 – 13.40   41.kab.

7.

Vaira Krūmiņa

Datorika

1.C

2

Piektd.8.30 – 9.20

Piektd. 12.10– 12.50 308. kab.

8.

Veronika Budrecka

Vizuālā māksla

4.D

2

Pirmd. 13.30 – 14.50   39.kab.

9.

Veronika Budrecka

Matemātika

4.D

1

Trešd. 13.50 – 14.30     39.kab.

10.

Ērika Krastiņa

Datorika

1.A

2

Pirmd. 14.05 – 14.45   310.kab.

Otrd. 14.05 – 14.45     310.kab.

11.

Dace Krūze

Datorika

1.D

2

Ceturtd.8.30 – 9.20; 13.10 – 13.50

41.kab.

12.

Agita Dreimane

Matemātika

4.B

1

Pirmd. 13.55 -14.35

38.kab.

13.

Agita Dreimane

Mākslinieciskā noformēšana

4.B

2

Piektd. 13.15 – 14.30

38.kab.

14.

Inta Kleinberga

Vizuālā māksla

3.D

2

Otrd. 13.50 – 15.10

37. kab.

15.

Inta Kleinberga

Matemātika

3.D

1

Trešd. 13.00 – 13.40

37. kab.

16.

Ilze Daņilovska

Tautiskās dejas

1.- 12. kl.

23

Pirmd. 13.00 – 15.10

Otrd. 14.10 – 15.10

Trešd. 14.10 – 15.10; 17.00 – 19.30

Ceturtd. 13.00 – 15.10

Aktu zāle

17.

Andra Vilcāne

angļu valoda

3.A

1

Ceturtd. 10.10 – 11.00

18.

Andra Vilcāne

angļu valoda

3.D

1

Ceturtd. 11.50 – 12.40

19.

Biruta Tjurina

Volejbols

9. – 12. kl.

2

Pirmd. 15.55 – 17.15

Sporta zāle

20.

Biruta Tjurina

Vispusīga fiziskā sagatavotība

4..klašu grupai

2

Pirmd. 14.35 – 15.55

Piektd. 13.30 – 14.10

Sporta zāle

21.

Ginta Kaire

Vispārējā fiziskā sagatavotība

5.kl.

 

2

Otrd. 15.10– 16.20

Sporta zāle

22.

Valentīna Pocjute

Nestandarta sporta spēles

6.-7.kl.

2

Ceturtd. 14.20 – 15.40

Sporta zāle

23.

Valentīna Pocjute

Florbols

7.-8. kl.

2

Trešd. 15.10 – 16.30

Sporta zāle

24.

Arta Tukšeniece

Muzeja krātuvju uzturēšana

9. kl.

1.5

Pirmd. 15.10 – 16.20   24.kab.

25.

Agita Čakša

Meiteņu koris

5. – 8. kl.

2

Otrd. 15.10 – 16.30

aktu zāle vai 30.kab.

26.

Agita Čakša

Jauktais koris

8.- 12. kl.

2

Trešd. 15.10 – 16.40   30.kab.

27.

Agita Čakša

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 7.55 – 8.30   Skolas zāle

28.

Agita Čakša

Meiteņu vokālais ansamblis

8. – 9. kl.

1

Pēc individuāla plāna 30.kab.

29.

Agnese Jēkabsone

Atkarību profilakse

5. – 9. kl.

3

Pēc klašu audz. pieprasījuma

30.

Ineta Bumbiere

Meiteņu koris

5. – 8. kl.

2

Otrd. 15.10 – 16.30

aktu zāle vai 30.kab.

31.

Ineta Bumbiere

Jauktais koris

8.- 12. kl.

2

Trešd. 15.10 – 16.40     30.kab.

32.

Ineta Bumbiere

Zēnu koris

5. – 9. kl.

2

Otrd. 7.55 – 8.30   Skolas zāle

33.

Ineta Bumbiere

Sākumskolas koris

1.- 4. kl.

2

Otrd. 13.30 – 15.10

aktu zāle, 40.kab.

34.

Renārs Juzups

Mākslinieciskā pašdarbība, koris

1.- 12. kl.

3

Pēc skolas vajadzībām

35.

Antra Tomaša

Mājīguma studija

5.- 9. kl.

2

Ceturtd. 14.15 – 15.35   012.kab.

36.

Antra Tomaša

Floristika un dekorēšana

5. – 9. kl.

3

Otrd.14.10 - 16.10   012.kab.

37.

Diāna Dobele

Angļu valoda (3.svešval).

6. -7.kl

2

Trešd.7.55 – 8.30

Piektd. 7.55- 8.35

38.

Agnis Timermanis

Ievads ZPD veidošanā.

8.kl.

2

Otrd. 14.20 –15.10   207. kab.;

Otrd. 16.00 – 16.40   210. kab.

39.

Arturs Ausējs

Informātika

11.

1

Pirmd. 12.30 – 13.10   101.kab.

40.

Arturs Ausējs

Informātika

10.

2

Otrd.12.30 – 13.10   101.kab.

Trešd. 11.30 – 12.10 101. kab.

41.

Valdis Priedols

Robotika

2. – 4.kl..

2

Trešd. 16.00 - 17.20   28. kab.

42.

Valdis Priedols

Fizika

12. kl.

2

Ceturtd. 16.00 - 17.20   28. kab.

43.

Lelde Kaupuža

Drāma (ievads skatuves mākslā)

9.-12. kl.

3

Trešdienās no 15.00

pēc plāna aktu zālē

44.

Ineta Bumbiere

Skolas padomes vadība skolā

7.-12.kl.

 

9

Pirmd. 7.55 – 8.30 30.kab.

Pirmd   13.30 - 16.00 30.kab.

Otrd. 13.30 – 15.10 30.kab.

Trešd. 13.30 – 15.10 30.kab.

Ceturtd. 15.10– 16.30 30.kab.

45.

Simona Stalidzāne

Debates

10. – 12.kl.

2

Otrd. 15.10 – 16.40   212.kab.

46.

Ineta Melnozola

Vācu valoda iesācējiem

1. – 4.kl.

5.-9. kl.

 

10. 12.kl.

1

1

1

2

Otrd.14.20 – 15.00 (37.kab.)

Pirmd.14.20 – 15.00 10 – 14.kab.

Piektd.14.20 – 15.00 10 – 14.kab.

Ceturtd.15.10- 16.30 10 – 14.kab.

47.

Jolanta Atmata

Franču valoda

9.

2

Otrd. 15.10– 16.30 106.kab.

48.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda (3.svešval)..

8.- 9 .kl.

2

Piektd. 14.20 – 16.00 11.kab.

49.

Ilze Karēle

Krievu valoda (3.svešval)..

8.- 9 .kl.

2

Piektd. 14.20 – 16.00 37.kab.

50.

Inese Krasta

Bioloģija

12. kl.

3

Pirmd. 7.55 – 8.30 19.kab.

Trešd. 7.55 – 8.30 19.kab.

51.

Laila Lejniece

Talantīgie matemātiķi

5. kl.

6. kl.

7.-9.. kl.

10.–12kl.

1

1

1

1

Pirmd. 14.20 – 15.10 16.kab.

Pirmd. 15.10 – 15.40 16.kab.

Otrd. 16.00 – 16.40 112.kab.

Trešd. 16.00 – 16.40 112.kab.

52.

Laura Lauberga

Nikolova

Pētnieciskā darba pamati

 

8.kl

1

1

Pirmd.8.30 – 9.20 112.kab.

Ceturtd. 8.30 – 9.20 111.kab.

53.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

5.kl.

7.kl.

1

1

Pirmd. 14.20 - 15.10   110.kab.

Pirmd. 15.10 – 16.00   110.kab.

54.

Juta Birzniece

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.kl.

1

Pirmd. 16.00 – 16.40     110.kab.

55.

Anda Gineite

Skolēnu mācību uzņēmumi

10.-12.kl.

3

Pirmd. 15.35 – 17.20   102.kab.

56.

Anda Gineite

Mazā komercskola

5. – 9.kl.

2

Otrd. 15.10 – 16.40   102.kab.

57.

Solvita Frišfelde

Skolēnu mācību uzņēmumi

10. -12.kl.

1

Pirmd. 14.20 – 15.10       422.kab.

58.

Laura Andersone

Mazā dzejas akadēmija

8. -9.kl.

2

Pirmd.16.00 – 17.20     bibliotēka

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs