2009./2010.m.g.

  • Drukāt

 

 

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību  satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

ESF

 

2.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

ESF

3.

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos ESF

4.

1. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Auces vidusskolu

Pašfinansējums

5.

Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju -  vidusskolas skolēniem

Pašfinansējums,

Vācija

6.

„Saņem savus sapņus atpakaļ” – starptautiska jauniešu nometne.Turcija

ES Youthpass

7.

Junior Achievement – Latvija

Pašfinansējums

8.

 

 

Drošības  maršruts

 

GTZ ( Vācija )

Vācu biedrība Latvijā

9.

 

Europahaus Klagenfur

Austrija

10.

Zaļā punkta skola.

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

11.

 

Dabas vērotāji. 

  •  Jūras programma.
  • Ezeru un upju programma.

 

 

BVS

12.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

ES, Vācija

13.

Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.)

ES, Vācija

14.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

15.

ZZ Čempionāts

TELE 2, Avantis