2012./2013.m.g.

  • Drukāt

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Skolu daudzpusējās partnerības projekts „Esi gatavs nākotnei”

COMENIUS

I.Korņējeva

G.Latiša

2.

Skolu pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide

COMENIUS

D.Smāģe

3.

Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - pieredzes apmaiņa skolēniem Vācijā

Pašfinansējums,

Vācija

M.Runde

4.

Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi izglītības iestādēs (How to manage and assess innovative action in schools). Francija

Cedefop

I.Korņējeva

5.

Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - pieredzes apmaiņa skolēnu padomei Liepājā

Pašfinansējums,

Vācija

A.Timermanis

6.

Junior Achievement – Latvija

 

Pašfinansējums

J.Birzniece

7.

Liepājas Lielā balva 2013

LMT

A.Timermanis

B. Tjurina

8.

Bērnu un jauniešu nometne ”Izzināt, saprast, uzdrīkstēties”

Liepājas IP

A.Timermanis

A.Gineite

9.

Zaļā punkta skola.

 

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

I.Stola

10.

Dabas vērotāji.

Jūras programma.

Ezeru un upju programma.

BVS

I.Stola

11.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

ES, Vācija

S.Stocka

12.

Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.)

ES, Vācija

A.Gintere

13.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

S.Šķubura

14.

ZZ Čempionāts

TELE 2, Avantis

G.Zommere,

M.Šķilvalte

A.Gineite

15.

Knifs – atjautības spēles

knifs.eu

G.Zommere