Karjeras konsultanta darba laiks

 

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS

Jana Grīne

********************************

DARBA LAIKS:

PIRMDIENA     8.30 – 16.30

OTRDIENA      8.30 – 15.00

TREŠDIENA      8.30 – 16.30

                                                                                    CETURTDIENA  8.30 – 15.00

PIEKTDIENA     8.30 – 15.00

***************************************

INDIVIDUĀLAJĀM KONSULTĀCIJĀM PIETEIKTIES VAR RAKSTOT E-KLASES PASTĀ.

Karjeras konsultācijas

Karjeras konsultācijas

 

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:
•    konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, 
•    sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
•    koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
•    organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
•    vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā, Karjeras izglītības kabinetā Nr. 10 – 13, pie pedagoga-karjeras konsultanta:

Janas Grīnes 7. –  12.kl.

 

  • Nodarbinātības valsts aģentūrā

www.nva.gov.lv

  • Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrā

Karjera.rtu.lv/ieraksts/toposajiem-studentiem

  • Latvijas Universitātes Karjeras centrā

www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/

  • Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā

www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem

  • pie Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem

 

http://lkaaa.lv/node/147

 Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs