Sasniegumi 2021./2022. m.g.

2021./2022

1.– 3.klase

Skolēna vārds, uzvārds

Sasniegumi

1.A klases skolniece

Skolotāja D.Ozoliņa

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta pilsētas skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2022”

1.B klases skolniece

Skolotāja A.Dreimane

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

1.C klases skolniece

Skolotāja I.Kleinberga

2.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

1.D klases skolnieks

Skolotāja V.Budrecka

Atzinība pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

1.D klases skolniece

Skolotāja V.Budrecka

Atzinība pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas  olimpiādē

2.B klases skolniece

Skolotāja L.Todosijčuka

1.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

2.C klases skolniece

Skolotāja V.Krūmiņa

2.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

2.D klases skolniece

Skolotāja D.Krūze

2.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

2.D klases skolniece

Skolotāja D.Krūze

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

2.D klases skolniece

Skolotāja D.Krūze

1.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.A klases skolnieks

Skolotāja I.Knitnere

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

3.A klases skolnieks

Skolotāja I.Knitnere

Atzinība pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

2.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

2.vieta pilsētas latviešu valodas olimpiādē 3.klasēm

 

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

1.vieta pilsētas latviešu valodas olimpiādē 3.klasēm

Atzinība pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

Atzinība pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.D klases skolnieks

Skolotāji: Z.Tapiņa, A.Ausējs

1.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

Atzinība Liepājas atklātā programmēšanas olimpiādē

3.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa, A.Ausējs

1.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

2.vieta pilsētas latviešu valodas olimpiādē 3.klasēm

Atzinība Liepājas atklātā programmēšanas olimpiādē

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

3.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

3.vieta pilsētas 1. – 3.klašu matemātikas olimpiādē

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

2.vieta pilsētas 1. – 3.klašu vizuālās mākslas  olimpiādē

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

2.vieta pilsētas latviešu valodas olimpiādē 3.klasēm

 

3.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

Medaļa 49.Starptautiskajā bērnu mākslas konk. LIDICE 2021

Goda raksts 49.Starptautiskajā bērnu māksl. konk. LIDICE 21

3.D klases skolnieks

Skolotājs A.Ausējs

Atzinība Liepājas atklātā programmēšanas olimpiādē

 4. – 9.klase

Skolēna vārds, uzvārds

Sasniegumi

4.A klases skolnieks

Skolotāja Gunita Kīle - Sisene

1.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.A klases skolnieks

Skolotāja Gunita Kīle – Sisene

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.A klases skolniece

Skolotāja Gunita Kīle – Sisene

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.B klases skolnieks

Skolotāja Sanda Špude

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.B klases skolniece

Skolotāja Sanda Špude

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.C klases skolniece

Skolotāja Sanda Špude

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.C klases skolniece

Skolotāja Sanda Špude

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

4.C klases skolniece

Skolotāja Sanda Špude

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 4.klasēm

5.A klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

2.vieta pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 4. - 5.klasēm

5.C klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 4. - 5.klasēm

5.D klases skolniece

Skolotāja Inta Tučina

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

6.A klases skolniece

Skolotājas Diāna Dobele/ Ineta Leiguda/ Ineta Šnepe

Gita Zommere/Kristīne Šulmane

1.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5-7.kl.

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

Atzinība Rīgas VVĢ Atklātā vācu valodas olimpiādē 6.klasēm

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 6. –7.kl.

6.A klases skolnieks

 

Skolotājas Diāna Dobele/

Ineta Šnepe/Gita Zommere

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

Atzinība Rīgas VVĢ Atklātajā vācu valodas olimpiādē 6.kl.

6.A klases skolnieks

Skolotājas I.Leiguda/ G.Zommere

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-7.kl.

Atzinība Rīgas VVĢ Atklātajā vācu valodas olimpiādē 6.kl.

6.A klases skolnieks

Skolotāja Ineta Leiguda

3.vieta pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiādē 5.-7.klasēm

6.C klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

1.vieta KJĢS 46. Atklātajā  ģeogrāfijas olimpiādē 6. – 8.klasēm

1.vieta KJĢS Bioģeogrāfijas olimpiādē 6. – 8.klasēm

3.vieta KJĢS Ģeoloģijas  olimpiādē 6. – 8.klasēm

2.vieta KJĢS kopvērtējumā 6.- 8.kl.grupā

6.C klases skolniece

Skolotāja Aija Helmūte

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

6.C klases skolnieks

Skolotājas Ineta Šnepe / L.Lejniece

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

7.A klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 6. - 7.klasēm

7.A klases skolniece

Skolotāja Ineta Leiguda

3.vieta pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiādē 5. – 7.kl.

7.D klases skolniece

Skolotāja Gita Zemarāja

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-7.kl.

 

 

8.A klases skolniece

Skolotājas G.Zemarāja/S.Biktimirova

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.kl.

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

8.A klases skolniece

Skolotāja L. Laubergs – Nikolova

2.vieta pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – sociālā un pilsoniskā mācību jomā

8.A klases skolniece

Skolotājas Gita Zemarāja/

I.Krasta/ D. Sungaila/J. Nikolov

2.vieta pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiādē 8. – 9.kl.

Atzinība pilsētas bioloģijas olimpiādē 8.klasēm

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. – 9.klasēm

8.A klases skolniece

Skolotāja Svetlana Biktimirova

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

8.A klases skolnieks

Skolotāja Alla Avlasa

Atzinība pilsētas krievu valodas olimpiādē 8. –  12.klasēm

8.A klases skolnieks

Skolotājs Normunds Knitners

1.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

8.A klases skolnieks

Skolotāji S. BiktimirovaN.Knitners

1.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6. – 8.klasēm

1.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

8.B klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

2.vieta pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

8.B klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – dabaszinātņu mācību jomā

8.B klases skolnieks

Skolotāja Inese Krasta

3.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē 8.klasēm

 

8.C klases skolniece

Skolotājs Normunds Knitners

Skolotāja Agita Čakša

 

1.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

8.C klases skolniece

Skolotāja Arta Tukšeniece

2.vieta pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – sociālā un pilsoniskā mācību jomā

8.C klases skolniece

Skolotāja Arta Tukšeniece

2.vieta pilsētas 7. –  9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – sociālā un pilsoniskā mācību jomā

8.C klases skolniece

Skolotāja Ineta Leiguda

2.vieta pilsētas 7. –  9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

8.C klases skolniece

Skolotāja Santa Stocka

1.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. – 9.klasēm

8.C klases skolnieks

Skolotāja Inta Tučina

Skolotājs Normunds Knitners

Skolotāja Ineta Leiguda

Skolotāja Zanda Alpa

1.vieta LiepU E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē 8. – 9.kl.

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.kl.

2.vieta pilsētas 7.-9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – dabaszinātņu mācību jomā

1.vieta pilsētas matemātikas konkursā „Galvas rēķini” 8.kl. gr.

8.C klases skolniece

Skolotāja Juta Birzniece

3.vieta pilsētas 7. –  9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

8.C klases skolniece

Skolotāja Juta Birzniece

3.vieta pilsētas 7. –  9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

8.D klases skolniece

Skolotāja Zanda Dreimane

3.vieta pilsētas 7. – 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

8.D klases skolnieks

Skolotāja Inta Tučina

2.vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matem. olimp. 8.- 9.kl.

1.vieta skolā un 195. vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’ 8.klašu grupā

8.D klases skolnieks

Skolotāja Ina Sproģe

3.vieta Liepājas pilsētas 7.- 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – tehnoloģiju mācību jomā

9.A klases skolniece

Skolotājs Normunds Knitners

2.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

9.A klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. - 10.kl.grupā

9.A klases skolnieks

Skolotāja Ina Stola

2.vieta KJĢS olimpiādē 9. – 10.klasēm

3.vieta KJĢS Latvijas ģeogrāfijas olimpiādē 9. – 10.klasēm

3.vieta KJĢS kopvērtējumā 9.- 10.kl.grupā

9.A klases skolnieks

Skolotāja Laura Laubergs – Nikolova

Skolotāja Sanita Šķubura

Skolotājs Normunds Knitners

Skolotāja Ina Stola

 

1.vieta Liepājas pilsētas vēstures olimpiādē 9. – 12.klasēm

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9..kl.

1.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta KJĢS Ģeoloģijas  olimpiādē 9. – 10.klasēm

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. - 10.kl.grupā

1.vieta skolā un 42. vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’ 9.kl.grupā

Atzinība LTV erudīcijas spēlē „Gudrs,vēl gudrāks”

9.A klases skolnieks

Sk. Laura Laubergs - Nikolova

2.vieta pilsētas vēstures olimpiādē 9. – 12.klasēm

9.B klases skolniece

Skolotāja Gita Zommere

3.vieta Rīgas VVĢ Atklātā vācu valodas olimpiāde 9.kl.

1.vieta pilsētas publiskās runas konkurss vācu valodā

9.B klases skolniece

Skolotājs Normunds Knitners

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

9.B klases skolnieks

Skolotāja Helita Stālberga

Skolotājs Normunds Knitners

Skolotāja Ina Stola

2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē 9. – 12.klasēm

2.vieta Universitātes fizikas olimpiādē

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9.- 10.kl.grupā

9.B klases skolnieks

Skolotāja Gita Zommere

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. - 9.klasēm

2.vieta Rīgas VVĢ Atklātā vācu val.olimpiādē 9.kl.

9.B klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. – 10.kl.grupā

9.C klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. – 10.kl.grupā

9.C klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. – 10.kl.grupā

9.D klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība KJĢS kopvērtējumā 9. – 10.kl.grupā

9.D klases skolniece

Skolotāja Sanda Špude

1.vieta Rīgas VVĢ Atklātajā vācu valodas olimpiādē 9.klasēm

9.D klases skolnieks

Sk. Laura Lauberga - Nikolova

2.vieta pilsētas vēstures olimpiādē 9. – 12.klasēm

9.D klases skolnieks

Skolotāja Sanda Špude

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. –  9.klasēm

 10.-12.klase 

Skolēna vārds, uzvārds

Sasniegumi

10.A klases skolnieks

Skolotāja J.Atmata/

J.Birzniece/ S.Arāja

3.vieta valsts franču valodas olimpiādē

1. vieta pilsētas franču val. olimp. Uzaicināts uz valsts olimp.

Atzinība pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

2.vieta Kurzemes reģiona JĢS 2021./2022.mācību gada kopvērtējumā

2.vieta pilsētas vācu valodas publiskās runas konkursā 10. – 12.kl.

3.vieta pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā (franču – latviešu)

Atzinība Kurzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē

Atzinība JĢS Bioģeogrāfijas olimpiādē

10.A klases skolniece

Skolotāja E.Triščenko

1. vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē  

10.A klases skolnieks

SkolotājsV.Priedols

Atzinība pilsētas fizikas olimpiādē  

10.A klases skolniece

SkolotājaS.Stalidzāne /J.Birzniece

2. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 

3.vieta KJĢS Latvijas ģeogrāfijas olimpiādē

3.vieta KJĢS kopsavilkumā

10.A klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

2. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 

10.A klases skolnieks

SkolotājsV.Priedols

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

2. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

10.B klases skolniece

Skolotāji O.Maļkova/

LLejniece/ V.Priedols/ J.Birzniece/ G.Zara/

 S.Stalidzāne

1. vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

3. vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimp.komandā

2. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē  Uzaicināta uz valsts olimpiādi

3.vieta pilsētas fizikas olimpiādē

3.vieta pilsētas ekonomikas olimpiādē  Uzaicināta uz valsts olimpiādi

3.vieta Bioģeogrāfijas olimpiādē Kurzemes reģiona JĢS 

Atzinība pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

1.vieta pilsētas konkursā ”Galvas rēķini”

2.vieta Nacionālajā debašu komandu turnīrā

3.vieta JĢS Bioģeogrāfijas olimpiādē

4.vieta Kurzemes reģiona Atklātā ģeoloģijas olimpiādē

10.B klases skolniece

SkolotājsV.Priedols

3.vieta pilsētas fizikas olimpiādē  

11.A klases skolniece

Skolotāji K.Račinska/ V.Priedols/ L.Eniņa/ S.Stalidzāne

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

2. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

Atzinība pilsētas fizikas olimpiādē

3.vieta pilsētas vācu valodas  publiskās runas konkursā 10. – 12.klasei

1.vieta Kurzemē un pateicība kampaņas „Cilvēks, nevis diagnoze” hakatonā

1.vieta Pasaules skolu debašu turnīrs ImproMix

2.vieta Nacionālajā debašu turnīrā nominācijā „Labākais runātājs latviešu valodā ”

2.vieta Nacionālajā debašu komandu turnīrā

11.A klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē   Uzaicināta uz valsts olimpiādi

11.A klases skolnieks

Skolotāji V.Priedols/N.Zīverts/ J.Birzniece

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē

3.vieta pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē  

11.B klases skolniece

 

Skolotāja J.Birzniece/S.Stalidzāne/

N.Zīverts/ J.Atmata

3.vieta pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē    

3. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3. vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

3. vieta LiepU E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē komandā

2.vieta  pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā (franču  – latviešu)

11.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne/ J.Birzniece

3. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1.vieta Kurzemē un pateicība kampaņas „Cilvēks, nevis diagnoze” hakatonā

1.vieta Nacionālajā debašu turnīrā nominācijā „Labākais runātājs latviešu valodā ”

2.vieta Nacionālajā debašu komandu turnīrā

3.vieta Vislatvijas vizuālās māksla konkurss „Gaujas mozaīka”

Latvijas Bankas Simpātiju balva Latvijas SMU Pavasara tirdziņā „CITS BAZĀRS 2022”

12.A klases skolniece

Skolotāji S.Arāja/ Z.Dreimane/ J.Atmata/ A.Ausējs

3.vieta Valsts vācu valodas debašu finālā

2. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē

1.vieta pilsētas vācu valodas  publiskās runas konkursā 10. – 12.klasei

1.vieta pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā (franču – latviešu)

Atzinība Liepājas atklātajā programmēšanas olimpiādē komandā

12.A klases skolnieks

Skolotāji V.Priedols/O.Maļkova/A.Putniņš/ I.Sproģe

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

3. vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē komandā

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

Atzinība pilsētas vēstures olimpiādē

Godalga Latvijas projektā „DemokrātiJĀ” 

12.A klases skolnieks

Skolotāji A.Putniņš/ V.Priedols/ O.Maļkova

2. vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

3. vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē komandā

12.A klases skolniece

Skolotāji V.Priedols/ A.Ausējs

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

3. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība Liepājas atklātā programmēšanas olimpiādē komandā

12.A klases skolnieks

Skolotājs V.Priedols

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē komandā

12.A klases skolnieks

Skolotāja Z.Dreimane/ G.Zara

Atzinība pilsētas filozofijas olimpiādē.

Atzinība Kurzemes reģiona JĢS 2021./2022.mācību gada kopvērtējumā

3.vieta KJĢS Bioģeogrāfijas olimpiādē

2.vieta KJĢS Latvijas ģeogrāfijas olimpiādē

4.vieta KJĢS Politiskās ģeogrāfijas olimpiādē

12.A klases skolniece

Skolotājs A.Ausējs

Atzinība Liepājas atklātā programmēšanas olimpiādē komandā

12.B klases skolniece

Skolotāja V.More/Z.Dreimane

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība pilsētas filozofijas olimpiādē.

12.C klases skolniece

Skolotāja L.Semjonova

2. vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē

3.vieta pilsētas valodu jomas tulkošanas konkursā (krievu  – latviešu)

12.C klases skolniece

Skolotājs V.Priedols

3.vieta Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu nozarē

12.C klases skolniece

Skolotājs V.Priedols

3.vieta Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu nozarē

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs