Skolēnu sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

 

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena (vācu valoda) programma

Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (komerczinības)  programma 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (teātra)  programma 

Kods

21012111

31013011

31011011

31011011

31011011

2019./2020. m.g.

966

40

67

82

17

2018./2019. m.g.

970

51

51

74

12

2017./2018. m.g.

968

40 

40

 71

2016./2017. m.g.

967

47

29

69

9

2015./2016. m.g.

978

45

24

72

10

2014./2015. m.g.

953

40

46

73

9

2013./2014. m.g.

 958

68

62

75

7

2012./2013. m.g.

936

79

72

82

8

2011./2012. m.g.

932

97

88

73

11

2010./2011. m.g.

934

120

86

79

9

2009./2010. m.g.

952

100

127

80

6

2008./2009. m.g.

1003

128

113

79

 

2007./2008. m.g.

1075

133

122

108

 

2006./2007. m.g.

1150

129

138

137

 

2005./2006. m.g.

1206

133

123

140

 

2004./2005. m.g.

1359

168

109

111

 

2003./2004. m.g.

1466

186

77

75

 

2002./2003. m.g.

1511

194

73

71

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs