Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns 2019./2020. m. g.

  • Drukāt

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Dzejas dienas.

Interesentiem

Latviešu valodas skolotāji

 

 

 

 

Oktobris

Skolotāju diena

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere

9. un 12. klases

Skolas 81. dzimšanas diena

Visi skolēni, skolotāji

I.Bumbiere

Skolotāji, darba grupas

Koncerts.DAGAMBA.Vivaldi.Gadalaiki.

6.,7.,8.klases

I.Bumbiere

Klašu audzinātāji

Fukši

10. klases

I. Bumbiere

Skolēnu padome

Karjeras nedēļa

Karjeras konsultanti

 

 

 

Novembris

Mārtiņdienas tirdziņš

Sākumskola

SMU

Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Anda Gineite

Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi: koncerts, dažādas aktivitātes

Visām klasēm

Ineta Bumbiere

Vēstures skolotāji

Skolēnu padomes

Koncertuzvedums Raxtu Raxti

2.,3.,5.,7.B klase

I.Bumbiere

Klašu audzinātāji

 

Ziemas gaidīšanas svētki

(diskotēka)

Pamatskola

I.Bumbiere

Skolēnu padomes

Decembris

Mācību uzņēmumu darbu izstāde/tirdziņš

Pamatskola

Vidusskola

I.Bumbiere

Anda Gineite

Ziemas brīnumi

(dažādas aktivitātes sākumskolai)

Sākumskola

I.Bumbiere

Skolēnu padome

Ziemassvētku koncerts

Visas klases

Ineta Bumbiere

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

N. Priede

A. Tomaša

K.Šulmane

I.Sproģe

Ziemassvētku balle

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Klašu audzinātāji