KARJERAS IZGLĪTĪBAS TĒMAS

IETEIKUMI 1.-12.KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

1.klase.

1. Kas ir darbs?

 

2. Mani darbi un pienākumi ģimenē.

 

3. Mani vaļasprieki.

 

 

2.klase.

1. Kas ir profesija?

 

2. Profesiju daudzveidība.

 

3. Mana sapņu profesija.

 

 

3.klase.

1. Manu vecāku darbs.

 

2. Darba nedēļa mūsu ģimenē.

 

3. Mācības- skolēna darbs.

 

 

4.klase.

1. Manas intereses.

 

2. Manas spējas.

 

3. Profesiju dažādība.

 

 

5.klase.

1. Sava laika plānojums.

 

2. Darbu raksturojošas pazīmes.

 

3. Profesijas skolā.

 

 

6.klase.

1. Sadarbības prasmes.

 

2. Darbs komandā.

 

3. Darba vietas manā pilsētā.

 

 

7.klase.

1. Panākumu formula.

 

2. Sevis izzināšanas testi.

 

3. Darba drošība un veselība.

 

 

8.klase.

1. Karjeras izvēle.

 

2. Pašizpēte.

 

3. Profesija, tai atbilstošās prasmes un iemaņas.

 

 

9.klase.

1. Izglītības sistēma Latvijā.

 

2. SVID par mācību iestādi.

 

3. Darba tirgus un profesiju izpēte.

 

 

10.klase.

1. Informācija par skolas mācību priekšmetu saistību ar studiju un darba saturu.

 

2. Tikšanās ar dažādu mācību iestāžu studentiem.

 

3. Darba tirgus un profesiju izpēte.

11.klase.

1. Pašizpēte.

 

2. Profesiju izpēte.

 

3. Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs.

 

 

12.klase.

1. Darba tirgus. Vietējo ekonomiku ietekmējoši faktori.

 

2. Sevis prezentēšanas prasmes.

 

3. Info apkopošana par sev interesējošo profesiju apguves iespējām.

Karjeras izglītības pieejamie resursi

1. Skolas bibliotēkā pamatskolā.

1.1.Karjeras izglītība 7.,8.,9.klasei.

1.2.Skolotāja rokasgrāmata 7.-9.klsaei.

1.3.Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei.

1.4.Izglītība pēc 9.klases.

          Skolas bibliotēkā vidusskolā.

           1.5.Karjeras izglītība 10.-12.klasei. Skolotāja rokasgrāmata.

            1.6.Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras

            Izvēlei.                                

1.7.CD Karjeras un izglītības iespējas būvniecības, mašīnbūves, metālapstrādes, ķīmijas un farmācijas, elektrotehnikas un elektronikas, kā arī meža nozarēs.

2. Karjeras centrā 206. kab.

          1.1. Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009.

            1.2.Mans bērns izvēlas karjeru.

           1.3.Darba meklēšanas un uzsākšanas noslēpumu atslēga.

           1.4. Uzņēmējspējas.

           1.5. CD Ceļvedis studiju izvēlei augstskolā, CD Vidzemes augstskola,

                   CD Virtuālais ceļvedis (Daugavpils, Liepājas universitātes, Rēzeknes

                                                           augstskola)

           1.6. CD Mācies ASV, CD Mācies Holandē.

           1.7. Latvijas augstskolu bukleti ( Latvijas universitāte, Liepājas universitāte,

                  RTU, Ventspils augstskola, RSU, Turība, LCC, Banku augstskola, LLA )

           1.8.Interneta adreses : www.niid.lv

                                                     www.prakse.lv

                                                    www.viaa.gov.lv/Euroguidance

                                                    www.visc.gov.lv

                                                    www.profesijupasaule.lv

        1.9.Prezentācijas klašu nodarbībām:

  • Panākumu formula    
  • Mana karjera
  • Karjera 5.-7.klasēm.
  • Karjera 8.-9.klasēm.
  • Karjera 10.-12.klasēm.
  • Atbalsts vecākiem.

Karjeras nedēļa

2016. gada karjeras nedēļa šeit.

2015. gada karjeras nedēļa šeit.

2014. gada karjeras nedēļa šeit

2013. gada karjeras nedēļa šeit

  

Prakse.lv

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.

Eiropas sociālā fonda finansētais projekts Atbalsts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus Tev noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.

Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.

Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas Universitātes psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus. Tev ir pieejams sešu testu komplekss par:

-   Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram, apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle kinoteātrī, tā izkristalizējot tos aspektus, uz kuriem Tu visvairāk balsti savus lēmumus un kas visvairāk ietekmē to pieņemšanu.

-   Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli.

-   Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā vēlies strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu profesiju, kas ir savstarpēji saistītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests palīdzēs noteikt pareizo studiju virzienu.

-   Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, sports, fizika, matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai parādītu, kurā jomā Tev ir visvairāk dotumu.

-   Veselība profesijā – katrai profesijai ir noteikti darba apstākļi, kur svarīga oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība, alerģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas no minētajiem ir būtisks dažādās profesijās.

-   Veselīgas kvalitāte – šeit Tu vari novērtēt savas veselības kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu, kurai profesijai atbilst Tava veselības kvalitāte.

 

Plašāk par testiem portālā Prakse.lv

http://www.prakse.lv/static/atbalsts

Karjeras izvēle

Katrs sev kaut reizi ir uzdevis jautājumu: "Kādu profesiju man izvēlēties?" Profesionālās karjeras izvēle nozīmē gan uzmanīgu karjeras iespēju apsvēršanu, gan arī savu vērtību, interešu, stipro pušu un prasību pret dzīvi un darba apstākļiem apzināšanu.

Tāpēc jautājumu - "Kādas iespējas tiek piedāvātas?" pārveidosim par:

"Kādas karjeras iespējas mani interesētu un būtu piemērotas manām spējām, vai saskanētu ar manām vērtībām un nebūtu pretrunā ar manu dzīves stilu?"

Kāpēc cilvēkus pieņem darbā?

Tāpēc, ka viņiem ir nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Kāpēc cilvēki ir laimīgi savā darbā?

Tāpēc, ka viņu darbs ir saskaņā ar viņiem pašiem (vērtībām, interesēm, dzīves stila prasībām utt.) Tātad pašizpēte ir ļoti nozīmīgs solis karjeras plānošanā.

Tev ir iespēja iepazīt sevi, aizpildot dažādus pašizpētes testus. Tie Tev palīdzēs labāk iepazīt sevi un noskaidrot to informāciju, kura nepieciešama pareiza lēmuma pieņemšanai.

Interešu tests

palīdzēs noskaidrot kā Tu pavadi savu brīvo laiku. Vaļasprieki labi atspoguļo mūsu intereses. Iespējams, ka kāds no Taviem hobijiem kļūs par Tavu nākotnes profesiju.

Daudzveidīgā intelekta tests

ļaus noskaidrot Tavas spējas. Ikvienam no mums ir atšķirīgs spēju kopums. Darbs, kurā mēs vislabāk varam izpaust savas spējas, sagādā mums prieku un gandarījumu.

Karjeras vērtību tests

palīdzēs rast atbildes uz jautājumu par to, ko īsti Tu sagaidi no darba - kādam tam būtu jābūt, lai tas vislabāk atbilstu Tev.

Personības testā

Tev būs iespēja uzzināt, pie kura no sešiem personības tipiem piederi Tu un kā tas var ietekmēt Tavu profesijas izvēli.

Kāds ir Tavs mīļākais mācību priekšmets?

 

Šajā testā Tev jāpadomā un jānovērtē ne tikai tie mācību priekšmeti, kurus Tu mācies, bet arī tie, kurus Tu dažādu iemeslu dēļ vēl neesi apguvis.

Diemžēl neviens tests nav nevainojams un neviens arī nevar izlemt Tavā vietā, tāpēc rūpīgi apdomā iegūto informāciju un izsver visus plusus un mīnusus.

Veiksmīgu karjeras izvēles ceļu!

Soļo šādi:  www.niid.lv – saturs – karjeras izvēles testi

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs