Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas piedalīšanās projektos 2017./2018. m.g.

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Mazā komercskola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

2.

Jauno komersantu skola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

3.

Jaunie uzņēmēji

Sadarbībā ar BA Turība

J. Birzniece

4.

Jauno ģeogrāfu skola

Sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

J. Birzniece

5.

Sporto visa klase

Latvijas olimpiskā komiteja

V. Pocjute

A. Vilcāne

6.

Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Zaļā josta

I. Stola

7.

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

S. Šķubura

8.

„Piens un augļi skolai”

Eiropas Komisija

A. More

9.

Erasmus+ „Exchanges for All”

Eiropas Savienība

L. Lauberga - Nikolova

10.

Erasmus+ „Eiropas integrācija un bēgļu politika”

Eiropas Savienība

S. Arāja

11.

Erasmus+ „Dialog der Weltreligionen”

Eiropas Savienība

S. Biktimirova

12.

Erasmus+ „DALP 5. vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide CLIL metodes izmantošanā”

Eiropas Savienība

L. Lauberga – Nikolova

13.

„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

ASV vēstniecība Rīgā

A. Krūma

14.

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālais fonds

A. Aizkalne

K. Novade

2016./2017.m.g.

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Mazā komercskola

Sadarbībā ar BA Turība

A.Gineite

2.

Jauno komersantu skola

Sadarbībā ar BA Turība

A.Gineite

3.

Jaunie uzņēmēji

Sadarbībā ar BA Turība

J.Birzniece

4.

Jauno ģeogrāfu skola

Sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

J.Birzniece

5.

Datorika

IZM

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

I.Poņemecka G.Plūce

R.Karzons

A. Ausējs

6.

Sporto visa klase

Latvijas Olimpiskā komiteja

V.Pocjute

A.Feldmane

7.

Bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai”

Zaļā josta

I.Stola

8.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

S.Šķubura

9.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas savienības fonds

A.Aizkalne

K.Novade

10.

Skolas piens un Augļi skolai

Eiropas komisija

A.More

11.

The EU: free cultural Exchange area

Eiropas savienība: Brīva telpa kultūras apmaiņai

ERASMUS+KA2

D.Ozoliņa

12.

„School in movement: enjoying wealth being in good health”

Skola kustībā: veselībai un dzīvespriekam

ERASMUS+

D. Smāģe

13.

H.E.Y. – starptautiskā jauniešu nometne

ERASMUS+

A.Ausējs

14.

„Exchange For All”

ERASMUS+

S.Biktimirova

15.

Eiropas integrācija un bēgļu politika

ERASMUS+

S.Arāja

16.

Starpreliģisks dialogs Eiropā

ERASMUS+

S.Biktimirova

17.

Kultūra, identitāte un koloniālā vēsture

NORDPLUS junior

Z.Krūmiņa


piedalīšanās projektos

2015./2016. m.g.

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais /Dalībnieki

1.          

„Mazā komercskola”

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

 

A.Timermanis

A.Gineite

2.          

„The EU: free cultural Exchange area”

ERASMUS+

A.Timermanis

S.Perševica R.Rence

I.Tučina A.Jēkabsone

D.Ozoliņa A.Gineite

3.          

„School in movement: enjoying wealth being in good health”

ERASMUS+

D. Smāģe

B.Tjurina , skolēni

4.          

„NBSN”

NORDPlus

I. Korņējeva /

A. Timermanis

5.

„Exchange For All”

ERASMUS+

L. Lauberga-Nikolova

S.Biktimirova

I.Korņējeva

6.

 

Bateriju vākšana

 

Zaļā josta

I.Stola

7.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

S.Šķubura

8.

Datorika

IZM

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

I.Poņemecka G.Plūce

R.Karzons A. Ausējs

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs