Autora dzimšanas diena - Ojāram Vācietim 85

 

Ojārs Vācietis (1933 – 1983)

 

Ojārs Vācietis ir dzimis 1933. gada 13. novembrī.

 

50. gadu dzejā Ojārs Vācietis ienāk ar jaunības jūsmu, trauksmi un tiešumu, ātri kļūdams par vienu no populārākajiem dzejniekiem. Neskaitāmu dzejas krājumu autors, to starpā arī bērnu dzejas. Visiem atpazīstami ir ne tikai O. Vācieša dzejoļi bērniem no krājumiem “Kabata” un “Astoņi kustoņi”, bet arī dzejoļi “Piesaukšana” no krājuma “Nolemtība” un “Pūt, vējiņi!” no krājuma “Antracīts”.

“Ojārs bija dzimis dzejai kā putns lidojumam, kā dzīvība – elpai. Dzeja viņam bija vienīgais iespējamais dzīves veids, sadegšanas veids, kas viņu piepulcē dažādu laikmetu un tautu izcilu dzejnieku pulkam.” Imants Auziņš (http://www.vaciesamuzejs.lv)

"Ojāra Vācieša grāmatas lasot, mēs saklausām latviešu tautas sirdspukstus vismaz trīs desmitgadēs. Bet ne tikai tanīs vien – ar maģisku māksliniecisku intuīciju spēdams dzīvot arī senvēsturē un aizvēsturē, līdzi ugunij burdamies pāri senču kauliem, dziļi sevī juzdams iepriekšējo audžu dumpiniekus, katordzniekus, nacisma naktī pelnos sadedzinātos, revolūcijas jūdasu cauršautos cilvēkus un pazemotās tautas, Ojārs Vācietis ir viens no latviešu kultūras pilnvarotajiem sūtņiem cilvēcē. Viņš ir nesalīdzināmi vecāks par saviem 50 gadiem, ko liktenis tam atvēlēja dzīvot, – viņš ir mūsu gara brīvības un tālas gaismas reģis." Jānis Peters (http://www.literatura.lv/autors/Ojars-Vacietis/25814)

 

1984. gadā tiek nodibināta O. Vācieša vārdā nosaukta prēmija, ko reizi piecos gados paredzēts piešķirt dzejā, bērnu dzejā un par ieguldījumu latviešu dzejas atdzejošanā un popularizēšanu citās valodās.

 

(Foto no: https://lv.wikipedia.org/wiki/Ojārs_Vācietis)

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs