Uzņemšana 10. klasē

 

Gaidām Tevi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 10. klasē!

Piedāvājam lielu, bet vienotu skolas saimi, labu izglītību, daudzveidīgus ārpusstundu un ārpusskolas pasākumus, labiekārtotu vidi. Skolā var apgūt vācu, angļu, krievu, franču un spāņu valodu.

Programmas:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (obligātās svešvalodas - jāizvēlas divas: angļu/vācu/krievu valoda):

  • vispārizglītojošā virziena – pilns vidusskolas spektrs;
  • teātra virziena - pilns vidusskolas spektrs, drāma, teātra vēsture;
  • komerczinību virziena - pilns vidusskolas spektrs, komerczinības, iespēja iegūt starptautisku ekonomikas sertifikātu.

 

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (obligātās svešvalodas - jāizvēlas divas: angļu/vācu/krievu valoda; padziļināti matemātika, fizika, programmēšana).

 

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00

Iesniedzamie dokumenti: atestāts un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai pases kopija, personas lieta (ja ir).

Papildu informācija skolas mājaslapā www.5vsk.liepaja.edu.lv   vai pa telefonu 29462724 (V.More – vidusskolas mācību pārzine).

Uz tikšanos vidusskolā!

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs