1. - 4. klašu mācību grāmatas 2019./2020

  • Drukāt

Skolēnu izmantojamās mācību grāmatas 2019./2020.mācību gadā.

 

1.klase

Ptičkina Ā., Andersone G., Zīle 1.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 2003.:

  • Mazā zīle (ir skolas b/b)
  • Latviešu valoda (ir skolas b/b);

Valtasa I. Matemātika 1.klasei.- R.: Pētergailis, 2008. (ir skolas b/b)

Vilks I.,Gribuste R. Dabaszinības 1.klasei. – R.: Lielvārds, 2004. (ir skolas b/b)

Vilkārse I., Čerpinska I. Mūzika 1.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. (ir skolas b/b)

 

2.klase

Ptičkina Ā., Andersone G., Zīle 2.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 2005. (ir skolas b/b)

Valtasa I. Matemātika 2.klasei.- R.: Pētergailis, 2009. (ir skolas b/b)

Vilks I.,Gribuste R. Dabaszinības 2.klasei. – R.: Lielvārds, 2005. (ir skolas b/b)

Vilkārse I., Čerpinska I. Mūzika 2.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 2003. (ir skolas b/b)

Aut. kolekt. PLANETINO 1 – MAX HUEBER VERLAG, 2016.

  • Lehrbuch - mācību grāmata (ir skolas b/b)

 

3.klase

Aut.kolekt. Zīle I un II Latviešu valoda 3.klasei – R.:Zvaigne ABC 2001. (ir skolas b/b)

Valtasa I. Matemātika 3.klasei. – R.: Pētergailis, 2009. (ir skolas b/b)

Vilks I., Gribuste R. Dabaszinības 3.klasei. – R.: Lielvārds, 2007. (ir skolas b/b)

Vilkarse I., Čerpinska I. Mūzika 3.klasei – R.:Zvaigzne ABC, 2003. (ir skolas b/b)

Aut. kolekt. PLANETINO 1 – MAX HUEBER VERLAG, 2017.

  • Lehrbuch - mācību grāmata (ir skolas b/b)

 

4.klase

Sālījuma G., Valtere V. Literatūra 4.klasei – R.:Zvaigzne ABC ……. (ir skolas b/b)

Aut.kolekt. Zīle I un II Latviešu valoda 4.klasei – R.:Zvaigzne ABC 2002. (ir skolas b/b)

Lude I., Valtasa I. Matemātika 4.klasei I un II daļa – R.: Pētergailis.2006. (ir skolas b/b)

Vilks I.,Gribuste R. Dabaszinības 4.klasei. – R.: Lielvārds, 2005. (ir skolas b/b)

Vilkarse I., Čerpinska I. Mūzika 4.klasei – R.:Zvaigzne ABC, 2003. (ir skolas b/b)

Aut. kolekt. PLANETINO 2 – MAX HUEBER VERLAG, 2017.

  • Lehrbuch - mācību grāmata (ir skolas b/b)