Sasniegumi Olimpiskajā dienā

  • Drukāt

8 godalgotās vietas  komandu spēlēs:

1.vieta basketbolā 6. kl. meitenēm (1. komandai)

1. vieta basketbolā 7. - 8. kl. meitenēm 

2.vieta basketbolā 6. kl. meitenēm (2. komandai)

2. vieta futbolā zēniem 10. - 12. kl. 

2. vieta futbolā 5.-6.kl. grupā                                                                     

2. vieta basketbolā 5-6.kl. (1.komanda)

3.vieta basketbolā zēniem 10.-12.kl.

3. vieta basketbolā 5.-6.kl. (2.komanda)

 

Individuālās godalgotās vietas:

1. vieta poverliftingā Vendijai Miklāvai 12. a

2.vieta   poverliftingā Ievai Valdmanei 7. c

3.vieta   poverliftingā Izabellai  Jēkabsonei 10. a

                                              

1.vieta pievilkšanās pie stieņa Vendijai Miklāvai 12. a  

2.vieta pievilkšanās pie stieņa Elīzai Malkevičai 12. a

3.vieta pievilkšanās pie stieņa Nikolai Gentei 7. c