SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019. mācību gads

1. - 4. kase

2.C klases skolnieks

Skolotāja I.Kleinberga

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

2.C klases skolniece

Skolotāja I.Kleinberga

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

2.D klases skolnieks

Skolotāja V.Budrecka

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

1.vieta pilsētas1. – 4.klašu  matemātikas olimpiādē

1.vieta reģionālā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde

2.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiāde

1.vieta skolā, 3.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

3.A klases skolniece

Skolotāja Ē.Krastiņa

1.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

2.vieta skolā, 130.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

3.A klases skolniece

Skolotāja Ē.Krastiņa

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.C klases skolnieks

Skolotāja V.Krūmiņa

Atzinība pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

3.vieta skolā, 242.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

3.C klases skolniece

Skolotāja V.Krūmiņa

2.vieta pilsētas 1. – 4klašu matemātikas olimpiādē

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

2.vietu pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

 

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

2.vietu pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

 

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

Atzinība pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiāde

4.A klases skolnieks

Skolotāja I.Knitnere

3.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiāde

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

Skolotāja J.Andiņa

2.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiāde

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

4.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

Skolotāja I.Moldovana

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

1.vieta pilsētas 4.klašu  vācu valodas olimpiādē

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.B klases skolniece

Skolotāja I.Poņemecka

Skolotāja G.Kīle - Sisene

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

3.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

4.vieta skolā, 199.vieta Latvijā Starptautiskā  matemātikas konkursā ĶENGURS

4.B klases skolniece

Skolotāja I.Poņemecka

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

4.B klases skolniece

Skolotāja I.Poņemecka

3.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

4.B klases skolniece

Skolotāja I.Poņemecka

3.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

4.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

2.vietu pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

 

4.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

4.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

4.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta skolā, 18.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

4.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā dabaszinībās “Jaunais pētnieks”

2.vieta skolā, 83.vieta Latvijā Starptautiskā  matemātikas konkursā ĶENGURS

4.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

Skolotāja I.Moldovana

1.vieta pilsētas 4.klašu  vācu valodas olimpiādē

3.vietu pilsētas 1. – 4.klašu matemātikas olimpiādē

 5. – 9.klase

5.C klases skolnieks

Skolotāja Ineta Leiguda

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

5.B klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

1.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu  skolas Eiropas ģeogrāfijas olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu  kopvērtējumā

6.A klases skolnieks

Skolotāja Daiga Sirmoviča

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8. klasēm

6.A klases skolniece

Skolotāja Sanita Šķubura

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.A klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 5. -12.klasēm.

6.B klases skolnieks

Sk.  D.Sirmoviča / S. Biktimirova

1.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8. klasēm

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

6.B klases skolniece

Skolotāja G.Zemarāja /G.Lībeka

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība Nacionālās Skaļās lasīšanas čempionātā Liepājas reģiona finālā

6.B klases skolnieks

Skolotāja Gita Zemarāja

1.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.B klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

3.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

6.C klases skolniece

Skolotāja Ginta Latiša

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

6.C klases skolniece

Skolotāja Ginta Latiša

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

6.D klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

2.vieta Kurzemes novada IX atklātā ģeogrāfijas olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

7.A klases skolniece

Skolotāja Gita Zemarāja

Skolotāja Ina Stola

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

7.A klases skolnieks

Skolotāja Ina Stola

2.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

7.A klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

7.A klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

7.B klases skolniece

Skolotāja Nellija Priede

Atzinība pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

7.B klases skolniece

Skolotāja Biruta Tjurina

Gada Sportiste 2018./2019.mācību gadā pamatskol

7.C klases skolniece

Skolotāja Ineta Leiguda

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

7.C klases skolnieks

Skolotāja Ineta Leiguda

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

7.C klases skolnieks

Skolotājs A. Timermanis /I. Stola

1.vieta pilsētas pētniecisko darbu konferencē – sociālā un pilsoniskā mācību jomā

3.vieta Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas Āfrikas ģeogrāfijas olimpiādē

7.C klases skolnieks

Skolotāja Ina Sproģe

Atzinība pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

7.D klases skolniece

Skolotāja D.Smāģe / N.Priede

1.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

Atzinība pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

7.E klases skolniece

Skolotāja Kitija Pinkovska

Skolotāja Vida Dreimane

Skolotāji I.Tučina, L.Lejniece

Skolotājs Agnis Timermanis

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1.vieta pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 7.klasēm

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

3.vieta pilsētas pētniecisko darbu konferencē – sociālā un pilsoniskā mācību jomā

1.vieta skolā un 70. vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’

8.A klases skolniece

Skolotāja S. Biktimirova / L.Eniņa

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klasēm

8.A klases skolniece

Skolotāja Ineta Šnepe

Skolotāja Simona Stalidzāne

Skolotāja Linda Eniņa

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm

3.vieta pilsētas pētniecisko darbu konferencē – dabaszinātņu mācību jomā

1.vieta skolā un 162. Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’

2.vieta pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

8.A klases skolniece

Skolotāja Ina Stola

Atzinība Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

8.A klases skolnieks

Skolotājs Rolands Pocjutis

Gada Sportists 2018./2019.mācību gadā pamatskolā

8.B klases skolniece

Skolotājas: Gundega Muižniece

Ineta Leiguda, Ginta Latiša

 Inese Krasta

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klasēm

2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē 8.klasēm

3.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3.vieta  pilsētas angļu valodas olimpiādē

8.C klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 5.–12.klasēm.

9.A klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

2.vieta pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 5. – 12.klasēm.

9.A klases skolnieks

Skolotāja Laura Lauberga-Nikolova

1.vieta pilsētas vēstures olimpiādē

9.A klases skolnieks

Skolotāja Gita Zommere

3.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas  atklātajā vācu valodas konkursā 9.klašu grupā

9.C klases skolniece

Skolotāja Laura Lauberga-Nikolova

Skolotāja Kitija Pinkovska

 

1.vieta pilsētas 7.- 9.kl. skolēnu pētniecisko darbu konferencē – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

Augstākās pakāpes diploms skatuves runas konkursā „Zvirbulis” Liepājā

2.vieta Kurzemes novada skatuves runas konkursā „Zvirbulis”

9.D klases skolnieks

Skolotāja H.Stālberga /K..Atāla

3.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē 9. – 12.klasēm

1.vieta skolā un 83.vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’

9.D klases skolniece

Skolotājas: Antra Tomaša

Daiga Saldeniece, Sanita Perševica

Helita Stālberga

Laura Lauberga-Nikolova

1.vieta pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

3.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

2.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā vācu valodas konkursā 9.klašu grupā.

Atzinība pilsētas bioloģijas olimpiāde 9. – 12.klasēm

Atzinība pilsētas vēstures olimpiādē

9.D klases skolniece

Skolotāja Agita Čakša

Skolotāja Daiga Saldeniece

Skolotāja Laura Lauberga-Nikolova

1.vieta pilsētas mūzikas olimpiādē

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3.vieta pilsētas vēstures olimpiādē

3.vieta Kurzemes novada VIII mūzikas olimpiādē

Atzinība pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

9.D klases skolniece

Skolotāja Sanita Perševica

Atzinība Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas  atklātajā vācu valodas konkursā 9.klašu grupā

9.D klases skolniece

Skolotāja Sanita Perševica

Atzinība Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā vācu valodas konkursā 9.klašu grupā

9.D klases skolniece

Skolotāja Kristīne Šulmane

2.vieta  pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 5. – 12.klasēm

 10. – 12.klase

10.A klases skolniece

Skolotāja D.Smāģe

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

10.A klases skolniece

Skolotāja I.Krasta/ L.Eniņa/ S.Stalidzāme/ J.Atmata/ A.Ausējs

3.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē

Atzinība pilsētas tulkošanas konkursā  (vācu - latviešu)

2.vieta pilsētas tulkošanas konkursā  (franču - latviešu)

3.vieta.LiepU multimediju konkursā

2.vieta pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

1.vieta komandā valstī  Radošajā konkursā  „ES SĀKU AR SEVI Tīrai Latvijai”

10.A klases skolnieks

Sk: K.Šulmane/S.Stalidzāme

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta komandā valstī  Radošajā konkursā  „ES SĀKU AR SEVI Tīrai Latvijai”

10.A klases skolniece

Skolotāja J.Birzniece/ S.Stalidzāme/ J.Atmata/ L.Semjonova

2.vieta Jauno ģeogrāfu skolas komandu olimpiādē

3.vieta Jauno ģeogrāfu skolas Āfrikas olimpiādē

Atzinība Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

Atzinība pilsētas. tulkošanas konkursā (franču - latviešu)

2.vieta pilsētas publiskās runas konkursā krievu val.

1.vieta komandā valstī  Radošajā konkursā  „ES SĀKU AR SEVI Tīrai Latvijai”

10.A klases skolniece

Sk. J.Birzniece / S.Stalidzāme

2.vieta Jauno ģeogrāfu skolas komandu olimpiādē

1.vieta komandā valstī  Radošajā konkursā  „ES SĀKU AR SEVI Tīrai Latvijai”

10.A klases skolnieks

Skolotājs V.Priedols

1 vieta pilsētas ZPD lasījumos inženierzinātņu  sekcijā

10.A klases skolnieks

Skolotājs A.Ausējs

3. vieta reģiona ZPD lasījumos informātikas  sekcijā

10.B klases skolniece

Skolotāja I.Krasta

2. vieta pilsētas ZPD lasījumos veselības zinātnes  sekcijā

 

10.B klases skolniece Skolotāja I.Matvejeva/ L.Semjonova/ S.Stalidzāne

2. vieta pilsētas ZPD lasījumos psiholoģijas  sekcijā

Atzinība pilsētas tulkošanas konkursā (krievu - latviešu)

10.B klases skolnieks

Skolotājs V.Priedols

3.vieta LiepU fizikas olimpiādē

3.vieta LiepU fizikas olimpiādē komandā

10.B klases skolnieks

Skolotāja G.Kaire

Gada sportists vidusskolā

10.C klases skolniece Skolotāja K.Šulmane

2.vieta pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

10.C klases skolniece Skolotāja Z.Krūmiņa

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klasei

11.A klases skolniece Skolotāji N.Zīverts

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

1.vieta  skolā Starptautiskajā matemātikas konk. „Ķengurs”

11.A klases skolniece Skolotāji N.Zīverts/ L.Lejniece

3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

2.vieta  skolā Starptautiskajā matemātikas konk. „Ķengurs”

11.A klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa/ S.Stalidzāne

1.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē

1.vieta pilsētas tulkošanas konkursā (vācu - latviešu)

11.A klases skolniece Skolotāja G.Kaire

Gada sportiste vidusskolā

11.A klases skolnieks

Skolotāji V.Priedols/ G.Latiša/ S.Stalidzāne

3.vieta LiepU fizikas olimpiādē komandā

3.vieta pilsētas tulkošanas konkursā (angļu - latviešu)

11.B klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa/ S.Stalidzāne

2.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē

1. vieta pilsētas ZPD lasījumos pedagoģijas  zinātnes  sekcijā

2. vieta reģiona ZPD lasījumos pedagoģijas  zinātnes  sekcijā

2.vieta pilsētas tulkošanas konkursā (vācu - latviešu)

1.vieta pilsētas publiskās runas konkursā vācu valodā

11.A klases skolniece Skolotāja J.Atmata

2.vieta pilsētas franču valodas olimpiādē

11.B klases skolniece Skolotāja D.Jaunzeme

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

11.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

12.A klases skolniece Skolotāja D.Smāģe/ Z.Krūmiņa

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

3.vieta pilsētas tulkošanas konkursā (angļu - latviešu)

12.A klases skolniece Skolotāja S.Arāja

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē

12.A klases skolniece Skolotāja Z.Krūmiņa

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība pilsētas filozofijas olimpiādē

12.A klases skolniece Skolotāja I.Korņējeva/ Z.Krūmiņa/ V.Priedols

3.vieta LU  E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3.vieta LiepU fizikas olimpiādē komandā

12.B klases skolnieks

Skolotāja Z.Krūmiņa

Atzinība pilsētas filozofijas olimpiādē

 

12.B klases skolnieks

Skolotāja I.Sproģe/ I.Stola/L.Semjonova/V.More

2.vieta pilsētas vēstures olimpiādē

2.vieta Jauno ģeogrāfu skolas komandu olimpiādē

3.vieta Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāžu kopvērtējumā

2.vieta pilsētas tulkošanas konkursā (krievu - latviešu)

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs