SKOLĒNU SASNIEGUMI 2017./2018. mācību gads


1.– 4.klases

Skolēna vārds, uzvārds

Skolotājs

Sasniegumi

1.A klases skolniece

Skolotāja D.Ozoliņa

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

1.A klases skolnieks

Skolotāja D.Ozoliņa

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

1.B klases skolnieks

Skolotāja A.Dreimane

1.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

1.B klases skolniece

Skolotāja A.Dreimane

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

 

2.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

1.vieta skolā, 33.vieta Latvijā  Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

2.A klases skolnieks

Skolotāja Ē.Krastiņa

2.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

 

2.C klases skolnieks

Skolotāja V.Krūmiņa

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē

4.vieta skolā, 270.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā ĶENGURS

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē

1.vieta Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada reģionālā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

1.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.vieta pilsētas skatuves runas konkurss ”Zvirbulis2018”

3.A klases skolniece

Skolotāja I.Knitnere

1.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

3.vieta skolā, 314.vieta Latvijā  Starptautiskā  matemātikas konkursā ĶENGURS

3.B klases skolniece

Skolotāja I.Poņemecka

Atzinība pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

 

3.B klases skolnieks

Skolotāja I.Poņemecka

1.vieta pilsētas skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2018”

1.vieta Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemē

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

1.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

1.vieta skolā, 6.vieta Latvijā Starptautiskā  matemātikas konkursā ĶENGURS

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē

1.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

2.vieta Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada reģionālā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē

2.vieta skolā Starptautiskā  matemātikas konkursā ĶENGURS

3.D klases skolniece

Skolotāja Z.Tapiņa

3.vieta pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

3.D klases skolnieks

Skolotāja Z.Tapiņa

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

2.vieta Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada reģionālā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē

1.vieta pilsētas 3.klašu latviešu valodas olimpiādē

4.A klases skolniece

Skolotāja A.Feldmane

3.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā “Jaunais pētnieks”

4.A klases skolniece Skolotāja A.Feldmane

2.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā “Jaunais pētnieks”

4.A klases skolniece Skolotāja A.Feldmane

2.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā “Jaunais pētnieks”

4.B klases skolniece Skolotāja J.Andiņa

2.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

4.D klases skolniece Skolotāja A.Grulle

3.vieta pilsētas 4.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā “Jaunais pētnieks”

4.D klases skolnieks

Skolotāja A.Grulle,

S.Špude

1.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

2.vieta skolā, 161.vieta Latvijā Starptautiskā  matemātikas konkursā  ĶENGURS

3.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

4.D klases skolnieks

Skolotāja A.Grulle,

S.Špude

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

3.vieta skolā, 302.vieta Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā  ĶENGURS

3.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

4.D klases skolniece Skolotāja A.Grulle

Atzinība pilsētas 1. – 4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

 

4.D klases skolniece Skolotāja J.Andiņa

1.vieta pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

4.D klases skolnieks

Skolotāja S.Špude

Atzinība pilsētas 4.klašu vācu valodas olimpiādē

 

10.-12.klase

Skolēna vārds, uzvārds

Skolotājs

Sasniegumi

10.A klases skolniece

Skolotāja L.Eniņa/ S.Stalidzāne

1.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē. Uzaicināta uz valsti

1.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā (vācu - latviešu)

10.A klases skolnieks

Skolotāja J.Birzniece

1.vieta Jauno ģeogrāfu skolas Kurzemes atklātajā olimpiādē

2.vieta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Katastrofu ģeogrāfijas olimpiādē

10.A klases skolniece

Skolotāji N.Zīverts/ L.Lejniece

3. vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

10.A klases skolnieks

Skolotāji N.Zīverts/L.Lejniece/ V.Priedols

2. vieta pilsētas matemātikas olimpiādē. Uzaicināts uz valsti

Atzinība pilsētas fizikas olimpiādē

2.vieta individuāli un komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

10.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

3. vieta pilsētas 10.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

 

10.B klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

Atzinība pilsētas 10.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība Kurzemes reģiona ZPD lasījumos kulturoloģijas sekcijā. Darbs izvirzīts uz valsti

11.A klases skolniece

Skolotāja J.Birzniece/ D.Smāģe

2. vieta pilsētas ekonomikas olimpiādē

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

2.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā (angļu - latviešu)

11.A klases skolnieks

Skolotāji D.Smāģe/A.Ausējs

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

3.vieta Kurzemes reģiona ZPD lasījumos informātikas sekcijā. Darbs izvirzīts uz valsti

11.A klases skolniece

Skolotājs V.Priedols

3. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība pilsētas fizikas olimpiādē

2.vieta individuāli un komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

11.A klases skolniece

Skolotāja I.Sproģe

Atzinība pilsētas ZPD lasījumos vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā.

Darbs izvirzīts uz valsti

11.A klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne/ I.Sproģe

1.vieta Kurzemes reģiona ZPD lasījumos kulturoloģijas sekcijā. Darbs izvirzīts uz valsti

Atzinība Gunāram Astram veltītajā Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konk.

11.A klases skolniece

Skolotāja Z.Krūmiņa

1.vieta Kurzemes reģiona ZPD lasījumos latviešu literatūras un zinātnes sekcijā.

Darbs izvirzīts uz valsti

11.A klases skolniece

Skolotāja Z.Alpa

1.vieta Kurzemes reģiona ZPD lasījumos ķīmijas sekcijā.

Darbs izvirzīts uz valsti

11.A klases skolnieks

Skolotājs A.Ausējs

3.vieta Kurzemes reģiona ZPD lasījumos informātikas sekcijā. Darbs izvirzīts uz valsti

11.B klases skolnieks

Skolotāja J.Birzniece

Atzinība pilsētas ZPD lasījumos ekonomikas sekcijā. Darbs izvirzīts uz valsti

12.A klases skolnieks

Skolotāja D.Jaunzeme/ I.Stola

1.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē. Uzaicināts uz valsti.

3.vieta pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

1.vieta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Katastrofu ģeogrāfijas, Tūrisma un ģeogrāfijas o.

1.vieta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas 2017./2018.māc.gada kopvērtējumā 12.kl. grupā

Pateicība  IT olimpiādē “OPEN MIND 2017/2018”

12.A klases skolniece

Skolotāja S.Arāja/ Z.Krūmiņa

3. vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē

3. vieta pilsētas filozofijas olimpiādē

12.A klases skolnieks

Skolotāja D.Jaunzeme/ S.Stalidzāne

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

3.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu publiskās runas konkursā (angļu - latviešu)

12.A klases skolniece

Skolotāji V.Priedols/ S.Šulme

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

Pateicība reģiona ZPD lasījumos matemātikas sekcijā

12.A klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne

3. vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

 

12.A klases skolniece

Skolotāja S.Stalidzāne/L.Kaupuža

3. vieta pilsētas skatuves runas konkursā “Zvirbulis”

12.B klases skolniece

Skolotāja S.Arāja

Atzinība pilsētas vācu valodas olimpiādē

12.B klases skolniece

Skolotāja Z.Krūmiņa/ L.Semjonova

2. vieta pilsētas filozofijas olimpiādē

1.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu publiskās runas konkursā (krievu val.)

12.B klases skolniece

Skolotāji V.Priedols/S.Arāja/ B.Tjurina

2.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

1.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu publiskās runas konkursā (vācu - latviešu)

2.vieta Liepājas pilsētas 10.-12.klašu tulkošanas konkursā  (vācu - latviešu)

Gada sportiste

12.B klases skolnieks

Skolotāja V.Pocjute

Gada sportists

 

5. - 9.klase 

Skolēna vārds, uzvārds

Skolotājs

Sasniegumi

5.B klases skolniece

Skolotāja G.Zemarāja

1.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

5.A klases skolniece

Skolotāja S.Šķubura

1.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

5.B klases skolnieks

Skolotāja G.Zemarāja

2.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.A klases skolniece

Skolotāja G.Zemarāja

1.vieta  pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.A klases skolniece

Skolotājas I.Tučina, L.Lejniece

Atzinība pilsētas matemātikas olimpiādē

2.vieta skolā un 70.vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Kengurs’’

6.B klases skolniece

Skolotājas S.Šlisere, L.Lejniece

1.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

6.C klases skolniece

Skolotāja I.Leiguda

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.C klases skolnieks

Skolotāja I.Leiguda

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

6.D klases skolniece

Skolotāja D.Smāģe

1.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

6.E klases skolniece

Skolotājas I.Tučina, L.Lejniece

 

2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē

Diploms labākajam  no labākajiem- Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’- 1.vieta skolā, 4.vieta Latvijā

6.E klases skolniece

Skolotāja S.Biktimirova

3.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē

7.A klases skolniece

Skolotāja D.Saldeniece

Skolotāja I.Šnepe

2.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Diploms labākajam no labākajiem- Starptautiskajā matemātikas konkursā Ķengurs (1.vieta skolā, 12.vieta Latvijā)

7.B klases skolniece

Skolotāja I.Leiguda

3.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

7.B klases skolniece

Skolotāja I.Leiguda

Skolotāja I.Stola

1.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Atzinība pilsētas glītrakstīšanas konkursā

1.vieta pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

7.C klases skolniece

Skolotāja G.Zemarāja

2.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

8.A klases skolniece

Skolotājs A.Putniņš

Skolotāja H.Stālberga

Skolotājs N.Knitners

Skolotāja I.Tučina

2.vieta pilsētas angļu valodas olimpiādē,

Atzinība Zemgales reģionāļajā angļu valodas olimpiādē

Atzinības raksts pilsētas bioloģijas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

8.A klases skolnieks

Skolotāja I.Stola / I.Tučina

Atzinība pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē,

2.vieta skolā un 196.vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’

8.A klases skolnieks

Skolotāja G.Zommere

3.vieta pilsētas vācu valodas olimpiādē

8.B klases skolnieks

Skolotāja K.Atāla

3.vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē,

1.vieta skolā, 125.vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’

3.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

8.B klases skolnieks

Skolotāja H.Stālberga

3.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē

 

8.C klases skolnieks

Skolotāja H.Stālberga

3.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē

8.C klases skolnieks

Skolotāja S.Biktimirova

Atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē

 

8.D klases skolniece

Skolotāja D.Saldeniece

Skolotāja S.Perševica

1.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē,

2.vieta latviešu valodas valsts 44.olimpiādē,

2.vieta pilsētas 8.klašu vācu valodas olimpiādē,

3.vieta skolā un 468.vieta Latvijā Starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Ķengurs’’,

1.vieta publiskās runas konkursā vācu valodā

8.D klases skolniece

Skolotāja S.Perševica/ D.Saldeniece

1.vieta pilsētas 8.klašu vācu valodas olimpiādē,

2.vieta Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

8.D klases skolniece

Skolotāja S.Perševica

Atzinība pilsētas 8.klašu vācu valodas olimpiādē

9.A klases skolniece

Skolotāja K.Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

9.A klases skolniece

Skolotāja N.Priede

Atzinība pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

9.B klases skolniece

Skolotāja A.Čakša

Atzinība Liepājas pilsētas VII mūzikas olimpiādē

9.B klases skolniece

Skolotāja J.Atmata

2.vieta Liepājas pilsētas franču valodas olimpiādē

9.B klases skolnieks

Skolotāja B.Tjurina

Gada Sportists 2017./2018.mācību gadā

9.C klases skolnieks

Skolotāja K.Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

9.C klases skolniece

Skolotāja G.Kaire

Gada Sportiste 2017./2018.mācību gadā

9.D klases skolniece

Skolotāja K.Šulmane

Atzinība pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

9.D klases skolniece

Skolotāja H.Stālberga

2.vieta pilsētas bioloģijas olimpiādē

9.D klases skolnieks

Skolotāja I.Šnepe

Skolotājs N.Knitners

3.vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē,

3.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

9.D klases skolniece

Skolotāja I.Šnepe

Skolotāja S.Perševica

3.vieta Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē,

Atzinība valsts atklātajā vācu valodas konkursā

3.vieta komandā Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē

3.vieta komandā Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs