Ceļā uz vācu valodas diplomu

CEĻĀ UZ VĀCU VALODAS DIPLOMU

 

DSD ir saīsinājums „Deutsches Sprachdiplom”, kas nozīmē „Vācu valodas diploms”, un tā ir atslēga studijām Vācijā, Austrijā vai Šveicē. Taču arī karjeras attīstībai gan dzimtenē, gan ārvalstīs šis starptautiski atzītais diploms ir priekšrocība, kam, piesakoties darbā, var būt izšķiroša un nozīmīga loma.

 

Mūsu skola ir vienīgā skola Liepājā, kurā 9.-12.klašu skolēniem ir iespēja bez maksas kārtot starptautiski atzītus vācu valodas eksāmenus.

DSD I (A2/B1)– 1.pakāpes vācu valodas eksāmens

Mērķauditorija: 9.-11.klašu skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

Uzbūve:

1.lasīšanas izpratne; 5 daļas, kopā 60 minūtes;

2.klausīšanās izpratne; 5 daļas, kopā 40 minūtes;

3.rakstveida komunikācija; teksta produkcija, kopā 75 minūtes;

4.mutvārdu komunikācija, 15 minūtes.

Katrā daļā var iegūt 24 punktus.

Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis.

 

DSD II (B2/C1) – 2.pakāpes vācu valodas eksāmens

Mērķauditorija: 12.klašu skolēni ar ļoti labām vācu valodas zināšanām.

Uzbūve:

1.lasīšanas daļas; 4 daļas, kopā 75 minūtes;

2.klausīšanās izpratne; 3 daļas, kopā 40 minūtes;

3.rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 120 minūtes

4.mutvārdu komunikācija; 20 minūtes gatavošanās laiks, 20 minūtes eksaminēšanas laiks.

Katrā daļā var iegūt 24 punktus.

Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B2 līmenis.

Ja DSD I un/vai DSD II  tiek kārtots 10.-12.klasē, tad starptautiskais eksāmens tiek pielīdzināts valsts centralizētajam eksāmenam svešvalodā.

 

Starptautiski atzīts A1 valodas līmeņa pārbaudes darbs  (Internationale Vergleichsarbeit)

Visām augstāk minētajām eksāmenā pārbaudāmajām kompetencēm (lasīšanai, runāšanai, rakstīšanai un klausīšanās prasmei) skolēni tiek gatavoti jau no pirmās vācu valodas stundas.

4.klasē skolēniem ar labām vācu valodas zināšanām ir iespēja rakstīt starptautisko salīdzināšanas darbu, iegūstot sertifikātu (A1).

 

Starptautiski atzīts A2 valodas līmeņa pārbaudes darbs  (Internationale Vergleichsarbeit)

7.klasē skolēniem ir iespēja rakstīt starptautisko salīdzināšanas darbu/eksāmenu, iegūstot sertifikātu (A2). Skolēniem ir jābūt  labām vācu valodas zināšanām.

Darba uzbūve:

1.lasīšanas izpratne; 3 daļas;

2.klausīšanās izpratne; 3 daļas;

3.rakstveida komunikācija; teksta produkcija

4.mutvārdu komunikācija, 10 minūtes.

 

10 iemesli, kāpēc mācīties vācu valodu?

1.Vācu valodai ir svarīga loma biznesā.

2.Vācu valodai ir nozīmīga loma komunikācijā.

3.Vācu valodai ir būtiska loma starptautiskā karjerā.

4.Vācu valodas zināšanas ir ieguvums tūrisma un viesmīlības nozarē.

5.Vācu valoda ir neatņemama vērtība zinātnē un pētniecībā.

6.Vācu valoda kā kultūras valoda paver garīgos apvāršņus.

7.Vācu valodas zināšanas ir ceļotāju komforta zona vāciski runājošajās valstīs.

8.Vācu valoda paver ceļu uz studijām Vācijā.

9.Vācu valodas prasmes paplašina kultūras baudījuma robežas

10.Vācu valodas zināšanas dod iespēju piedalīties skolēnu un studentu apmaiņas programmās.

Vairāk informācijas: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr.html

 

 

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs