Sasniegumi 2019./2020.m.g.

 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas sasniegumi

2019. /2020. m.g

1.– 4.klašu olimpiāžu laureāti pilsēta un novadā

1.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

2.A klases skolniece

Skolotāja A.Vilcāne

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

2.C klases skolniece

Skolotāja R.Rence

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.C klases skolniece

Skolotāja I.Kleinberga

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

3.D klases skolniece

Skolotāja V.Budrecka

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

2.vieta pilsētas1. – 4.klašu  matemātikas olimpiādē

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

Atzinība LU matemātikas olimpiādē “Tik vai …Cik?”4.kl.

4.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.C klases skolnieks

Skolotāja V.Krūmiņa

2.vieta pilsētas1. – 4.klašu  matemātikas olimpiādē

Atzinība LU matemātikas olimpiādē “Tik vai …Cik?”4.kl.

4.C klases skolnieks

Skolotāja V.Krūmiņa

1.vieta JAL “Finanšu pratības ABC”konkursā “Mana vārdnīciņa”

4.C klases skolniece

Skolotāja V.Krūmiņa

2.vieta JAL “Finanšu pratības ABC”konkursā “Mana vārdnīciņa”

4.D klases skolnieks

Skolotāja D.Krūze

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

4.D klases skolnieks

Skolotāja D.Krūze

3.vieta  LU matemātikas olimpiādē “Tik vai …Cik?”4.kl.

  

5. – 9.klašu olimpiāžu laureāti pilsētā un novadā

 

5.A klases skolnieks

Skolotāja I.Tučina

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

5.C klases skolnieks

Skolotāja K.Atāla

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

5.D klases skolnieks

Skolotāja K.Atāla

1.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

6.A klases skolniece Skolotāja S.Biktimirova

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6.klasēm

 

6.A klases skolniece Skolotājas

D.Sirmoviča, L.Lejniece

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

6.A klases skolnieks

Skolotāja S.Biktimirova

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6.klasēm

 

6.B klases skolnieks

Skolotājs A.Putniņš

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 6.klasēm

 

7.A klases skolniece

Skolotājas N.Priede, L.Eniņa

1.vieta pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

Atzinības pilsētas vācu valodas izteiksmīgās runas konkursā 7.klasēm

7.B klases skolnieks

Skolotāja I.Stola

1.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas Atklātajā ģeogrāfijas  olimpiādē

7.D klases skolniece Skolotāja I.Stola

3.vieta  Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas ģeogrāfijas olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

8.A klases skolniece Skolotājas G.Zemarāja

I.Stola

Atzinība pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

8.A klases skolnieks

Skolotāja G.Zemarāja

Atzinība pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

 

8.B klases skolniece Skolotājs A.Putniņš

Skolotāja G.Muižniece

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klasēm

Atzinība pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

2.vieta komandā pilsētas konkursā „Digitālās dabaszinības”

8.B klases skolniece Skolotājs N.Knitners

2.vieta komandā pilsētas konkursā „Digitālās dabaszinības”

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

8.C klases skolniece Skolotājas S.Špude

A.Gineite

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. Klasēm

Laureāte valsts finanšu pratības konkursā „Biznesa  pasakas”

3.vieta Karjeras nedēļas organizētajā pilsētas konkursā „Ielogojies nākotnē!”

8.C klases skolniece Skolotāja S.Špude

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. klasēm

8.C klases skolniece Skolotāja S.Špude

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. klasēm

8.C klases skolniece Skolotāja S.Špude

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 8. klasēm

8.C klases skolnieks

Skolotāja J.Atmata, I.Stola, S.Špude, A.Gineite

 

2.vieta pilsētas franču valodas olimpiādē 7. – 8. klasēm

1.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas ģeogrāfijas olimpiādē

3.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas Atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē

3.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

1.vieta pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

Laureāts valsts finanšu pratības konkursā „Biznesa  pasakas”

8.C klases skolnieks

Skolotāja S.Biktimirova

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 8. klasēm

8.D klases skolniece Skolotāja D.Smāģe

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē 8. klasēm

8.E klases skolniece

Skolotāji I.Tučina, G.Zara L.Lejniece, G.Muižniece

N.Knitners, K.Čakša

 

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8. klasēm

2.vieta pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm

3.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas ģeogrāfijas olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopv.

Laureāte valsts finanšu pratības konkursā „Biznesa  pasakas”

8.E klases skolnieks

Skolotāja S.Biktimirova

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klasēm

 

9.A klases skolniece

Skolotāji D.Saldeniece

I.Šnepe, N.Knitners

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē 9. – 12. klasēm

9.A klases skolnieks

Skolotāja I.Šnepe

D.Saldeniece,N.Knitners

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 9. – 12. Klasēm

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.- 9.klasēm

9.B klases skolniece Skolotāja I.Krasta

A.Timermanis, I.Leiguda

G.Latiša, G.Muižniece

2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē 9. – 12.klasēm

3.vieta pilsētas vēstures olimpiādē

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm

3.vieta pilsētas angļu valodas publiskās runas konkursā

3.vieta  Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas  atklātajā vācu valodas konkursā 9.klašu grupā

9.C klases skolniece Skolotāja A.Čakša

2.vieta pilsētas mūzikas olimpiādē 5. – 12.klasēm

 

  

10. - 12.klašu olimpiāžu laureāti pilsētā un novadā

 

10.A klases skolniece

Skolotāja S.Arāja

3. vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē   Uzaicināta uz valsti

1.vieta publiskās runas konkursā vācu valodā

 

10.A klases skolniece

Skolotāji V.Priedols/ I.Krasta/ S.Stalidzāne/S.Arāja

3. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas bioloģijas olimpiādē

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos sociālo zinātņu  nozarē

1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu nozarē                                                                                                                                                                               

3.pakāpe valstī ekonomikas sekcijā

Atzinība publiskās runas konkursā vācu valodā

Atzinība Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā  (vācu – latviešu)

10.A klases skolnieks

Skolotāja G.Zara/S.Arāja

Atzinība pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

2.vieta publiskās runas konkursā vācu valodā

10.C klases skolniece

Skolotāja L.Semjonova

2. vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē

10.C klases skolniece

Skolotāja L.Semjonova

3. vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē

11.A klases skolniece

Skolotāja D.Smāģe

2. vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

2.vieta publiskās runas konkursā angļu valodā

11.A klases skolnieks

Skolotājs A.Ausējs

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos dabaszinātņu  nozarē

 

11.A klases skolnieks

Skolotājs A.Ausējs

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos dabaszinātņu  nozarē

 

11.B klases skolnieks

Skolotāja Z.Alpa

2.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos dabaszinātņu  nozarē

1.pakāpe Kurzemes reģ. ZPD konferencē  dabaszinātņu nozarē                                                                                                                                                                               

Uzaicināts uz valsti

11.B klases skolnieks

Skolotāja L.Lauberga - Nikolova

2.pakāpe Kurzemes reģ. ZPD konferencē  humanitārajā nozarē                                                                                                                                                                               

Uzaicināts uz valsti

11.C klases skolniece

Skolotāja Z.Krūmiņa

2.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos sociālo zinātņu  nozarē

12.A klases skolniece

Skolotāji V.Priedols/ I.Sproģe

3. vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Atzinība pilsētas vēstures olimpiādē

2.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā  (franču – latviešu)

12.B klases skolniece

Skolotāja D.Jaunzeme

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

12.B klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa

2. vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē  Uzaicināta uz valsti

2.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā  (vācu  – latviešu)

12.B klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa/ J.Birzniece/ S.Stalidzāne

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē

2.vieta  pilsētas ekonomikas olimpiādē

3.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos sociālo zinātņu  nozarē

1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu

Uzaicināta uz valsti

12.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos sociālo zinātņu  nozarē

1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu

Uzaicināta uz valsti

12.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

1.pakāpe pilsētas ZPD lasījumos sociālo zinātņu  nozarē

1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD konferencē  sociālo zinātņu

3.pakāpe valstī ekonomikas sekcijā

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs