5. - 9. klašu mācību grāmatas 2019./2020

Latviešu valoda un literatūra

5.klase

Veckāgana. Latviešu valoda 5. klasei – R.: Lielvārds, 2004. (ir skolas b/b)

Autoru kolektīvs. Literatūra 5.klasei. – R.: Pētergailis, 2006. (ir skolas b/b)

6.klase

Veckāgana. Latviešu valoda 6.klasei – R.: Lielvārds, 2004. (ir skolas b/b)

Autoru kolektīvs. Literatūra 6.klasei. – R.: Pētergailis, 2008. (ir skolas b/b)

7.klase

Veckāgāna. Latviešu valoda 7. klasei – R.: Lielvārds, 2006. (ir skolas b/b)

Autoru kolektīvs. Literatūras 7.klasei. – R.: Pētergailis , 2009. (ir skolas b/b)

8.klase

Veckāgāna. Latviešu valoda 8.klasei – R.: Lielvārds, 2007. (ir skolas b/b)

Autoru kolektīvs. Literatūra 8.klasei. – R.: Pētergailis, 2010. (ir skolas b/b)

9.klase

Veckāgāna. Latviešu valoda 9.klasei. – R.: Lielvārds, 2008. (ir skolas b/b)

Autoru kolektīvs. Literatūra 9.klasei. – R.: Pētergailis, 2012.(ir skolas b/b)

 

Matemātika

5.klase

J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 5.klasei – R.: Zvaigzne ABC, 2008. (ir skolas b/b)

6.klase

J.Mencis un J.Mencis (jun.) ,,Matemātika 6.klasei” – R.: Zvaigzne ABC, 2009. (ir skolas b/b)

7.klase

,,Matemātika 7.klasei” I.France un autoru kol. – R.: Lielvārds, 2007. (ir skolas b/b)

8.klase

,,Matemātika 8.klasei” I.France un autoru kol. – R.: Lielvārds, 2008. (ir skolas b/b)

9.klase

,,Matemātika 9.klasei” I.France un autoru kol. – R.: Lielvārds, 2009. (ir skolas b/b)

 

Vācu valoda

5. klase

Autoru kolektīvs. Planetino 2 – MAX HUBER VERLAG, 2017. (ir skolas b/b)

6. klase

,,Das neue Deutshmobil 2” Lehrbuch (ir skolas b/b)

7.klase

,,Das neue Deutshmobil 2” Lehrbuch   (ir skolas b/b)

8.klase

So gehts zum DSD I (klett)

9.klase

So gehts zum DSD I (klett)

,,Das neue Deutshmobil 3” Lehrbuch   (ir skolas b/b)

Prufungstraining DSD Stufe 1 (Cornelsen)

Fit fur das DSD 1 (Hueber)

 

Ķīmija

8.klase

A.Brangule, D.Namsone Ķīmija 8.klasei – R.: Lielvārds, 2013. (ir skolas b/b)

9.klase

A.Brangule, D.Namsone Ķīmija 9.klasei – R.: Lielvārds, 2014. (ir skolas b/b)

 

Fizika

8.klase

Ilgonis Vilns. Fizika 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2013. (ir skolas b/b)

Gailītis G., Rasmane V., Ziedmanis A. Fizikas uzdevumi 8.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 1994. (ir skolas b/b)

9.klase

E.Šilters, N.Sakss Fizika 9.klasei – Lielvārds, 2000. (ir skolas b/b)

Gailītis G., Rasmane V., Ziedmanis A. Fizikas uzdevumu krājums 9.klasei. – R.: Zvaigzne, 1993. (ir skolas b/b)

 

 Latvijas un pasaules vēsture

6.klase

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 1 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 1 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

7.klase

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 2 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 2 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

8.klase

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 3 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

S.Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 3 – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

9.klase

G.Kurlovičs G., Tomašūns A. Latvijas vēsture pamatskolai. - Zvaigzne ABC.(ir skolas b/b)

Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube, Klišāne. Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gs. – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

Goldmane, Kļaviņa, Misāne, Straube, Klišāne. Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki – Zvaigzne ABC. (ir skolas b/b)

 

Sociālās zinības

5.klase

Sociālās zinības 5.klasei – R.:Raka, 2006. (ir skolas b/b)

6.klase

Sociālās zinības 6.klasei – R.:Raka, 2007. (ir skolas b/b)

7.klase

Sociālās zinības 7.klasei – R.:Raka, 2006. (ir skolas b/b)

8.klase

Sociālās zinības 8.klasei. – R.:Raka, 2006. (ir skolas b/b)

9.klase

Catlaks G. Civilzinības 9.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 2006. (ir skolas b/b)

Sociālās zinības 9.klasei. – R.: Raka, 2006. (ir skolas b/b)

 

Ģeogrāfija

7.klase

Kontūrkartes. Universāls kontūrkaršu albums skolām. Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2004. (ir skolas b/b)

A.Lipsberga. Ģeogrāfija 7.klasei. – R.: Lielvārds, 2010. (ir skolas b/b)

Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa sēta.

8.klase

A.Lipsberga. Ģeogrāfija 8.klasei. – R.: Lielvārds, 2010. (ir skolas b/b)

Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa sēta. (iegādāts 7.klasē)

Kontūrkartes. Universāls kontūrkaršu albums skolām. Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2004.

9.klase

Kontūrkartes. Universāls kontūrkaršu albums skolām. Karšu izdevniecība Jāņa sēta. 2004.

Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa sēta.

G.Šustere. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei. – R.:Zvaigzne ABC, 2011.(ir skolas b/b)

 

Mūzika

5.klase

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis – R.:Zvaigzne ABC, 2003. (ir skolas b/b)

6.klase

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis – R.:Zvaigzne ABC, 2004. (ir skolas b/b)

7.klase

Lasmane, Millere, Platpers Mūzika 7.klasei – R.:Raka, 2003. (ir skolas b/b)

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis – R.:Zvaigzne ABC, 2005. (ir skolas b/b)

8.klase

Lasmane L., Millere I. Mūzika 8.klasei. – R.: Raka, 1998. (ir skolas b/b)

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis Mūzika 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC , 2006. (ir skolas b/b)

9.klase

Lasmane L., Millere I. Mūzika 9.klasei. – R.: Raka, 1998. (ir skolas b/b)

 

 Dabaszinības

5.klase

M.Kreicberga, M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko ,,Izzini pasauli!” Dabaszinības 5.klasei – R.:Zvaigzne ABC, 2007. (ir kabinetā)                  

6. klase

M.Kreicberga, M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko ,,Izzini pasauli!” Dabaszinības 6.klasei – R.:Zvaigzne ABC, 2007. (ir kabinetā)

 

Bioloģija

7. klase

A.Aizpure. Bioloģija. Botānika 7.klasei – R.: Zvaigzne ABC, 2012. (ir skolas b/b)

8.klase

R.Gribuste, D.Brante Bioloģija 8.klasei. – R.: Lielvārds, 2012. (ir skolas b/b)

9.klase

M.Kusiņa, L.Āboliņa Bioloģija 9.klasei Cilvēks – R: Zvaigzne ABC, 2016. (ir skolas b/b).

 

Krievu valoda

2. svešvaloda

5.klase

Erna Raita „Ja tu burtus pazīsti...” Mācību grāmata. 1.mācību gads – R.: Zvaigzne ABC, 1998. (ir skolas b/b)

6.klase

Ivanova I., Pestune J., Saratova T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Mācību grāmata 6. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. (ir skolas b/b)

Ivanova I., Pestune J., Saratova T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Darba burtnīca 6. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. (ir skolas b/b)

7.klase

Ivanova I., Pestune J., Saratova T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Mācību grāmata 7. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. (ir skolas b/b)

Ivanova I., Pestune J., Saratova T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Darba burtnīca 7. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. (ir skolas b/b)

8.klase

Ivanova I., Pestune T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Mācību grāmata 8. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. (ir skolas b/b)

Ivanova I., Pestune T., Skrindževska B. „Здравствуй это я!” Darba burtnīca 8. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. (ir skolas b/b)

9.klase

Arhangeļska E., Ignatjeva L. „Просто по-русски” Mācību grāmata 9.klasei- Rīga: Retorika A 2015. (ir skolas b/b)

Arhangeļska E., Ignatjeva L. „Просто по-русски” darba burtnīca 9.klasei - Rīga: Retorika A 2015. (ir skolas b/b)

 

Angļu valoda

2.svešvaloda

5.klase ,,Success” Beginner by Stuart Mekinlay and Jennifer Parson.(ir skolas b/b)

               Students Bock and Work Book (ir skolas b/b)

6.klase ,,Success” Beginner by Stuart Mekinlay and Jennifer Parson.(ir skolas b/b)

               Students Bock and Work Book (ir skolas b/b)

7.klase Success Elemtary SB by Jane Comys car and Jennifer Tarsons. Suecess Elementary WB by David Ritey. (ir skolas b/b)

8.klase Success Elemtary SB by Jane Comys car and Jennifer Tarsons. Suecess Elementary WB by David Ritey. (ir skolas b/b)

9.klase Success Pre-Intermediate SB by start MC kinlay and Bob Hastinos, Success Pre-Intermediate WB by Lindsay white and Rod Fricker. (ir skolas b/b)

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs