Projekta PuMPuRS koordinatoru tikšanās


23. oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros mūsu skolā notika Liepājas skolu koordinatoru tikšanās. Tika pārrunāti iesaistīto skolu projekta dalībnieku aktuālie jautājumi par projekta dokumentācijas uzraudzību, par individuālo plānu izveides un uzraudzības dinamiku, stundu uzskaites kontroli, konsultāciju uzraudzību u.c. Diskusijas laikā tika izrunātas grūtības, ar kurām saskaras visas iesaistītās puses, kā arī to un iespējamie risinājumi . 

Projekts "Pumpurs"

 

2018./2019. m.g. skatīt šeit

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs