Informācija vecākiem

Cienījamie 4. – 12. kl. skolēnu vecāki!

 

Aicinām Jūs 13.oktobrī no plkst.16.00 klātienē apmeklēt Vecāku dienu mūsu skolā, lai individuāli noskaidrotu bērna sasniegumus un izaicinājumus mācību procesā un iepazītos ar svarīgākajām mācību un audzināšanas prioritātēm klases kolektīvā, kā arī izmantot iespēju saņemt atbalstu un ieteikumus veiksmīgākai skolas un vecāku sadarbībai, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mūsu skolēnam progresēt.

 

Vecāku dienas norises kārtība:

 

No plkst.16.00 līdz 17.30 individuālās sarunas pie mācību priekšmetu skolotājiem (vecāku reģistrēšanās skolas mājas lapā);

 

No plkst. 17.30 līdz 18.15 kopsapulce Aktu zālē. Tematiskā nodarbība „Elektroniskās smēķēšanas ierīces un to ietekme uz bērna veselību”;

 

No plkst. 18.15 klases vecāku sapulces ( klašu audzinātāji informēs skolēnu vecākus par klases sapulces norises vietu un laiku).

 

Lai individuālās sarunas pie mācību priekšmetu skolotājiem noritētu organizēti un vienlaicīgi pie viena skolotāja neveidotos rinda, aicinām no 3.oktobra līdz 7.oktobrim ieskaitot skolas mājas lapas sadaļā „Vecākiem” reģistrēties pie mācību priekšmetu skolotājiem piedāvātajos laikos. Atgādinām, ka individuālo sarunu kārtība notiks, ņemot vērā iepriekš veiktās reģistrācijas sarunu laikus. Gadījumā, ja vecāku reģistrā nav iespējams pie atsevišķiem skolotājiem reģistrēties, lūgums rakstīt individuālu ziņu mācību priekšmetu skolotājam E-klasē.

 

Iesakām izmantot iespēju individuālo konsultāciju saņemšanai un problēmjautājumu noskaidrošanai reģistrēties arī pie skolas administrācijas, sociālajiem pedagogiem Liānas Bores (4.kl), Agneses Jēkabsones (5. – 9.kl.); psihologiem Inas Grosbahas (4. – 9.kl.), Ilgas Matvējevas (10. – 12.kl.), karjeras konsultantes Janas Grīnes (7. – 12.kl.), logopēdes Elīnas Šilgales (4. – 6.kl.).

 

Lai atbalstītu un motivētu katru mūsu skolēnu augstākiem mācību sasniegumiem, arī priekšmetu skolotāji patur tiesības uzaicināt uz individuālo sarunu skolēnu vecākus, par to informējot E-klasē.

 

Reģistrācija beigusies.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs