Informācija


Gaidām Tevi 1. klasē!

 

 

Prezentācija topošajiem 1. klašu skolēniem.

 

 

* * *

 

Uzmanību!

Informējam, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi ieteikumus mācību procesa organizēšanai.

Šī sadaļa mājas lapā laika gaitā tiks papildināta - https://www.izm.gov.lv/lv/ieteikumi-izglitibas-procesa-organizesanai

 

 

Cienījamie skolēni un vecāki!

Novēlam Jums veselību, izturību, radošumu un dzīvesprieku!

Aicinām detalizēti iepazīties ar ieeju skolā (izeju no skolas) katrai klašu grupai, kā arī klašu izvietojumu.

Atgādinām, ka valstī, pilsētā un skolā secīgi top normatīvie dokumenti turpmākajam darbam, tāpat tiek pārkārtota arī e – klases sistēma.

Lūdzam regulāri iepazīties ar informāciju e - klases e – pastā!

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

skolas administrācija.

 Klašu grupu ieejas/ izejas: skatīt šeit

Klašu izvietojums: skatīt šeit

Kārtība par COVID19 ierobežošanas pasākumiem: skatīt šeit

 

Lasīt tālāk


Jaunumi

10.c klase gatavo dāvaniņas

10.c klase gatavo dāvaniņas

10.c klase sagatavoja 65 dāvaniņas Valsts sociālās aprūpes centra iemītniekiem Apšu ielā.


Lasīt tālāk
Noslēdzies Skolēnu padomes projekts

Noslēdzies Skolēnu padomes projekts "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā"


Noslēdzies Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas Skolēnu padomes projekts
Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”. Projekta mērķis bija uzlabot 9.-12. klašu skolēnu psihoemocionālo labbūtību, iesaistot viņus jaunās ārpusstundu aktivitātēs, tādējādi veicot savstarpējo komunikāciju un saliedētību.

Aktivitātes netika balstītas uz sacensību formu, bet uz komunikāciju, sadarbību, vēlmi darboties, būt aktīvam, izprast savas un līdzcilvēku sajūtas. Lai nodrošinātu aktivitātes, tika iegādātas dažādas galda spēles un citi materiāli, kas tiks izmantots arī ilgtermiņā Skolēnu padomes organizētajās aktivitātēs un pasākumos.


Lasīt tālāk
Veselības - medicīnas mēnesis

Veselības - medicīnas mēnesis

            Sakarā ar to, ka Latvijā šajā Covid laikā novembris ir izsludināts kā veselības - medicīnas mēnesis, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 3.b klasē, audzinātājas I.Poņemeckas vadībā un 3.d klasē audzinātājas Z.Tapiņas vadībā, sociālo zinību stundā notika nodarbība par cilvēku veselību, par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, par nākotnes darba iespējām, ja cilvēks dzīvo veselīgi. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās, izteica savas domas par to, kā jādzīvo, lai būtu vesels. Nobeigumā skolēni uzzīmēja to, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākais, lai cilvēks būtu vesels.

            Tāpat novembra mēnesī skolas medmāsas D.Prancāne un I.Lasmane ZOOM platformā piekto klašu skolēniem klases stundas laikā stāstīja par medmāsas profesiju, par darba iespējām nākotnē un palīdzību cilvēkiem. Skolēniem bija liela interese par šo profesiju, tika uzdoti dažādi jautājumi par viņu interesējošām tēmām.

 


Lasīt tālāk
Gleznu izstāde bibliotēkā

Gleznu izstāde bibliotēkā

 

 

Skolas bibliotēkā ir apskatāma Agneses Rudzītes un Terēzes Marijas Miltiņas gleznu izstāde.


Lasīt tālāk
Mācībizrāde

Mācībizrāde "Kā top izrāde?"

2.novembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5,vidusskolas 8.c klases skolniekiem notika neparasta attālinātā mācību nodarbība tiešsaistē - neikdienišķa! Mēs "apmeklējām" mācībizrādi "Kā top izrāde?" . Aktieri Laura Jeruma un Armands Kaušelis mums atklāja teātra pasaules noslēpumus, burvību un arī ikdienas dzīvi.


Lasīt tālāk
Cilvēks, nevis diagnoze

Cilvēks, nevis diagnoze


Mūsu skolas 11. klašu skolnieces Laura Stalidzāne un Annija Pauzere kopā ar jauniešiem no V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Talsu Kristīgās vidusskolas jau mēnesi piedalās Labklājības ministrijas veicinātajā projektā “Cilvēks, nevis diagnoze”, kurā kā mērķi viņi sev ir izvirzījuši informēt skolu jauniešus, lai veicinātu personu ar garīga rakstura un funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.


Lasīt tālāk
1. A klase dabaszinībās atklāj koku daudzveidību

1. A klase dabaszinībās atklāj koku daudzveidību


7. oktobrī 1. a klasei dabaszinību stunda notika skolas pagalmā. Devāmies pētīt, kādi koki tur aug. Atklājām daudz jauna. Izrādās, ka līdzās mums jau zināmajiem kokiem - eglei, bērzam, kļavai un ozolam, tepat, mūsu skolas pagalmā, aug arī tik neparasti koki kā etiķkoks, korķa koks un pat valriekstu koks.


Lasīt tālāk
Eiropas Skolu Sporta nedēļa 2021

Eiropas Skolu Sporta nedēļa 2021Eiropas skolu Sporta nedēļa Latvijā un Eiropā šogad notika jau 5 gadu. Šī gada devīze ir "Piecelies un piecel citus!"
Atbalstot ESSD, mūsu skolas 3. klašu un 4. klašu skolēni piedalījās rudens krosa sacensībās, kas norisinājās Raiņa parkā. Pasākumu atklāja 3.b klases meitenes, veicot 500 m garu distanci.  Kā vēlāk noskaidrojās, tas arī bija šī pasākuma ātrākais skrējiens. Zēnu konkurencē teicamus rezultātus uzrādīja  3.d klase, kas slikto laika apstākļu dēļ, izturības skrējienu veica manēžā.
Arī 4. klašu skolēni mērojās saviem spēkiem 500 metru distancē.


Lasīt tālāk
2021. gada septembris - komercizglītība

2021. gada septembris - komercizglītība

Šī mācību gada sākumā, kamēr nav iespējams tikties klātienē, JAL nodarbības notiek izmantojot tehnoloģijas. Un šī gada septembrī jaunajai komernovirziena klasei bija šāda iespēja, būt klātesošiem un piedalīties JAL rīkotajā seminārā.

Teksts no klases skolnieces Ievas Poškus: "Mēs, 10.b klase, 17. septembrī piedalījāmies JALatvia organizētajā online seminārā "Jauno uzņēmēju skola 2021". JALatvia darbojas jau 30 gadus un ir lielākā izglītības organizācija, kurā var piedalīties skolēni jau no 1. klases līdz pat augstskolai.


Lasīt tālāk
Karjeras izglītība skolā

Karjeras izglītība skolā

karogs

Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

 • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Karjeras atbalstu skolā īsteno: Pedagogs karjeras konsultants Jana Grīne

 

https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades-esf-projekta-nr-8-3-5-0-16-i-001/

 

https://www.viaa.gov.lv/lv/par-projektu


Lasīt tālāk
Sveicieni skolas 83. dzimšanas dienā!

Sveicieni skolas 83. dzimšanas dienā!


2. oktobrī visi kopā svinējām skolas 83. dzimšanas dienu. Svētkiem par godu, katra klase sagatavoja nelielu apsveikumu - skolai veltītu četrrindi. Prieks par skolēnu radošumu un izdomu - apsveikumi ir tik dažādi, cik dažādi ir mūsu skolas audzēkņi.


Lasīt tālāk
2021./2022. mācību gads

2021./2022. mācību gads

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

2021. / 2022. mācību gads

Skolēni kopā: 1222 skolēni
1. - 3.kl. 374 ( no tiem 1. klasē - 147 skolēni)

4. - 6.kl. 322
7. - 9.kl. 308
10. - 12. kl. 218 ( no tiem 10. klasē - 93 skolēni)

Klašu komplekti kopā: 45 klases

1. – 3.kl. 13 ( no tiem 1. kl. - 5 komplekti)

4. - 6.kl. 12

7. - 9.kl. 12
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 108 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)


Lasīt tālāk
Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts.

Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts.

Mūsu skolas skolēniem 2.septembrī projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros skolas pagalmā bija iespēja tikties ar diviem mūziķiem: Rūtu Dūdumu un Jāni Ķirsi, kuri uzstājās ar koncerlekciju „Mūsu stāsts par Rīgu’’.

Atkalredzēsanās prieks, mūzika, dejas un izzinošs stāstījums vēstīja par jaunu mācību gada sākumu.

Paldies māksliniekiem par sagādātajām darba lapām, ar kuru palīdzību jaunieši varēja nostiprināt savas zināšanas un iegūto informāciju.


Lasīt tālāk
Mazā dzejas akadēmija

Mazā dzejas akadēmija

MAZĀ DZEJAS AKADĒMIJA

Fakultatīvs: “Mazā dzejas akadēmija” skolas bibliotēkā

Dalībnieki: 7.-9. klašu skolēni (interesenti)

Mērķis: lasīt citu autoru dzeju, diskutēt par dzeju un tās radīšanas procesiem, rakstīt dzeju, spēlēties ar dzeju, dalīties pieredzē

Laiks: 2 mācību stundas nedēļā

Nodarbības vadīs: bibliotekāre Laura Andersone

Nodarbībās plānots lasīt, rakstīt un diskutēt par dzeju (un ne tikai!) citādā atmosfērā, daloties pieredzē. Uzsvars ir uz pašu tekstu radīšanu ar spēļu un uzdevumu palīdzību, atklājot dažādus ceļus, kā darboties.


Pieteikšanās: raksti vēstuli e-klasē (Laurai Andersonei) vai atnāc piesakies skolas bibliotēkā.


Lasīt tālāk
Bērnu, jauniešu un vecāku žurija - Lasi un vērtē '21

Bērnu, jauniešu un vecāku žurija - Lasi un vērtē '21


Skolas bibliotēka aicina lasītājus turpināt dalību vai pievienoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajai lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021".

Līdz 2022.gada janvārim žūrijas dalībniekiem jāizlasa 6 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks saņem balviņu.

Dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” grāmatu kolekcija ir pieejama skolas bibliotēkā.

Anketas aicinām aizpildīt skolas bibliotēkā (darbadienās 9.00-16.00).

 

 


Lasīt tālāk
Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti (2021./2022.m.g.))

Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti (2021./2022.m.g.))

2021.-2022.m.g. Skolēnu padome.

Pamatskolas Skolēnu padomes viceprezidente Loreta Poheviča, Skolēnu padomes prezidente Ieva Poškus, vidusskolas skolēnu padomes viceprezidente Zane Kalveniece.


Lasīt tālāk
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas JDK

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas JDK

“Jumītis” dejotāji piedalījās rudenīgā dejotāju akcijā “Purva Burvis”, kuru 25.septembrī organizēja Jūrmalas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrmaldancis” un vadītāja Dace Kalēja.


Lasīt tālāk
Skolā atzīmē Eiropas Valodu dienu

Skolā atzīmē Eiropas Valodu dienu


Jau 20 gadus 26.septembrī visā Eiropā atzīmē Eiropas Valodu dienu.

Mūsu skolas skolēni šodien dodas valodu ceļojumā, piedalās viktorīnā, atklājot valodu līdzības un atšķirības un atkārtojot jau zināmo. Skolēni aktīvi skenē QR kodus, klausās, lasa, mēģina atkārtot un, iespējams, sper pirmos soļus kādas nezināmas valodas pasaulē.


Lasīt tālāk
 3.septembris. Skolā klusums... Kāpēc?

3.septembris. Skolā klusums... Kāpēc?

Mūsu skolas skolēni dodas pārgājienā pēc klases izvēlēta maršruta. Šoreiz bija arī uzdevums: uzņem foto, izdomā moto!
Lai labs noskaņojums un možs gars!


Lasīt tālāk
Koncerts skolas pagalmā

Koncerts skolas pagalmā

Šodien laika apstākļi bija labvēlīgi,un mūsu skolas jaunieši varēja piedalīties svētku koncertā. Pie mums ciemojās Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis


Lasīt tālāk
Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos ”

Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos ”

"Ziedoņa klases" interaktīvā nodarbība "Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos"" bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par Imantu Ziedoni, bet arī pārbaudīt savas spējas noslēpumu risināšanā. Nodarbība bija par un ap Imanta Ziedoņa vasarnīcu “Dzirnakmeņi”, kur pašlaik atrodas Imanta Ziedoņa muzejs. Noskatījāmies dokumentālo filmu “Imants Ziedonis. “Dzirnakmeņi”.”, kas ieveda mūs nodarbības tēmā. Tās laikā pārbaudījām savas zināšanas Kahoot spēlē, draudzīgās komandās risinājām noslēpumainā mājas iemītnieka mīklu, izpētījām un iepazinām Imanta Ziedoņa vasaras māju virtuālā tūrē. Noslēgumā lasījām grāmatas un atbildējām uz kādu no jautājumiem, kurus Imants Ziedonis uzdeva sev savas dzīves laikā. Gan man, gan maniem klasesbiedriem patika nodarbības nepiespiestā gaisotne, iespēja darboties pašiem un Imanta Ziedoņa muzeja izpēte mūsdienīgā veidā. Paldies arī atraktīvajai vadītājai, kas šo nodarbību padarīja interesantu un saistošu arī tiem, kas ikdienā neinteresējas par grāmatām vai dzeju!

Ieva Poškus 9.e


 


Lasīt tālāk
Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos”

Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos”

9.klase ļoti priecājamies par tik jauku nodarbību – aptauja Kahoot, Ziedoņa mājas noslēpumainā iemītnieka meklēšana virtuālā mājas ekskursijā, darbojoties grupās. Ļoti interesanti bija katram savā grāmatā sameklēt citātu par sevi . Paldies nodarbības vadītājai Elīnai.

            Nodarbība bija ar savu „odziņu”, dažus uzrunāja Kahoot spēle par noskatīto filmu, citi aizrautīgi meklēja atbildes, lai atpazītu mājas slepeno iemītnieku, bet vairākumam patika lasīt grāmatu un atrast atbildi uz kādu no jautājumiem par sevi. Dažu skolēnu šī nodarbība ir uzrunājusi tik ļoti, ka ir vēlme pabūt „Dzirnakmeņos” ne tikai attālināti, bet arī dzīvē.

 

Skolotāja Inta Tučina

 


Lasīt tālāk
Cirka izrāde

Cirka izrāde "Alise Brīnumzemē"

2.klase

Luisa Kerola darbs "Alise Brīnumzemē" pārtapis grandiozā un ļoti krāšņā cirka izrādē. Mākslinieku sniegums, režija, video un specefekti, krāsu salikums un dekorācijas ir apbrīna vērti. Skatoties šo izrādi, papildus estētiskajam baudījumam, skolēniem ir iespēja iepazīt jaunas, ar mākslu saistītas profesijas un apbrīnot izcilu Latvijas mākslinieku darba augļus.

Skolēnu vērtējumi pēc izrādes:

 • Cirka izrādē patika skatuves dekorācijas, cirka mākslinieku tērpi, cirka priekšnesumi un mūzika.
 • Interesanti bija skatīties deju ar lietussargiem.
 • Alise izskatījās pēc lelles.
 • Cirka izrādē patika skatuves dekorācijas, cirka mākslinieku tērpi, cirka priekšnesumi un mūzika.
 • Interesanti bija skatīties deju ar lietussargiem.
 • Alise izskatījās pēc lelles.
 • Ļoti patika triki.
 • Man pietrūka cilvēku sarunas.
 • Man ļoti patika mūzika, es pat sāku plaudēt!
 • Man ļoti patika tas, ka muzikants gāja meklēt cilvēku.
 • Var iemācīties, ka var pagatavot ļoti skaistus tērpus.
 • Izrāde ļoti patika, tā bija tik krāsaina! Ļoti patika triki.

 

Pēc izrādes skolēniem bija uzdevums:

Izstrādāt oriģinālu dizaina priekšmetu – lietussargu kādam no cirka izrādes personāžiem.

Skolotāja Zita Tapiņa

 

 

Lūk, darbi!


Lasīt tālāk
Skolēnu padomes pārstāvji piedalījās trīs dienu projektā

Skolēnu padomes pārstāvji piedalījās trīs dienu projektā

No 16. - 18. augustam mūsu skolas Skolēnu padomes pārstāvji piedalījās trīs dienu projektā " Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai".


Lasīt tālāk
Virtuālā aktivitātē jaunieši mācās par kibermobingu

Virtuālā aktivitātē jaunieši mācās par kibermobingu

No 24. līdz 28. maijam 15 mūsu skolas 10. klašu skolēni kopā ar 15 vienaudžiem no Bartinas liceja (Turcija) tiešsaistes nodarbību laikā pētīja kibermobinga tēmu. 

Pirmā diena sākās ar iepazīšanos. Skolēni grupās veidoja savas grupas slaidu kopīgā google prezentācijā, kurā viņiem bija jāatrod kopīgas intereses, kas vieno katras grupas dalībniekus. Pēc tam sākās darbs pie apmaiņas galvenās tēmas un jaunieši noskaidroja, ko jau zina par kibermobingu, kādas ir tā pazīmes.


Lasīt tālāk
Uz šo mācību gadu atskatoties...

Uz šo mācību gadu atskatoties...


Šis mācību gads mums visiem ir bijis īpaši grūts: pandēmija, attālinātā mācīšanās un mācīšana, kura mums visiem ir iemācījusi arī daudz ko jaunu IT tehnoloģijā, izkopām un mācījāmies sadzīvot ar savu emocionālo stāvokli.

Šajā situācijā mums daudz palīdzēja „Latvijas skolas somas” projekts, ar kura palīdzību attālinātās stundas un pasākumus padarījām daudzveidīgākus un interesantākus.

Izvēle bija liela un daudzveidīga, sākot ar koncertiem un beidzot ar skolēnu pašu līdzdarbošanos un eksperimentu radīšanu.


Lasīt tālāk
Vācijas vēstnieka vizīte mūsu skolā

Vācijas vēstnieka vizīte mūsu skolā


18. maijā mūsu  skolā viesojās Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts, kurš bija ieradies vizītē Liepājā, ar mērķi iepazīties ar pilsētu un mūsu  skolu un vācu valodas apmācības tradīcijām. Vēstnieku sagaidīt bija ieradies arī Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis. Vēstnieks pasniedza dāvinājumu skolai  - planšetes, iepazinās ar skolu, tās vēsturi, un noslēgumā noklausījās skolēnu videosveicienu, kurā jaunieši uzsvēra vācu valodas apmācības lomu viņu dzīvē un nākotnes plānos, un skolas piedāvātās iespējas. 


Lasīt tālāk
Atklātais konkurss vācu valodā 6.klasēm “Lesen mit verteilten Rollen”

Atklātais konkurss vācu valodā 6.klasēm “Lesen mit verteilten Rollen”


18.maijā platformā ZOOM norisinājās mūsu skolas organizēts konkurss vācu valodā visām Liepājas pilsētas skolu 6.klasēm “Lasīšana lomās”, kurā skolēni varēja parādīt savu lasītprasmi vācu valodā, atraktivitāti un radošumu, lasot sarunas ikdienišķās situācijās.

Zoom telpā virmoja prieks, atbildības sajūta un patīkams satraukums. Žūrija, kuras sastāvā bija arī vāciete Katrīna Strole, teica atzinīgus vārdus visiem dalībniekiem par vācisko izrunu, raito lasījumu un labu savstarpējo sadarbību pārī.


Lasīt tālāk
Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”

Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”


Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem.

Pirms pasākuma visiem nodarbības apmeklētājiem bija jāsagatavo kāds priekšmets, kas skan, bet ne mūzikas instruments, A4 lapa un tumšs rakstāmais.

Atraktīva, interesanta nodarbība. Nodarbība, kura prasīja skolēnu līdzdarbošanos un tas bija lieliski. Lieliska nodarbības vadītāja Ieva Ukavica.

Bērni bija sagatavojuši dažādus skanošus priekšmetus – burka ar makaroniem, sasietas karotes, bērnu grabulīšus, katliņus un dakšiņas, knaģu virtenes ... .


Lasīt tālāk
Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”bija interesanta, citādāka nekā esam pieraduši skatīties. Skolēni vērtēja izrādi atzinīgi.

Tomēr dīvaini ir skatīties tādu „iekonservētu” izrādi. 

Izrāde ir interesantu veidota no otrreizējām izejvielām, izmantojot tos kā lugas tēlus. 

Bērni uztvēra lugas pamatdomu. To parādīja, veicot rakstu darbu – atbildes uz jautājumiem par redzēto, sajusto, pārdomāto. Veicām darbu latviešu valodā:

 • Uztvert galveno domu;
 • Nosaukt galvenos varoņus un īsi raksturot tos.

Lasīt tālāk
Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Atgādinām, ka, neskatoties uz šī brīža ārkārtējo situāciju, turpina darboties mūsu Skolēnu padome. Mēs reizi nedēļā rīkojam sapulci. Protams, mājasdarbu apjoma palielināšanās un tuvojošo 9. un 12. klašu monitoringa darbu dēļ, ne vienmēr visi var paspēt piedalīties sapulcēs, bet mēs aicinam atrast laiku, lai piedalītos kādā no sapulcēm, jo sapulču laiki tiek pielāgoti atbilstoši vajadzībām un nepieciešamībām, kā arī pēc katras sapulces Skolēnu padomes WhatsApp grupā ir iespējams izlasīt apkopojumu par sapulcē izrunātām tēmām.


Lasīt tālāk
Liepājas teātra mācībizrāde “Kā top izrāde”

Liepājas teātra mācībizrāde “Kā top izrāde”

Projekta „Latvijas skolas somas’’ mācībizrāde ‘’Kā top izrāde’’ bija interesanta un izglītojoša skolēniem. Tā kā 11. A klasē liela daļa skolēnu mācās teātra novirzienā, tad viņiem bija ļoti interesanti vairāk uzzināt tieši par aktiera profesiju un teātri. Pasākums bija saistošs, ielikts labā formātā, lai visu būtu viegli izprast. patika, ka skolēni tiek aktīvi iesaistīti, varēja darboties līdzi.

Pasākums noteikti ir kā turpinājums klases stundai par profesijas izvēli. Kā jau tika minēts, liela daļa no klases skolēniem mācās teātra novirzienā, tāpēc iespējams arī savu nākotni vēlas saistīt ar aktiera profesiju.

Skolēni pasākumu vērtēja ļoti labi – visi bija apmierināti, patika, ka:

-        aktieri ļoti izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem;

-        bija interesanti skatīties un klausīties;

-        bija pārmaiņas no ierastajām ZOOM stundām;

-        iemācījās, kā rādīt etīdes;

uzzināja daudz jauna par aktiera profesiju, kā līdz tai vispār nonākt, ka mācīties par aktieri ir ļoti grūti, bet arī interesanti.


Lasīt tālāk
2021. gada konkurss komercizglītībā -uzaicinājums

2021. gada konkurss komercizglītībā -uzaicinājums

Aicinām skolēnus, un viņu radošos vecākus un vecvecākus arī šajā mācību procesā pārrunāt ar bērniem par Ekonomiku. Kā mēs saprotam Ekonomika ap mums riņķo ik dienas, un tā mūs ļoti ietekmē, gribam to vai nē.

Tātad sākumskolas posmā ir iespēja veidot „Mana vārdnīciņa”, kur ir doti 11 ekonomiski termini. Katrā klašu grupā citi. Šiem terminiem nav jābūt ar „pārgudrām” definīcijām, bet galvenā ideja ir kā šos terminus pateikt vienkāršotā, bērniem saprotamā valodā. Noformējums līdz 2 A4 lapām. Kurās ir gan termins, gan skaidrojums, gan zīmējums. Konkursa darba iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15.aprīlim. 


Lasīt tālāk
No Veidenbauma neizbēgsi

No Veidenbauma neizbēgsi

Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma” mūsu skolas 12.klases skolēni tiešsaistē noskatījās muzikālu dzīves stāstu „No Veidenbauma neizbēgsi”.

Cik dažādi ir skolēni, tik dažāds ir arī vērtējums:

“Veidenbaums unikāls, jo dzīvoja tik sen atpakaļ, bet piedzīvoja un uzdeva tos pašus jautājumus, ko mēs tagad. Viņš bija latvietis- stūrgalvīgs un grib parādīt savu taisnību, iekuļas nepatikšanās. Interesanti!”

“ Lai arī ir pagājuši 100 gadi kopš viņa nāves, mēs ikdienā vēl joprojām uzdodam tos pašus jautājumus, ko uzdeva viņš. Lai arī kā mainās laikmets, mēs joprojām spējam rast līdzības ar Veidenbaumu un viņa apkārtējo vidi gan sevi, gan mūsdienās, mēs redzam, ka no viņa neaizbēgsi, viņš ir aktuāls vienmēr. Mēs katrs varam no Veidenbauma paņemt kaut ko, kas mums katram tuvāks - dusmas, prieku, vientulību, ideāliem un visu pārējo.”

„ Noskatoties muzikālo dzīvesstāstu par Veidenbaumu, man pašam radās interese izlasīt viņa dzeju, un, manuprāt, es neesmu un nebiju vienīgais tajos laikos un mūsdienās, kas, sastopoties kaut vai ar vienu Veidenbauma darbu, iemīlas tajā, jo tie piesaista sevi ar savu tiešumu, viegli saprotamo simboliku”.


Lasīt tālāk
Misija: Zeme

Misija: Zeme

26. februārī 5.d klase piedalījās pasākumā “Misija: Zeme”, kas norisinājās projekta Skolas soma ietvaros.

Tas bija digitāls ceļojums iespējamajā pasaules nākotnē. Priekšnesumā tika vizualizēta planētas Zeme attīstība, ja cilvēce turpinās dzīvot tā kā tas ir šobrīd un nedomās par apkārtējo vidi. Piesārņošana, kas notiek arvien lielākos apmēros, nodara neizmērojamu kaitējumu Zemei.

Skolēni ļoti atzinīgi vērtēja redzēto priekšnesumu, kas ne tikai pamainīja ikdienu, bet arī sniedza vielu pārdomām. Skolēni dālījās ar savām pārdomām par mūsu planētas dabas resursu saglabāšanu un nākotnes attīstības iespējām, ja nekas netiks darīts.

 

 


Lasīt tālākPartneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs