Informācija vecākiem

Cienījamie 4. - 12. klašu skolēnu vecāki!

13.aprīlī no plkst.16.00 klātienē paredzēta Vecāku diena mūsu skolā, lai noskaidrotu bērna sasniegumus un izaicinājumus mācību procesā.

Vecāku dienas norises kārtība:

No plkst.16.00 līdz 18.00 individuālās sarunas pie mācību priekšmetu skolotājiem.

Plkst.18.05 vecāku kopsapulce skolas Aktu zālē. Tematiskā nodarbībā „Skolēna labsajūta ikdienā un tās saistība ar motivāciju” iepazīsimies ar ieteikumiem, kā iedvesmot un motivēt mūsu skolēnu  iesaistīties mācību procesā un mācīties atbilstoši savām spējām.

Pēc vecāku kopsapulces (apmēram no plkst.18.50) klases vecāku sapulces.

Lai individuālās sarunas pie mācību priekšmetu skolotājiem noritētu organizēti un vienlaicīgi pie viena skolotāja neveidotos rinda, aicinām no 3.aprīļa plkst.9.00 līdz 11.aprīlim plkst.24.00 reģistrēties pie mācību priekšmetu skolotājiem piedāvātajos laikos. Atgādinām, ka individuālo sarunu kārtība notiks, ņemot vērā iepriekš veiktās reģistrācijas sarunu laikus. Gadījumā, ja reģistra sistēmā visi iespējamie sarunu laiki pie Jūsu izvēlētā skolotāja jau ir aizpildīti, lūgums sazināties un noskaidrot aktuālos jautājumus par savu bērnu ar attiecīgā priekšmeta skolotāju E-klases pastā.

Iesakām izmantot iespēju individuālo konsultāciju saņemšanai un problēmjautājumu noskaidrošanai reģistrēties arī pie skolas administrācijas, sociālajiem pedagogiem Liānas Bores (4.kl), Agneses Jēkabsones (5. – 9.kl.); psihologiem Inas Grosbahas (4. – 9.kl.), Ilgas Matvējevas (10. – 12.kl.), karjeras konsultantes Janas Grīnes (7. – 12.kl.), logopēdes Elīnas Šilgales (4. – 6.kl.).

REĢISTRĀCIJA IR BEIGUSIES

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs