Skolēni pielaiko profesijas

  • Drukāt


17. oktobrī 7. A un 9. C klašu skolēni piedalījās karjeras dienu pasākumā "Pielaiko profesiju 2018", kas norisinājās O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā ar projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" atbalstu. Skolēniem tika dota iespēja satikt dažādu profesiju pārstāvjus un izzināt viņu darba ikdienu. Meistarklasēs bija iespēja iepazīt AS Swedbankas klientu konsultanta, nodokļu inspektora, medmāsas, prokurora, Valsts policijas

darbinieka, krosfita trenera, leļļu teātra aktiera, Liepājas lidostas uzraudzības un drošības pārvaldības sistēmas vadītāja un Zemessardzes dienesta profesijas. Jaunieši uzdeva sev interesējošus jautājumus, pielaikoja profesiju pārstāvju apģērbu un izmēģināja darba rīkus un piederumus. Pasākuma beigās tika secināts, ka katrs darbs ir grūts, nozīmīgs un atbildīgs.

Pielaiko profesijas 17. okt 1

Pielaiko profesijas 17. okt 3

Pielaiko profesijas 17. okt 5

Pielaiko profesijas 17. okt 6

Pielaiko profesijas 17. okt 7

Pielaiko profesijas 17. okt 8