2013./2014.m.g.

  • Drukāt

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Skolu pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide

COMENIUS

D.Smāģe

2.

Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - pieredzes apmaiņa skolēniem Vācijā

Pašfinansējums, Vācija

M.Runde

3.

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide

ESF, LU

I.Korņējeva

4.

Studentu un skolēnu sadarbības programma „Lakstīgala”

LiepU,

Pašfinansējums

J. Bertašute

A. More

5.

Junior Achievement – Latvija

 

Pašfinansējums

J.Birzniece

6.

Liepājas Lielā balva 2013

LMT

A.Timermanis

B. Tjurina

7.

Bērnu un jauniešu nometne ”Izzināt, saprast, uzdrīkstēties”

Liepājas IP

A.Timermanis

A.Gineite

8.

Zaļā punkta skola.

 

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

I.Stola

9.

Dabas vērotāji.

  • Jūras programma.
  • Ezeru un upju programma.

BVS

I.Stola

10.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

ES, Vācija

S.Stocka

11.

Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.)

ES, Vācija

A.Gintere

12.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

S.Šķubura

13.

ZZ Čempionāts

TELE 2, Avantis

G.Zommere,

M.Šķilvalte

A.Gineite

14.

Knifs – atjautības spēles

knifs.eu

G.Zommere