Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā


Saskaņā ar Valstī pieņemto lēmumu, no 26. līdz 30.oktobrim 7. – 12.klašu skolēniem mācību process tiek organizēts attālināti.

 

 

2020. gada 31. augusta “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.1 Skatīt šeit

 

2020. gada 21. septembra kārtība Nr.4 “Grozījumi 2020.gada 31.augusta kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā Nr.1” Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

 • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa), kontakttālrunis: 26875826;
 • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis: 29368590;
 • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis: 29185776;
 • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica, Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes


Lasīt tālāk

Informācija!


Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

 

 1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

 2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

 3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

 4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

 5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).

Lasīt tālāk

Atbalsts


Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai.

Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu.


 • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un to piektdien nosūta attiecīgās klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājam (mācību priekšmetos, kuros ir mazs stundu skaits nedēļā, uzdevumi netiks sūtīti katru nedēļu, bet tikai vienu reizi kādā no nedēļām).
 •  

 • Skolotāji skolēniem līdz katras nedēļas pirmdienai pulksten 10.00 e-klasē nosūta apgūstamo tēmu, teorētisko materiālu, ja tāds ir, konkrēti veicamos uzdevumus nedēļai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanas veidu un vērtēšanas nosacījumus, ja tādi ir.
 •  

 • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
 •  

 • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 1 – 2 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
 •  

 • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
 •  

 • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
 •  

 • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem ir notikusi individuāla vienošanās.
 •  

 • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
 •  

 • Izvērtējot procesa norisi pirmajā nedēļā, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
 •  

 • Visiem 5. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums līdz 2020.gada 30.jūnijam.
 •  


  Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs un Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

  Lasīt tālāk


  Jaunumi

  2. D klasē pasaku pēcpusdiena

  2. D klasē pasaku pēcpusdiena


  2020. gada 16. oktobrī.

  Pirms skolēnu brīvdienām 2. D klasē notika "Pasaku rīts" ar zilām, zaļām, dzelteni sarkani raibām un pat sudrabotām pasakām vislabākajiem klausītājiem - klasesbiedriem un skolotājai. Katram ir iespēja nolasīt savu pašsacerēto krāsaino pasaku, saņemt tūtē vērtējumu ar konfektēm un pelnītus aplausus.

  Pēc radošo darbu lasījumiem - neliels pasaku kino, sēžot uz līdzpaņemtajiem spilveniem turpat klasē, un kopīga dziesma dienas skanīgam noslēgumam. 


  Lasīt tālāk
  Interaktīvā spēle

  Interaktīvā spēle "Apceļosim Vāciju!"


  13. novembrī  mūsu skolā viesojās Vācijas vēstniecība ar interaktīvu spēli „Apceļosim Vāciju!”, kas atraktīvā veidā ļauj skolēniem iegūt informāciju par Vāciju un vācu valodu. 100 mūsu skolas 5. un 6.klašu skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un apgūt kaut ko jaunu.


  Lasīt tālāk
  Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai

  Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai


  Septembra beigās notika Latvijas finālsacensības vieglatlētikā pamatskolas posmā. Šajās sacensībās piedalījās astoņas spēcīgākās komandas no visiem Latvijas reģioniem. Sacenšoties ar divus gadus vecākām sportistēm, mūsu skolas komanda guva lielisku pieredzi turpmākai sportiskai izaugsmei.
  Piedaloties saspringtās un līdzvērtīgās sacensībās, meitenes sasniedza savus personiskos rekordus gan 100 m sprintā un tāllekšanā, gan lodes grūšanā un šķēpa mešanā.


  Lasīt tālāk
  Smilšu māksla 3. klasēs

  Smilšu māksla 3. klasēs


  6. oktobrī pie 3. klašu skolēniem projekta "Skolas soma" ietvaros ciemojās māksliniece Daiga un mācīja bērniem, kā strādāt ar krāsainām smiltīm. Vispirms bērni ieklausījās, kā smiltis skan, skatījās, kā krāsas sajaucas, mācījās saskatīt dažādas figūras un formas, kas izveidojas no smiltīm. Pēc tam bija darbs ar smilšu aplikācijām, kas no bērniem prasīja pacietību, precizitāti un uzmanību. Pēc tam jau katrs bija priecīgs par sava darba rezultātu. Paldies māksliniecei un projektam "Skolas soma" par interesanto un iedvesmojošo nodarbību!


  Lasīt tālāk
  3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

  3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

  3. C klases bērni kopā ar skolotāju nolēma rudeni sajust un izbaudīt dabā, aizbraucot uz Dunikas purva taku.
  Dunikas purvā izbūvētā purva laipa esot viena no garākajām Eiropā - apmēram 5 km. Laipa šķērso Tīrspurvu un tas ir augstais sūnu purvs. Purvu veido sfagnu sūnas, kuras ļoti, ļoti lēni pārveidojas kūdras slānī. Viena gada laikā kūdras slānis pieaug aptuveni par 1 milimetru! Tā kā purva centrālajā daļā kūdras slāņa biezums ir 7 metri, tad šim purvam ir apmēram 7000 gadu! Šos un daudz citu faktu skolēniem stāstīja lieliskā gide Lienīte Ozoliņa, kas pati ir piedalījusies takas izveidošanā.


  Lasīt tālāk
  6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus

  6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus


  6. oktobrī 6. C klases skolēni devās ekskursijā uz siļķu brāķi, lai izzinātu tā noslēpumus. Ekskursijas laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu. Piemēram, par siļķu sālījumu, par fabrikām, kas Liepājā kādreiz atradušās. Citiem interesants likās stāstījums par cirku. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt sasiet dažādus jūrnieku mezglus. Bērni secināja, ka izstādes laikā bija jāpielieto dažādos mācību priekšmetos apgūtas zināšanas un prasmes, piemēram, no dabaszinībām, ģeogrāfijas, ķīmijas, mājturības, vēstures un citiem.

  Skolēni ekskursijā devās ar projekta "Latvijas skolas somas" atbalstu.


  Lasīt tālāk
  3. A klase dodas izzinošā pārgājienā

  3. A klase dodas izzinošā pārgājienā


  23. septembrī 3. A klase devās pārgājienā. Trīs kilometros gar jūru tika meklēti oļi, gliemežvāki, putni, mākoņi un lidmašīnas, gan arī atlika laiks papļāpāt un uzspēlēt spēles ar klasesbiedriem. Tālāk mūsu ceļš veda cauri nelielam mežam, kas pārsteidza ar koku, augu un sēņu dažādību. Taču vislielāko prieku sagādāja mini zoo "Atomi" iemītnieku samīļošana un pabarošana. Un kas gan būtu pārgājiens bez piknika svaigā gaisā un kārtīgas izdauzīšanās?


  Lasīt tālāk
  Rudens kross Liepājā

  Rudens kross Liepājā


  29. septembrī Jūrmalas parkā notika Liepājas pilsētas starpskolu sacensības krosā, kur ar teicamiem rezultātiem startēja mūsu skolas skolēni.  1. vietu ieguva Roberta, 2. vietu sīvā konkurencē izcīnīja Melānija. 5. klašu grupā 3. vietu ieguva Amanda. Ar teicamiem startiem mūs priecēja Gvido, Ēriks. 10. klašu grupā nepārspēts palika, iegūstot 1. vietu Roberts.


  Lasīt tālāk
  Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā

  Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā


  Šā gada 1. oktobrī mūsu skolā notika Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti D. Liepu un Liepājas sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma daļas vadītāju A. Segliņu par aktualitātēm, uzsākot jauno mācību gadu. Tikšanās laikā mūsu skolas sociālā pedagoģe A. Jēkabsone prezentēja sociālo pedagogu, skolas atbalsta komandas darbu, lai palīdzētu skolēniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.


  Lasīt tālāk
  Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku

  Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku


  Jau otro gadu mūsu skolā sadarbībā Ar Gētes institūtu Rīgā turpinās projekts "Mācību satura un vācu valodas integrēta apguve" (CLILiG - Content and Language Integrated Learning in German). Projekts tiek īstenots ar mērķi stiprināt vācu valodas mācīšanu, ieviest jaunas mācību metodes un  nodrošināt iespēju integrētai mācību satura un vācu valodas apguvei. Augustā projekta skolotāji apmeklēja tālākizglītības semināru Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, apgūstot metodiku un daloties pieredzē. 


  Lasīt tālāk
  11. klašu skolēni piedalās projektā Vācijā

  11. klašu skolēni piedalās projektā Vācijā


  No šā gada 20. līdz 27. oktobrim septiņi 11. klašu skolēni kopā ar skolotājām Sanitu Arāju un Lindu Eniņu piedalījās Erasmus+ projektā St. Marientālē Vācijā. Šī gada tēma bija "Atbildība - Eiropas savienība, mēs un vide". Skolēni piedalījās debatēs par klimata pārmaiņām un "Fridays for future" kustību, kā arī darbojās dažādās mediju nodarbībās, iejūtoties reportieru, aktieru, režisoru un operatoru lomās, veidojot videoklipus un īsfilmu par vides tēmu.


  Lasīt tālāk
  2020./2021. mācību gads

  2020./2021. mācību gads

  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

  2020. / 2021. mācību gads

  Skolēni kopā: 1184 skolēni
  1. - 3.kl. 344 ( no tiem 1. klasē - 117 skolēni)

  4. - 6.kl. 324
  7. - 9.kl. 315
  10. - 12. kl. 201 ( no tiem 10. klasē - 53 skolēni)

  Klašu komplekti kopā: 45 klases

  1. – 3.kl. 12 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti)

  4. - 6.kl. 12

  7. - 9.kl. 13
  10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

  Skolotāji kopā: 104 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)


  Lasīt tālāk
  10. - 12. klašu valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 2019./2020.m.g.

  10. - 12. klašu valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 2019./2020.m.g.

    latviešu vācu angļu vēsture matemātika bioloģija fizika
  5. vsk. 71,00% 67,50% 77,10% 75,00% 36,60% 45,90% 52,00%
  pilsētā 50,72% 60,95% 67,43% 50,53% 30,58% 50,70% 48,83%


  Lasīt tālāk
  Starptautiska skolēnu nometne Darmštatē

  Starptautiska skolēnu nometne Darmštatē


  Anna, Laura, Vanesa, Kristaps un Adriana no 9. klases un skolotājas Sanita Arāja un Gundega Muižniece no 6. līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskajā skolēnu nometnē Darmštatē, kur runā un diskutē par šobrīd aktuālu tēmu - klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, stāstot, kādas aktivitātes vides aizsardzībai veic paši savā valstī un skolā. Projekta ietvaros tika apmeklēts Eiropas komosa operāciju centrs (European space agency),kur skolēni iepazinās ar aktuālajām un plānotajām satelītu operācijām, kā arī Zenkenberga muzejs Frankfurtē, kas ir lielākais dabas vēstures muzejs Vācijā. Projekta dalībnieki devās arī uz pieņemšanu pie Darmštates mēra, kur sevi un savu pilsētu prezentēja ar muzikālu priekšnesumu.


  Lasīt tālāk
  Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

  Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

  2020./2021.m.g. prezidente: Nikola Natālija Viņķe,

   

  viceprezidenti: Roberts Vilcāns un Ričards Arājs

   

  skolenu padome


  Lasīt tālāk
  Muzejpedagoģijas nodarbība

  Muzejpedagoģijas nodarbība

  Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēniem bija iespēja projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbības un iepazīties ar velosipēdu vēsturi un riteņbraukšanas apģērbu modi.

  izstāde “Velosipēds un riteņbraukšanas mode no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum” tapusi sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu un scenogrāfi, mākslinieci Annu Heinrihsoni.

  Skolēni ar interesi klausījās un piedalījās dažādās aktivitātēs, lai jaunās zināšanas par tik populāru transporta līdzekli ne tikai 19. un 20. gadsimtā, bet arī mūsdienās, nostiprinātu un savus spriedumus un pārdomas apstiprinātu vai noliegtu.  Lasīt tālāk
  Dzejas sporta sacensības

  Dzejas sporta sacensības


  15. septembra pēcpusdienā mūsu skolā norisinājās pilsētas Dzejas dienu pasākums – Dzejas sports, kur savu radošumu, spēju interpretēt, kā arī komandas saliedētību demonstrēja piecu skolu komandas. Par labāko žūrija – Linda Zulmane, Karīna Tatarinova un Dzintars Hmieļevskis – atzina Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komandu, taču dāvanas saņēma visas komandas, un par to paldies kafejnīcai “Darbnīca”, “Street burger”, “Sofijas laivas”, Liepājas teātrim, “Art soap works” un Liepājas Centrālajai bibliotēkai, kā arī citiem atbalstītājiem. Īpašs paldies arī mūsu 12. klases skolniecei Annai, bez kuras enerģijas, visticamāk, nebūtu ne tik labas balvas, ne tik jauka žūrija, un visai 12. a klases komandai – gan dalībniekiem, gan organizētājiem un atbalstītājiem!


  Lasīt tālāk
  Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē

  Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē


  Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem "Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē". Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

  Lektors uzsver vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runā par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, kā attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, ka arī profesija nav uz mūžu un ka vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.

  Pieteikšanās semināram notiek līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu šajā SAITĒ: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfWQWvyrOHr4JnTurJSBY9XAIDobBU4MFAEsHo5Nk4KHG-fA/viewform?usp=pp_url

  Pasākums notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.


  Lasīt tālāk
  2020. gada septembris - komercizglītība

  2020. gada septembris - komercizglītība

  Jaunais mācību gads ir iesācies, tāpēc gaidām  topošos uzņēmējus darboties bizness pasaulē, veidojot skolas SMU.

  S -Skolas M-Mācību U-Uzņēmums, kur var iegūt reālas zināšanas un pieredzi, kādas produkcijas ceļam no ražošanas līdz pircējam. Šī pieredze noteikti noderēs daudzās jomās, gan skolā, gan vēlāk. Tevi gaidīs skolotāja Anda Gineite, Juta Birzniece vai Solvita Frišfelde. Ja Tev nav idejas, bet ļoti gribas darboties šinī jomā, nāc, kopā izdomāsim. 

   

  2019.,2020 m.g. komercjomā atnesis panākumus, kuri mums liek sasparoties un doties tālāk.

   

  Mācību gads iesākās ar JAL rīkoto reģionālo semināru, kurš notika mūsu skolā. Piedalījās komercklašu skolēni, klausoties SMU veiksmes stāstus, idejas, iedrošinot skolēnus veidot savus uzņēmumus.


  Lasīt tālāk
  Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

  Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

   

   

  Bibliotēkā ir apskatāma mūsu skolas skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde. Izstādē var aplūkot izšuvumus krustdūrienā, kas iestrādāti dažādos priekšmetos - grāmatzīmēs un kastītēs, eglīšu rotājumos un gleznās, galdautā un priekšautā, u.c. Darbi tapuši vairāku gadu garumā, vairums no tiem ir tikuši dāvināti.

   


  Lasīt tālāk
  Konsultē karjeras konsultanti

  Konsultē karjeras konsultanti

  Mācoties attālināti, skolēni tiek aicināti izmantot iespēju un pieteikties konsultācijām pie skolas pedagogiem karjeras konsultantiem.

  Karjeras konsultants var :

  • palīdzēt apzināties savas spējas un savu situāciju;
  • atbalstīt un iedrošināt;
  • motivēt un informēt.

  1.-5.kl. un vidusskolas 10.-12.kl. skolēni par karjeras izglītības jautājumiem attālinātas konsultācijas var saņemt pie Aigas Aizkalnes.

  Pamatskolas 6. - 9.kl. skolēni var konsultēties pie Kristīnes Novades.


  Lasīt tālāk
  Atvērto durvju diena RTU Liepājas filiālē

  Atvērto durvju diena RTU Liepājas filiālē

  Labdien, topošā studente un topošais student! 

   

  Aicinu Jūs saņemt optimisma devu, ieskatoties nākotnē caur Rīgas Tehniskās universitātes daudzsološo prizmu! 

  Atvērto durvju dienas laikā mēs Jums parādīsim:

  1. cik aizraujoša ir inženiera un inženiertehnisku darbu vadītāja ikdiena;
  2. kā nodrošināt priekpilnu un piepildītu dzīvi, apgūstot digitālās pasaules noslēpumus;
  3. kā, izprotot procesus un likumsakarības uzņēmējdarbības vidē, var nonākt veiksmes ielenkumā;

   Aizņem savu vietu virtuālajā auditorijā jau šodien! 

  https://liepaja.rtu.lv/atverto-durvju-diena/

  Atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumus un precizsim neskaidrības. 
  Papildus info: liepaja.rtu.lv

   


  Lasīt tālāk
  Atvērto durvju nedēļa RSU

  Atvērto durvju nedēļa RSU

  Šogad RSU ver augstskolas durvis topošajiem studentiem virtuāli! Četras dienas pēc kārtas astoņu fakultāšu tiešraidēs varēs uzzināt visu par pamatstudiju programmu piedāvājumu un studējošo pieredzi Rīgas Stradiņa universitātē. Ik dienu tiešraide būs veltīta divām RSU fakultātēm: 

  27. aprīlis Medicīnas fakultāte un Juridiskā fakultāte;

  28. aprīlis Komunikācijas fakultāte un Zobārstniecības fakultāte;

  29. aprīlis Eiropas studiju fakultāte un Farmācijas fakultāte;

  30. aprīlis Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte un Rehabilitācijas fakultāte.

  Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrs piedāvā individuālās un grupu konsultācijas tiešsaistē, lai palīdzētu pieņemt lēmumu par turpmāko studiju izvēli, izmantojot lietotni Zoom. Pieteikšanās, rakstot e-pastu uz karjerascentrs@rsu.lv vai zvanot 67409140.

   


  Lasīt tālāk
  Pieslēdzies RTU!

  Pieslēdzies RTU!

  Rīgas Tehniskā universitāte aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30.aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiemun studentiem, kā arī pašiem uzdot savus jautājumus. Šis pasākums šogad vidusskolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts tradicionālās Atvērto durvju dienas vietā, jo fakultāšu apmeklēšana klātienē patlaban nav iespējama.

  Tiešsaistes intervijas būs skatāmas RTU Facebook notikuma lapā: https://www.facebook.com/events/680461069372012/, un katra diena būs veltīta vienai no deviņām RTU fakultātēm. Tiešraide notiks no plkst. 17 līdz 18, un tajā moderators Kristaps Tālbergs izjautās fakultāšu vadības pārstāvjus, aicinot izstāstīt par studiju, pētniecības iespējām Rīgā un ārpus tās, budžeta vietām, prakses un studiju apmaiņas programmām undaudz ko citu. Sarunas otrajā daļā fakultāšu pašpārvalžu pārstāvji dalīsies savā studiju pieredzē, pastāstīs par iespējām pilnveidot savaszināšanas fakultāšu laboratorijās un interešu klubos, kā arī par citiemtematiem. Ikvienam tiešsaistē būs iespēja uzdot arī savus jautājumus.

  Tiešsaistes interviju plāns atrodams:
  https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/no-20-lidz-30-aprilim-toposie-studenti-tiessaiste-vares-iepazit-rtu


  Lasīt tālāk
  Vienīgās zāles pret vīrusu

  Vienīgās zāles pret vīrusu

  Varam daudz un dikti runāt par to, kas mūs glābs dažādās dzīves vētrās, taču, kā vienmēr labākais risinājums, labākās zāles ir mūsos pašos. Kas ir šis brīnumlīdzeklis un kā to likt lietā katrā dzīves mirklī, skaties šajā Start Strong video: https://www.youtube.com/watch?v=nrx10jQG_bs
   
   

   

   


  Lasīt tālāk
  Start Strong

  Start Strong

  Karjeras un biznesa apmācību programma Start Strong ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personālatlases u.c. jomu profesionāļi.

  Programmas Start Strong veidotāji ir uzsākuši darbu pie bezmaksas video bāzes izveides YouTube vietnē, kurā būs pieejami daudzi karjeras un biznesa apmācību materiāli, semināru video, treneru meistarklases, padomi un intervijas, kas būs noderīgi Tavas nākotnes karjeras veidošanā. Strong YouTube vietni atradīsi šeit:

  https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

   

   


  Lasīt tālāk
  Informācija!

  Informācija!

  Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

  Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

  Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

   

  1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

  2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

  3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

  4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

  5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).


  Lasīt tālāk
  2020. gada marts- komercizglītība

  2020. gada marts- komercizglītība

  Attālinātā mācīšanās ienesusi izmaiņas komercaktivitātēs. Plānotie pasākumi mentoriem nenotiks, plānotās ekskursijas izpaliks. Lai mums visiem optimisms un gaišas domas! 10. martā 10.b un 10.c komercklašu skolēniem tika novadītas CLIL stundas – mārketingā un angļu valodā. Abos priekšmetos apgūto tēmu par SVID (SWOT) analīzi, skolēni mācījās pielietot praktiski.


  Lasīt tālāk
  Rokdarbu izstāde bibliotēkā

  Rokdarbu izstāde bibliotēkā

   

   

  Radošuma nedēļas ietvaros skolas bibliotēkā ir apskatāma 5.-9. klašu skolēnu rokdarbu izstāde. Koši spilveni, krāsainas šalles, raibas čībiņas un maciņi būs apskatāmi visu nedēļu.

   


  Lasīt tālāk
  7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu

  7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu "Mana tautasdziesma"


  2. martā mūsu skolas 7. – 9. klašu skolēni ar projekta „Latvijas skolas somas” gādību apmeklēja koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos un noklausītos koncertu „Mana tautasdziesma”.

  Skolēni iepazinās ar latviešu tautasdziesmu dziedājumu daudzveidību. Tautasdziesmas iet līdzi un dzīvo cauri gadu simtiem.

  Paši skolēni saka:

  „Koncerts bija interesants, bet ne visi dziedājumi man patika”,

  „ Man atkal patika dziedājumi, bet dejotāju uzstāšanās bija garlaicīga”,

  „ Nē, man patika dejotāji, bet viens otrs dziedājums bija pa skaļu”,


  Lasīt tālāk
  Skolēni apmeklē koncertu

  Skolēni apmeklē koncertu "Leļļu meistara sapnis"


  20. februārī mūsu sākumskolas skolēni devās uz koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos koncertstāstu – muzikālo pasaku „Leļļu meistara sapnis”.

              Kā sacīja paši skolēni un viņu skolotāji: „Kārtējais, lieliskais projekta „Latvijas skolas somas” pasākums!”

              Skolēniem bija iespēja iepazīt jaunu mūzikas žanru – mūzikls. Sižets ļoti saistošs un piemērots sākumskolas skolēniem. Interesanti bija arī tas, ka visu koncerta laiku varēja sekot līdzi pasakai uz ekrāna.


  Lasīt tālāk
  Pārliecinoša uzvara volejbolā

  Pārliecinoša uzvara volejbolā


  19.februārī noslēdzās starpskolu sacensības volejbolā jaunietēm. 
  Turnīra noslēdzošajā spēlē mūsu skolas komanda tikās ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandu. Ļoti saspringtā spēles gaitā, parādot saliedētu komandas sadarbību un pārliecību par savām prasmēm, uzvaru izcīnīja mūsu skolas jaunietes.

  Komandā spēlēja: Sanita, Evelīna, Alise Emīlija, Sanija, Ieva, Diāna Daniela, Ieva un Līva.


  Lasīt tālāk  Partneri: twitter
  Partneri: moodle
  Partneri: e-klase
  Partneri: visc
  Partneri: izm
  Partneri: lip
  Partneri: drošs-internets
  Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
  Partneri: radošuma-pils
  Partneri: dsd
  Partneri: junior-achievement
  Partneri: afs
  Partneri: atbalsts
  Partneri: prakse-lv
  Partneri: pumpurs