Skolēnu sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

Pamatizglītības programma ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem valodu mācību jomā - 1. svešvalodā Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena (vācu valoda) programma Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (komerczinības)  programma  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (teātra)  programma   Vispārējā vidējās izglītības programma
Kods 21017111 21012111 31013011 31011011 31011011 31011011 31016011
2021./2022. m.g. 696 308 12 25 25 5 151
2020./2021. m.g. 332 651 31 49 54 14 53
2019./2020. m.g. 966 40 67 82 17
2018./2019. m.g. 970 51 51 74 12
2017./2018. m.g. 968 40  40  71
2016./2017. m.g. 967 47 29 69 9
2015./2016. m.g. 978 45 24 72 10
2014./2015. m.g. 953 40 46 73 9
2013./2014. m.g.  958 68 62 75 7
2012./2013. m.g. 936 79 72 82 8
2011./2012. m.g. 932 97 88 73 11
2010./2011. m.g. 934 120 86 79 9
2009./2010. m.g. 952 100 127 80 6
2008./2009. m.g. 1003 128 113 79
2007./2008. m.g. 1075 133 122 108
2006./2007. m.g. 1150 129 138 137
2005./2006. m.g. 1206 133 123 140
2004./2005. m.g. 1359 168 109 111
2003./2004. m.g. 1466 186 77 75
2002./2003. m.g. 1511 194 73 71
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs