SEA – SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA

      Paralēli APU mūsu skolā tiek realizēta „Sociāli emocionālās audzināšanas” (SEA) programma, lai skolēnos attīstītu prasmes, kas vairo iespēju gūt sekmes gan mācībās, gan dzīvē kopumā.

      SEA programmas mērķis ir radīt skolēniem iespēju apgūt paņēmienus, lai regulētu savas emocijas, pozitīvi komunicētu, izvirzītu reālus mērķus un risinātu problēmas.

SEA programma ietver gatavus stundu plānus un papildmateriālus klases audzināšanas stundām no 1. līdz 10. klasei, savukārt 11. – 12. klašu audzēkņiem saskaņā ar klases spējām un interesēm tiek radīta iespēja veikt labos darbus.

SEA 4 tematiskie bloki tiek apgūti audzināšanas stundās, aptverot emocionālā intelekta pamatprasmes:

  • Emociju veidi, izpausmes un empātija. Emociju pašregulācija;
  • Pozitīvi saskarsmes modeļi;
  • Reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšana;
  • Problēmu risināšana.

Skolā SEA programma darbojas jau 6.gadu un ir pamats apgalvot, ka tā uzlabojusi  tieši savstarpējo sadarbības sfēru, veicinot pozitīvu emocionālā klimata veidošanos klasē un visā skolā kopumā.

Mūsu ieguvumi:

  • apvienojot akadēmisko un sociāli emocionālo izglītošanu, stiprinās skolēnu piesaiste skolai;
  • uzlabojas skolēnu akadēmiskie sasniegumi, jo tiek veicināta mācību motivācija;
  • samazinās uzvedības problēmas, jo tiek attīstīts skolēnu emocionālais intelekts;
  • tiek attīstītas skolēnu sociāli emocionālās prasmes, kas palīdz sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, iekļaujoties labāk profesionālajā un sabiedrības dzīvē.

 

Ieskats videomateriālā, kas tiek izmantots 5. klases audzināšanas stundā par tēmu „Emociju pārvaldīšanas paņēmieni”.

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs