Bibliotēkas darba laiks un noteikumi

Pirmdiena

08:15-16:45

Otrdiena

08:15-16:45

Trešdiena

08:15-16:45

Ceturtdiena

08:15-16:45

Piektdiena

08:15-16:45

 

 

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas bibliotēkas

mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība

 

1. Mācību grāmatas izsniedz uz 1 mācību gadu.

2. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz mācību gada sākumā (8.-12. klašu skolēniem bibliotēkā, bet 1.-7. klašu skolēni grāmatas saņem no priekšmetu skolotāja.)

3. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kas iepriekšējā mācību gada beigās ir nodevuši visas grāmatas. Ja tas nav izdarīts, ir jāinformē skolas bibliotekārs, kad tas tiks izdarīts.

4. Katrs skolēns ieraksta mācību grāmatā savu vārdu, uzvārdu, klasi un mācību gadu.

5. Skolēns apvāko saņemtās mācību grāmatas. Bibliotekārs, priekšmetu skolotāji vai klašu audzinātāji ir tiesīgi mācību procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir apvākotas, un pieprasīt grāmatas apvākot, ja tas nav izdarīts.

6. Mācību grāmatas jau sakārtotas nodod mācību gada beigās līdz liecību dienai vai pēdējā eksāmena dienai. (8.-12. klašu skolēni bibliotēkā, bet 1.-7. klašu skolēni priekšmeta skolotājam.)

7. Bibliotekārs pieņem grāmatas bez bojājumiem. Ja grāmata ir sabojāta vai nozaudēta, jāiemaksā skolas kontā 10,00 EUR. (rīkojums Nr.27 a-V).

8. Audzēkņiem, izstājoties no skolas, visas grāmatas ir jānodod skolas bibliotēkā, pretī saņemot apliecinājumu par grāmatu nodošanu.

Apakškategorijas

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs