Atbalsts pozitīvai uzvedībai - uzvedības noteikumi

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas noteikumi

atbalstam pozitīvai uzvedībai

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas noteikumi

atbalstam pozitīvai uzvedībai

 

 

                 

Drošība

Atbildība

Cieņa

Skolā un gaitenī.

·         Skolā visas durvis es veru lēnām, pieturot tās.

·         Es pārvietojos droši sev un citiem.

·         Es ievēroju skolas darbinieku norādījumus.

·      Es saudzēju skolas inventāru un telpaugus.

·      Es izmetu atkritumus tam paredzētā vietā.

·     Sasveicinos/atsveicinos ar pieaugušajiem un tiem skolēniem, kurus pazīstu.

·     Esmu pieklājīgs valodā un uzvedībā, protu atvainoties.

·     Es pie klases esmu ar pirmo zvanu.

Klasē.

·         Klasē ienāku un izeju mierīgi.

·         Uz galda turu tikai to, kas nepieciešams stundai.

·         Somu turu aizvērtu tam paredzētā vietā.

 

·      Uz stundu es ierodos sagatavojies.

·      Aiz sevis sakārtoju darba vietu.

·      Mobilo telefonu un citas tehniskās ierīces pirms stundas nolieku tam paredzētā vietā.

·      Es stundā strādāju.

·     Es klasē ierodos ar pirmo zvanu.

·     Runāju tikai pēc uzaicinājuma.

·     Es stundā ļauju strādāt citiem.

Garde-

robē.

·         Virsdrēbes atstāju garderobē tam paredzētā vietā.

·         Kad esmu noģērbies/ saģērbies, atstāju garderobi.

·         Ienākot garderobē vispirms palaižu tos, kuri dodas ārā.

·      Es ņemu un lietoju tikai savas mantas.

·     Atrastās lietas atdodu garderobes darbiniekam.

·     Cienu savu un citu īpašumu.

Ēdam-

zālē.

·         Ēdamzālē ieeju/ izeju un pārvietojos  mierīgi.

·         Ēdu, ievērojot ēšanas kultūru.

·      Pēc ēšanas traukus aiznesu uz tam paredzēto vietu.

·      Es atstāju aiz sevis kārtību.

·     Starpbrīžos ēdamzālē uzturos tikai, lai paēstu.

·     Nostājos rindas galā.

·     Es cienu ēdienu.

Sporta ģērbtuvē/ zālē.

 

·         Es ģērbjos mierīgi tikai savā vietā.

·         Izmantoju sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju.

·      Ņemu un lietoju tikai savas mantas.

·      Es saudzēju telpas un inventāru.

·     Uzvedos pieklājīgi pret visiem.

·     Atrastās mantas atdodu sporta skolotājam.

Tualetē.

·         Tualetes telpā uzturos tikai tad, ja nepieciešams.

 

·      Tualetes papīru izmantoju tikai tam paredzētajam mērķim.

·      Izlietoto papīru izmetu norādītajā vietā.

·      Pēc tualetes lietošanas atstāju to tīru, noskalojot ar ūdeni.

·     Ja tualete aizņemta, gaidu mierīgi.

 

Skolas darbinieku telpas.

·         Pirms ienākšanas, pieklauvēju.

·      Pajautāju, vai darbinieks var veltīt man laiku.

·     Sasveicinos/ atvados.

·     Es runāju pieklājīgi, skaidri un mierīgi.

Skolas pagalmā/

teritorijā.

·      Par konfliktiem nekavējoties ziņoju skolas policistam vai skolotājam.

 

·      Saudzēju inventāru un apstādījumus.

·      Aiz sevis savācu atkritumus un izmetu tos tam  paredzētā vietā.

·     Es uzvedos piesardzīgi un pieklājīgi.

Ekskur-

sijā.

 

·         Ņemu līdzi tikai nepieciešamās lietas.

·         Es ievēroju ekskursijas vadītāja norādījumus.

·         Es ievēroju drošības noteikumus.

 

·      Ierodos precīzi norādītajā laikā un vietā.

·      Uzturu kārtību un saudzēju transporta līdzekli.

·      Atkritumus  izmetu tam  paredzētā vietā.

·     Klausos gida stāstīto un uzdodu tikai korektus jautājumus.

·     Es izturos pieklājīgi pret apkārtējiem.

                 

Drošība

Atbildība

Cieņa

Skolā un gaitenī

·         Skolā visas durvis es veru lēnām, pieturot tās.

·         Es pārvietojos droši sev un citiem.

·         Es ievēroju skolas darbinieku norādījumus.

·         Skolā ienāku un  izeju, izmantojot ieejas karti.

·      Es saudzēju skolas inventāru un telpaugus.

·      Es izmetu atkritumus tam paredzētā vietā.

·     Sasveicinos/atsveicinos ar pieaugušajiem un tiem skolēniem, kurus pazīstu.

·     Esmu pieklājīgs valodā un uzvedībā, protu atvainoties.

 

Klasē

·         Klasē ienāku un izeju mierīgi.

·         Uz galda turu tikai to, kas nepieciešams stundai.

·         Somu turu aizvērtu tam paredzētā vietā.

 

·      Uz stundu es ierodos sagatavojies.

·      Aiz sevis sakārtoju darba vietu.

·      Mobilo telefonu  un citas tehniskās ierīces turu tam paredzētā vietā klusuma režīmā.

·      Es stundā strādāju.

·     Pēc pirmā zvana es esmu pie klases/klasē.

·     Runāju tikai pēc uzaicinājuma.

·     Es stundā ļauju strādāt citiem.

Garde-

robē

·         Virsdrēbes atstāju garderobē tam paredzētā vietā.

·         Kad esmu noģērbies/ saģērbies, atstāju garderobi.

·         Ienākot garderobē vispirms palaižu tos, kuri dodas ārā.

·      Es ņemu un lietoju tikai savas mantas.

·     Atrastās lietas atdodu garderobes darbiniekam.

·     Cienu savu un citu īpašumu.

Ēdam-

zālē

·         Ēdamzālē ieeju/ izeju un pārvietojos  mierīgi.

·         Ēdu, ievērojot ēšanas kultūru.

·      Pēc ēšanas traukus aiznesu uz tam paredzēto vietu.

·      Es atstāju aiz sevis kārtību.

·     Starpbrīžos ēdamzālē uzturos tikai, lai paēstu.

·     Nostājos rindas galā.

·     Es cienu ēdienu.

Sporta ģērbtuvē/ zālē

 

·         Es ģērbjos mierīgi tikai savā vietā.

·         Izmantoju sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju.

·      Ņemu un lietoju tikai savas mantas.

·      Es saudzēju telpas un inventāru.

·     Uzvedos pieklājīgi pret visiem.

·     Atrastās mantas atdodu sporta skolotājam.

Tualetē

·         Tualetes telpā uzturos tikai tad, ja nepieciešams.

 

·      Tualetes papīru izmantoju tikai tam paredzētajam mērķim.

·      Izlietoto papīru izmetu norādītajā vietā.

·      Pēc tualetes lietošanas atstāju to tīru, noskalojot ar ūdeni.

·     Ja tualete aizņemta, gaidu mierīgi.

 

Skolas darbinieku telpas

·         Pirms ienākšanas, pieklauvēju.

·      Pajautāju, vai darbinieks var veltīt man laiku.

·     Sasveicinos/ atvados.

·     Es runāju pieklājīgi, skaidri un mierīgi.

Skolas pagalmā/

teritorijā

·      Par konfliktiem nekavējoties ziņoju skolas policistam vai skolotājam.

 

·      Saudzēju inventāru, apstādījumus un zālāju.

·      Aiz sevis savācu atkritumus un izmetu tos tam  paredzētā vietā.

·     Es uzvedos piesardzīgi un pieklājīgi.

Ekskur-

sijā

 

·         Ņemu līdzi tikai nepieciešamās lietas.

·         Es ievēroju ekskursijas vadītāja norādījumus.

·         Es ievēroju drošības noteikumus.

 

·      Ierodos precīzi norādītajā laikā un vietā.

·      Uzturu kārtību un saudzēju transporta līdzekli.

·      Atkritumus  izmetu tam  paredzētā vietā.

·     Klausos gida stāstīto un uzdodu tikai korektus jautājumus.

·     Es izturos pieklājīgi pret apkārtējiem.

  

 

Sicherheit

Verantwortung

Achtung

In der Schule und im Flur

·         In der Schule öffne/schließe/ halte ich alle Türen langsam.

·         Ich bewege mich sicher und achte auf die Sicherheit von anderen.

·         Ich akzeptiere die Anweisungen der Schulmitarbeiter.

·         Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes benutze ich meine Eintrittskarte.

·       Ich schone die Einrichtung  und Pflanzen der Schule.

·       Den Müll werfe ich an einem dafür vorgesehenen Platz raus.

·     Ich begrüße/verabschiede mich von Erwachsenen und Schülern, die ich kenne.

·     Meine Sprache und mein Verhalten sind höflich, ich kann mich entschuldigen.

Im Klassenzimmer

·         Ich betrete und verlasse das Klassenzimmer ruhig.

·         Auf dem Tisch habe ich nur das, was ich für den Unterricht brauche.

·         Die Tasche halte ich zu an dem dafür vorgesehenen Platz.

 

·       Zum Unterricht komme ich vorbereitet.

·       Ich bringe den Arbeitsplatz hinter mir in Ordnung.

·       Das Mobiltelefon und andere technischen Geräte halte ich lautlos an dem dafür vorgesehenen Platz.

·       Ich arbeite im Unterricht.

·     Nach dem ersten Klingeln bin ich am Klassenzimmer.

·     Ich spreche nur nach Aufforderung.

·     Im Unterricht lasse ich andere arbeiten.

Garderobe

·         Oberkleidung lasse ich in der Garderobe.

·         Nach dem Umziehen verlasse ich die Garderobe.

·         Beim Betreten der Garderobe lasse ich zuerst die Schüler vorbei, die aus der Garderobe rauskommen.

·       Ich nehme und benutze nur meine Sachen.

·      Gefundene Sachen gebe ich dem Garderobemitarbeiter.

·     Ich behandle meine Wertsachen und die von anderen mit Respekt.

Kantine

·         Die Kantine betrete und verlasse ich ruhig.

·         Beim Essen beachte ich die Esskultur.

·       Nach dem Essen trage ich das Geschirr zum dafür vorgesehenen Platz.

·       Ich lasse hinter mir alles ordentlich.

·     In den Zwischenpausen bin ich in der Kantine nur zum Essen.

·     Ich stelle mich am Ende der Schlange an.

·     Ich behandle das Essen mit Respekt.

Umkleideräume/ Sporthalle

 

·         Ich ziehe mich in Ruhe an meinem Platz um.

·         Ich benutze die Sportsachen nur mit Erlaubnis des Lehrers.

·       Ich nehme und benutze nur meine Sachen.

·       Ich schone die Sportgeräte.

·     Ich verhalte mich höflich den Anderen gegenüber.

·     Gefundene Sachen gebe ich dem Sportlehrer.

Toilette

·         In der Toilette bin ich nur bei Notwendigkeit.

 

·       Das Toilettenpapier benutze ich nur zum vorgesehenen Zweck.

·       Das verbrauchte Papier werfe ich am angegebenen Platz weg.

·       Nach dem Toilettenbesuch lasse ich die Toilette sauber.

·     Wenn die Toilette besetzt ist, warte ich in Ruhe.

 

In den Räumen von Schulmitarbeitern

·         Vor dem Betreten der Räume klopfe ich an.

·       Ich frage, ob der Mitarbeiter Zeit für mich hat.

·     Ich begrüße/verabschiede mich.

·     Ich spreche höflich, klar und ruhig.

Auf dem Schulhof/

-Gelände

·       Über Streitfälle informiere ich sofort den Schulpolizisten oder den Lehrer.

 

·       Ich schone die Einrichtung, die Grünanlagen und den Rasen.

·       Ich räume hinter mir alles auf und werfe den Müll an dem dafür vorgesehenen Platz raus.

·     Ich verhalte mich vorsichtig und höflich.

Auf dem Klassenausflug

 

·         Ich nehme nur die benötigten Sachen mit.

·         Ich akzeptiere die Anweisungen des Reiseleiters.

·         Ich akzeptiere  die Sicherheitsregeln.

 

·       Ich komme rechtzeitig zum angegebenen Platz.

·       Ich halte Ordnung und schone das Fahrzeug.

·       Den Müll werfe ich an dem dafür vorgesehenen Platz raus.

·     Ich höre dem Reiseleiter zu und stelle nur angemessene Fragen.

·     Ich verhalte mich höflich den Anderen gegenüber.

  

 

Safety

Responsibility

Respect

In school and corridors

·         I open all doors slowly, holding them.

·         I move keeping myself and others safe.

·         I listen to the staff orders.

·         I get in and out of school with an  entry card.

·         I take care of indoor plants and inventory.

·         I drop rubbish in its designated place.

·         I greet and say goodbye to all adults and students whom I know.

·         I am polite in language and behavior, I am ready to apologize.

 

In class

·         I calmly come into and go out of the class.

·         On the table I have only the essentials necessary for the lesson.

·         My backpack is closed and at its designated place.

·         I come to the lesson prepared.

·         I leave my workplace in good order.

·         I put my cell phone and other technical devices in their designated place in silent mode.

·         I work during the lesson.

·         I am at the classroom door by the first bell.

·         I speak only if I am asked to.

·         I let others work during the lesson.

   In school staff premises                                                                      

·         I knock before I enter.

·         I ask if a staff member has spare time for me.

·         I greet/say good-bye.

·         I speak politely, calmly and clearly.

In school yard and territory

·         I immediately report to teachers or policeman about conflicts.

·         I take care of school inventory, greenery and lawn.

·         I pick up rubbish and drop it in its designated place.

·         I am polite and cautious.

In toilet

·         I stay in toilet only as long as necessary.

·         I use toilet paper only for its designated purpose.

·         I drop the used paper only in its designated place.

·         I leave the toilet clean.

·         If the toilet is occupied, I wait calmly.

In the cloakroom

·         I leave the outdoor clothes in their designated place.

·         I leave when I am dressed or undressed.

·         When entering, I first give way to those who are leaving.

·         I take and use only my belongings.

·         If I find things I give them to the wardrobe staff.

·         I respect my own and others’ property.

In the canteen

·         I walk calmly.

·         I observe good manners.

·         I take my dishes to their designated place.

·         I leave my place in good order.

·         I take my place at the end of the queue.

·         I respect food.

·         I leave the canteen when I have finished my meal.

In the gym cloakroom and gym

·         I dress calmly and only in my place.

·         I use the equipment only with the permission of the teacher.

·         I use only my belongings.

·         I protect the premises and the inventory.

·         I am polite.

·         If I find something. I give it to the sports teacher.

On an excursion

·         I take with me only the necessary things.

·         I listen to the instructions.

·         I observe safety rules.

·         I arrive on time.

·         I take care of my place on a transport means.

·         I drop garbage in its designated place.

·         I listen to the tour guide and ask only relevant questions

·         I behave politely.

 

 

Безопасность

                   Ответственность

Уважение

В школе и в коридоре.

·  В школе все двери открываю медленно, придерживая их.

·  Я передвигаюсь безопасно для себя и окружающих.

·  Я соблюдаю указания работников школы.

·  Вхожу в школу и выхожу из нее, использую входную карточку.

·  К школьному инвентарю и к растениям в помещениях школы отношусь бережно.

·  Я выбрасываю мусор в предназначенное для этого место.

·   Здороваюсь и прощаюсь со взрослыми людьми и учениками, с которыми  знаком.

·   Вежлив/вежлива в речи и в поведении, могу извиниться.

 

В классе.

·  В кабинет вхожу и выхожу из кабинета спокойно.

·  На столе держу только то, что необходимо для урока.

·  Сумку держу закрытой в предназначенном  для этого месте.

·  На урок прихожу

подготовленный.

·  За собой убираю рабочее место.

·  Мобильный  телефон и другие технические средства, находящиеся в режиме молчания,  перед  уроком кладу в предназначенное для этого место.

·  На уроке я работаю.

·   Я нахожусь у класса с первым звонком.

·   Говорю только тогда, когда спросят.

·   На уроке я  даю возможность работать другим.

В гардеробе.

·  Верхнюю одежду оставляю в гардеробе в предназначенном для этого месте.

·  Когда раздет /одет, покидаю гардероб. 

·  Входя в гардероб, в первую очередь  пропускаю тех, кто выходит.

·  Беру и использую только свои вещи.

·  Найденные вещи отдаю работникам гардероба.

·   Ценю свою и чужую собственность.

В столовой.

·  В столовую вхожу /выхожу и  перемещаюсь там спокойно.

·  Во время еды соблюдаю правила поведения за столом.

· После еды посуду отношу в предназначенное для этого место.

· После еды за собой оставляю чистоту и порядок.

·   На переменах  в столовой нахожусь только чтобы поесть.

·   Встаю в конец очереди.

·    К еде отношусь уважительно.

Спортивный зал. Помещения для переодевания

·  Я переодеваюсь спокойно только на своём месте.

·  Использую спортивный инвентарь только с разрешения учителя.

· Беру и использую только свои вещи.

· Отношусь бережно к помещению и инвентарю.

·   Веду себя  вежливо со всеми.

·   Найденные вещи отдаю учителям спорта.

В туалете.

·  В помещении туалета нахожусь только тогда, когда это необходимо.

· Туалетную бумагу  использую только по назначению.

· Использованную бумагу выбрасываю в предназначенное/указанное  для этого место.

· После использования туалета оставляю его чистым, спуская воду.

·   Если туалет занят, спокойно жду своей очереди.

Помещение школьных работников.

·  Перед тем, как войти в помещение, стучусь.

· Спрашиваю, может ли школьный работник уделить мне время.

·   Здороваюсь / прощаюсь.

·   Говорю вежливо, чётко и спокойно.

В школьном дворе/на территории.

·  О конфликтах незамедлительно сообщаю школьному полицейскому  или учителю.

·  Отношусь бережно к инвентарю и насаждениям.

· За собой убираю мусор и выбрасываю в предназначенное для этого место.

·   Веду себя осмотрительно  и вежливо.

На экскурсии.

·  Беру с собой необходимые вещи.

·  Выполняю требования руководителя экскурсии.

·  Выполняю правила безопасности.

· Являюсь в точное время и в указанное место. Являюсь вовремя в указанное место.

· Поддерживаю порядок в транспортном средстве и берегу его.

· Мусор выбрасываю в предназначенное для этого место.

·   Слушаю рассказ гида и задаю только корректные вопросы.

·   Веду себя уважительно к окружающим.

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs