Otrā pusgada ārpusstundu darba plāns 2019./2020. m. g.

 

Mēnesis

 

Pasākums

 

Klašu grupa

 

Atbildīgie

 

Draudzīgā aicinājuma diena

(28.01.2020.)

Visas klases

sk.I.Bumbiere

Skolēnu padome

Janvāris

Žetonu vakars

(31.01.2020.)

12.klases

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

Teātra izrāde „Pazudušais dēls”

(04.02.2020.)

plkst.12.10 – 10.klases

 plkst.13.15 – 11.klases

Klašu audzinātāji

sk.Ineta Bumbiere

 

Burtiņu svētki

1.klases

 

Sk.Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

Februāris

 

 

 

 

SMU Valentīndienas tirdziņš

Visas klases

SMU skolotāji

sk.Ineta Bumbiere

 

 

Valentīndiena

(Apsveikumi, stafetes…)

Interesenti

 

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

Koncerts „Leļļu meistara sapnis”

Sākumskolas skolēni

Klašu audzinātāji

sk.Ineta Bumbiere

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju

(24.02.2020.)

Skolēnu padome

SMU skolotāji

 

sk.Laura Lauberga – Nikolova

sk.Ineta Bumbiere

 

 

Viktorīna „Gudrs vēl gudrāks”

(Atpūtas vakars, pēc tam diskotēka)

Pamatskola

 

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

 

Dabaszinību diena

Pamatskola, vidusskola

Dabaszinību jomas skolotāji

 

Koncerts „Mana tautasdziesma”

7. – 9.klases

Klašu audzinātāji

sk.Ineta Bumbiere

 

Radošo darbu nedēļa

 

Visas klases

sk.Ineta Bumbiere

 

 

Marts

Liepājas dzimšanas diena

Visas klases

Vēstures, sociālo zinību skolotāji

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

Smejies vesels!

Visi interesenti

Skolēnu padomes

sk.Ineta Bumbiere

 

SMU pavasara tirdziņš

Visi interesenti

 

SMU skolotāji

sk.Ineta Bumbiere

 

Aprīlis

 

Skolēnu padomes diena

 

 

Visi interesenti

 

Skolēnu padome

sk.Ineta Bumbiere

 

 

Raibās Lieldienas

(konkursi, stafetes, dažādas aktivitātes)

 

Visi interesenti

 

 

Skolēnu padomes

sk.Ineta Bumbiere

Mūzikas, mākslas skolotāji

 

 

Pavasara tautisko deju atskaites koncerts

Mūsu skolas tautisko deju kolektīvi

 

sk. Ilze Daņilovska

sk. Ineta Bumbiere

 

 

 

 

Ģimeņu diena

 

Visi skolēni, skolotāji, vecāki

Skolotāji

 

Pavasara koncerts

-          sākumskolā

-          pamatskolā un vidusskolā

 

Visi skolotāji, skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki

 

 

sk. Ineta Bumbiere

Mūzikas skolotāji

Skolēnu Padome

 

Maijs

 

Māmiņu dienas darbu izstāde

 

 

Pamatskolas skolēni

Mājturības un tehnoloģijas skolotāji

 

 

Mildas balva – Gada klase

 

Pamatskola

Vidusskola

 

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

Nāc nākdama, vasariņa!

 

 

Sākumskola

 

sk. Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

 

 

Pēdējais zvans pamatskolā

 

 

9. klases

sk. Ineta Bumbiere

8. un 9.klases, audzinātāji.

 

Pēdējais zvans vidusskolā

 

12. klases

 

sk. Ineta Bumbiere

11. un 12. klases, audzinātāji.

 

Jūnijs

 

Pamatskolas izlaidums

9. klases

sk. Ineta Bumbiere

9. klašu audzinātāji

Vidusskolas izlaidums

12. klases

 

sk. Ineta Bumbiere

12. klašu audzinātāji

 

Skolēnu padomes prezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatakolas Skolēnu padome 2019./2020.m.g.

1

 

Pamatskolas Skolēnu padomes viceprezidente Annika Meijere un prezidente Valērija Januška

 

2


Vidusskolas Skolēnu padome 2019./2020.m.g.

 

3

 

Vidusskolas Skolēnu padomes prezidente Katrīna Bunka un viceprezidente Grieta Griezīte

 

4

Pirmā pusgada ārpusstundu darba plāns 2019./2020. m. g.

Mēnesis

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Septembris

Zinību diena

Visas klases

Ineta Bumbiere

Dzejas dienas.

Interesentiem

Latviešu valodas skolotāji

 

 

 

 

Oktobris

Skolotāju diena

Visi skolotāji

Ineta Bumbiere

9. un 12. klases

Skolas 81. dzimšanas diena

Visi skolēni, skolotāji

I.Bumbiere

Skolotāji, darba grupas

Koncerts.DAGAMBA.Vivaldi.Gadalaiki.

6.,7.,8.klases

I.Bumbiere

Klašu audzinātāji

Fukši

10. klases

I. Bumbiere

Skolēnu padome

Karjeras nedēļa

Karjeras konsultanti

 

 

 

Novembris

Mārtiņdienas tirdziņš

Sākumskola

SMU

Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Anda Gineite

Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi: koncerts, dažādas aktivitātes

Visām klasēm

Ineta Bumbiere

Vēstures skolotāji

Skolēnu padomes

Koncertuzvedums Raxtu Raxti

2.,3.,5.,7.B klase

I.Bumbiere

Klašu audzinātāji

 

Ziemas gaidīšanas svētki

(diskotēka)

Pamatskola

I.Bumbiere

Skolēnu padomes

Decembris

Mācību uzņēmumu darbu izstāde/tirdziņš

Pamatskola

Vidusskola

I.Bumbiere

Anda Gineite

Ziemas brīnumi

(dažādas aktivitātes sākumskolai)

Sākumskola

I.Bumbiere

Skolēnu padome

Ziemassvētku koncerts

Visas klases

Ineta Bumbiere

Ziemassvētku darbnīcas

Pamatskola

N. Priede

A. Tomaša

K.Šulmane

I.Sproģe

Ziemassvētku balle

Vidusskola

Ineta Bumbiere

Skolēnu padome

Klašu audzinātāji

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs