Spied šeit, ja neredzi Prezi prezentāciju.
Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā


* * *

No 25.janvāra visas klases mācās attālināti (modelis "C").

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process 1. – 4.klašu skolēniem. Skatīt šeit

 

2021. gada 05. februārī “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.4. Skatīt šeit

 

2020. gada 23. novembra "Kārtība, kādā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola tiek nodrošināts attālinātais mācību process" Nr. 6 ar grozījumiem. Skatīt šeit

 

Kur vērsties pēc atbalsta? Ja jūties nomākts vai satraukts – ieskaties! Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

 • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa), kontakttālrunis: 26875826;
 • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis: 29368590;
 • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis: 29185776;
 • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica, Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 Atbalsta iespējas skolēniem, vecākiem, pedagogiem. Skatīt šeit

 

Kā pareizi noņemt un uzlikt masku. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu


 • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un klases audzinātājs to līdz pirmdienai pulksten 8.30 nosūta skolēniem un vecākiem.
 • Skolēna dienasgrāmatā sadaļā “Uzdotais” līdz pirmdienai pulksten 8.30 priekšmeta skolotājs pievieno to, kas nepieciešams - darba lapas, uzdevumu veikšanas gaitu, teorētisko materiālu ne garāku par vienu A4 lapu, saites uz video ar teorijas skaidrojumu, saites uz tiešsaistes stundu un saites uz tiešsaistes konsultācijām.
 • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
 • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 2 - 3 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
 • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
 • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
 • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem vienojās klases audzinātājs individuāli.
 • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
 • Izvērtējot procesa norisi, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
 • Visiem 3.; 7. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums.

Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs, Roberts Mikuts, Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

Lasīt tālāk

Informācija!


Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

 

 1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

 2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

 3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

 4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

 5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).

Lasīt tālāk

Atbalsts


Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai.

Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes


Lasīt tālāk


Jaunumi

Zinātniskā teātra izrāde tiešsaistē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”

Zinātniskā teātra izrāde tiešsaistē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”

Nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas vēsturisko pilnmetrāžas spēlfilmu “Dvēseļu putenis”, mums stāstīja un rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.

Pateicamies par šo iespēju! Bija ļoti interesanti uzzināt par lietām, kas notiek filmas uzņemšanas laikā, kā filmas uzņemšanas laikā sadarbojas māksla un zinātne, kā filmās tiek panākti reālistiski, ticami efekti. Ļoti laba nodarbība, kurā uzzinājām vairākus veidus, kā izgatavot mākslīgās asinis, kā izgatavot un cilvēkam uzlikt rētas, kā ugunī degt, bet nesadegt – nav nemaz tik grūti, bet piesardzīgiem arī vajag būt!Lasīt tālāk
Balets „Apburtā princese’’

Balets „Apburtā princese’’

Visām pirmajām klasēm bija iespēja tiešsaistē skatīties Latvijas Nacionālā Operas un Baleta teātra izrādi "Apburtā princese". Izrāde bija krāšņa. Tā ilga vairāk par 2 stundām. Ne visi tik ilgi spēja noskatīties. Meitenes lielākoties bija pacietīgākas skatītājas. Visiem pirmklasniekiem tā bija jauna, neierasta izziņa. Pazīstamo Šarla Pero pasaku skatīt baletizrādes veidā. Iespaidi ir iemūžināti bērnu darbos. Skolēni mūzikas stundai izspēlēja spēli – krustvārdu mīklu „Vārdu juceklis”.


Lasīt tālāk
2021.gada - ziema

2021.gada - ziema

SMU aktivitātes ziemā-attālinātājā laikā. 

Attālinātais mācību process ienesis izmaiņas arī komercaktivitātēs. Ir nodibināti Skolēnu Mācību Uzņēmumi, sagatavoti dokumenti, tikai izpaliek reālā darbība.

Nenotiek skolas un reģionālie tirdziņi, bet bija iespēja piedalīties Vislatvijas SMU tirdziņā Cits Bazārs, kurš šogad notika attālināti – tiešsaistē.

12. klases skolēni, Artūrs Grundmanis un Artis Gailis, izveidoja SMU “Argentum”. Puiši pieteicās dalībai, izturēja konkursu. 270 SMU produkti tika ievietoti katalogā un tos jebkurš varēja aplūkot un iegādāties. Savs produkts bija jāprezentē žūrijai.


Lasīt tālāk
Lasi un vērtē '20

Lasi un vērtē '20

 

Skolas bibliotēka aicina lasītājus turpināt dalību vai pievienoties lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020".

 

Informējam, ka “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu lasīšanas un vērtēšanas laiks ir pagarināts līdz 28. februārim.

 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu kolekcija ir pieejama skolas bibliotēkā.

 

Anketas aicinām aizpildīt skolas bibliotēkā (P., C. 9.00-13.30; O., T., Pk. 9.00-16.00).

 


Lasīt tālāk
2020. gada rudens- komercizglītība

2020. gada rudens- komercizglītība

2020. gada rudens - komercizglītība

Attālinātajā mācību laikā vidusskolas komercklašu skolēni noskatījas divas konferences.

Katru gadu notiek JAL organizētā Uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt”.

Šogad konferences nosaukums bija “Sasniedz savu Everestu.” Īss raksturojums – 1 diena, 18 aizraujoši runātāji, 100000 skatītāji tiešsaistē. Skolēniem tika izstrādātas darba lapas, kurās dalījās ar atziņām. Vispopulārākais mūsu jauniešu vidū bija Kārlis Bardelis, kurš pirmais pasaulē airu laivā šķērsoja Kluso okeānu.


Lasīt tālāk
Panākumi Digitālo inovāciju parka rīkotā konkursā

Panākumi Digitālo inovāciju parka rīkotā konkursā


Karjeras nedēļas 2020 ietvaros 27. oktobrī notika  Digitālo inovāciju parka rīkots pasākums, kurā jaunieši varēja iepazīties ar Liepājas IT ekosistēmu un iespējām, uzzināt par  IT profesijām:  grafiskais mākslinieks, programmētājs, mākslīgā intelekta izstrādātājs, kā arī piedalīties trivia spēlē  par IT profesijām un cīnīties par gardām balvām. Četri mūsu vidusskolas skolēni ieguva balvas: Markuss 11. kl., Salvis 12. kl., Matīss 12. kl., Kārlis 12. kl.

Apsveicam un lepojamies!


Lasīt tālāk
Komercizglītība - JAL Līderu programma

Komercizglītība - JAL Līderu programma

Līderis - persona, kurš ved, rāda un palīdz saviem biedriem, draugiem un kolēģiem, kurp doties tālāk un, kas tad īsti jādara. Bet, vai tad līderis, kurš nav pārliecināts par savām līdera prasmēm, var būt līderis citiem? 

Es, Anna Elizabete Ķēniņa, Junior Achievement Latvia līderu programmas laikā, pati sev kļuvu par līderi! Pierādīju sev, piedaloties meisterklasēs, ar vēl 11 burvīgiem jauniešiem no visas Latvijas, kuri mani iedvesmoja, dāvāja man prieka emocijas un vēlmi atrast pareizo ceļu! Man pašai programmas ietvaros bija mentors un koučs -Guntars Kokorēvičš.


Lasīt tālāk
Skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju izstāde

Skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju izstāde

Bibliotēkā ir apskatāma mūsu skolas skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju kolekcija. Izstādē var aplūkot dažādu materiālu grāmatzīmes – no papīra un koka, no plastmasas, un metāla, no auduma un ādas. Grāmatzīmes ir gan Latvijā iegādātas, gan atceļojušas no dažādām pasaules vietām – sākot ar vairākām Eiropas un Āzijas valstīm, beidzot ar valstīm no Ziemeļamerikas un Āfrikas kontinenta. Grāmatzīmju kolekcija sastāv no teju 200 grāmatzīmēm, izstādē apskatāma lielākā daļa kolekcijas – vairāk nekā 150 grāmatzīmes.

 


Lasīt tālāk
2. D klasē pasaku pēcpusdiena

2. D klasē pasaku pēcpusdiena


2020. gada 16. oktobrī.

Pirms skolēnu brīvdienām 2. D klasē notika "Pasaku rīts" ar zilām, zaļām, dzelteni sarkani raibām un pat sudrabotām pasakām vislabākajiem klausītājiem - klasesbiedriem un skolotājai. Katram ir iespēja nolasīt savu pašsacerēto krāsaino pasaku, saņemt tūtē vērtējumu ar konfektēm un pelnītus aplausus.

Pēc radošo darbu lasījumiem - neliels pasaku kino, sēžot uz līdzpaņemtajiem spilveniem turpat klasē, un kopīga dziesma dienas skanīgam noslēgumam. 


Lasīt tālāk
Interaktīvā spēle

Interaktīvā spēle "Apceļosim Vāciju!"


13. novembrī  mūsu skolā viesojās Vācijas vēstniecība ar interaktīvu spēli „Apceļosim Vāciju!”, kas atraktīvā veidā ļauj skolēniem iegūt informāciju par Vāciju un vācu valodu. 100 mūsu skolas 5. un 6.klašu skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un apgūt kaut ko jaunu.


Lasīt tālāk
Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai

Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai


Septembra beigās notika Latvijas finālsacensības vieglatlētikā pamatskolas posmā. Šajās sacensībās piedalījās astoņas spēcīgākās komandas no visiem Latvijas reģioniem. Sacenšoties ar divus gadus vecākām sportistēm, mūsu skolas komanda guva lielisku pieredzi turpmākai sportiskai izaugsmei.
Piedaloties saspringtās un līdzvērtīgās sacensībās, meitenes sasniedza savus personiskos rekordus gan 100 m sprintā un tāllekšanā, gan lodes grūšanā un šķēpa mešanā.


Lasīt tālāk
Smilšu māksla 3. klasēs

Smilšu māksla 3. klasēs


6. oktobrī pie 3. klašu skolēniem projekta "Skolas soma" ietvaros ciemojās māksliniece Daiga un mācīja bērniem, kā strādāt ar krāsainām smiltīm. Vispirms bērni ieklausījās, kā smiltis skan, skatījās, kā krāsas sajaucas, mācījās saskatīt dažādas figūras un formas, kas izveidojas no smiltīm. Pēc tam bija darbs ar smilšu aplikācijām, kas no bērniem prasīja pacietību, precizitāti un uzmanību. Pēc tam jau katrs bija priecīgs par sava darba rezultātu. Paldies māksliniecei un projektam "Skolas soma" par interesanto un iedvesmojošo nodarbību!


Lasīt tālāk
3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

3. C klases bērni kopā ar skolotāju nolēma rudeni sajust un izbaudīt dabā, aizbraucot uz Dunikas purva taku.
Dunikas purvā izbūvētā purva laipa esot viena no garākajām Eiropā - apmēram 5 km. Laipa šķērso Tīrspurvu un tas ir augstais sūnu purvs. Purvu veido sfagnu sūnas, kuras ļoti, ļoti lēni pārveidojas kūdras slānī. Viena gada laikā kūdras slānis pieaug aptuveni par 1 milimetru! Tā kā purva centrālajā daļā kūdras slāņa biezums ir 7 metri, tad šim purvam ir apmēram 7000 gadu! Šos un daudz citu faktu skolēniem stāstīja lieliskā gide Lienīte Ozoliņa, kas pati ir piedalījusies takas izveidošanā.


Lasīt tālāk
6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus

6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus


6. oktobrī 6. C klases skolēni devās ekskursijā uz siļķu brāķi, lai izzinātu tā noslēpumus. Ekskursijas laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu. Piemēram, par siļķu sālījumu, par fabrikām, kas Liepājā kādreiz atradušās. Citiem interesants likās stāstījums par cirku. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt sasiet dažādus jūrnieku mezglus. Bērni secināja, ka izstādes laikā bija jāpielieto dažādos mācību priekšmetos apgūtas zināšanas un prasmes, piemēram, no dabaszinībām, ģeogrāfijas, ķīmijas, mājturības, vēstures un citiem.

Skolēni ekskursijā devās ar projekta "Latvijas skolas somas" atbalstu.


Lasīt tālāk
3. A klase dodas izzinošā pārgājienā

3. A klase dodas izzinošā pārgājienā


23. septembrī 3. A klase devās pārgājienā. Trīs kilometros gar jūru tika meklēti oļi, gliemežvāki, putni, mākoņi un lidmašīnas, gan arī atlika laiks papļāpāt un uzspēlēt spēles ar klasesbiedriem. Tālāk mūsu ceļš veda cauri nelielam mežam, kas pārsteidza ar koku, augu un sēņu dažādību. Taču vislielāko prieku sagādāja mini zoo "Atomi" iemītnieku samīļošana un pabarošana. Un kas gan būtu pārgājiens bez piknika svaigā gaisā un kārtīgas izdauzīšanās?


Lasīt tālāk
Rudens kross Liepājā

Rudens kross Liepājā


29. septembrī Jūrmalas parkā notika Liepājas pilsētas starpskolu sacensības krosā, kur ar teicamiem rezultātiem startēja mūsu skolas skolēni.  1. vietu ieguva Roberta, 2. vietu sīvā konkurencē izcīnīja Melānija. 5. klašu grupā 3. vietu ieguva Amanda. Ar teicamiem startiem mūs priecēja Gvido, Ēriks. 10. klašu grupā nepārspēts palika, iegūstot 1. vietu Roberts.


Lasīt tālāk
Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā

Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā


Šā gada 1. oktobrī mūsu skolā notika Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti D. Liepu un Liepājas sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma daļas vadītāju A. Segliņu par aktualitātēm, uzsākot jauno mācību gadu. Tikšanās laikā mūsu skolas sociālā pedagoģe A. Jēkabsone prezentēja sociālo pedagogu, skolas atbalsta komandas darbu, lai palīdzētu skolēniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.


Lasīt tālāk
Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku

Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku


Jau otro gadu mūsu skolā sadarbībā Ar Gētes institūtu Rīgā turpinās projekts "Mācību satura un vācu valodas integrēta apguve" (CLILiG - Content and Language Integrated Learning in German). Projekts tiek īstenots ar mērķi stiprināt vācu valodas mācīšanu, ieviest jaunas mācību metodes un  nodrošināt iespēju integrētai mācību satura un vācu valodas apguvei. Augustā projekta skolotāji apmeklēja tālākizglītības semināru Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, apgūstot metodiku un daloties pieredzē. 


Lasīt tālāk
11. klašu skolēni piedalās projektā Vācijā

11. klašu skolēni piedalās projektā Vācijā


No šā gada 20. līdz 27. oktobrim septiņi 11. klašu skolēni kopā ar skolotājām Sanitu Arāju un Lindu Eniņu piedalījās Erasmus+ projektā St. Marientālē Vācijā. Šī gada tēma bija "Atbildība - Eiropas savienība, mēs un vide". Skolēni piedalījās debatēs par klimata pārmaiņām un "Fridays for future" kustību, kā arī darbojās dažādās mediju nodarbībās, iejūtoties reportieru, aktieru, režisoru un operatoru lomās, veidojot videoklipus un īsfilmu par vides tēmu.


Lasīt tālāk
2020./2021. mācību gads

2020./2021. mācību gads

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

2020. / 2021. mācību gads

Skolēni kopā: 1184 skolēni
1. - 3.kl. 344 ( no tiem 1. klasē - 117 skolēni)

4. - 6.kl. 324
7. - 9.kl. 315
10. - 12. kl. 201 ( no tiem 10. klasē - 53 skolēni)

Klašu komplekti kopā: 45 klases

1. – 3.kl. 12 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti)

4. - 6.kl. 12

7. - 9.kl. 13
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 104 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)


Lasīt tālāk
10. - 12. klašu valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 2019./2020.m.g.

10. - 12. klašu valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 2019./2020.m.g.

  latviešu vācu angļu vēsture matemātika bioloģija fizika
5. vsk. 71,00% 67,50% 77,10% 75,00% 36,60% 45,90% 52,00%
pilsētā 50,72% 60,95% 67,43% 50,53% 30,58% 50,70% 48,83%


Lasīt tālāk
Starptautiska skolēnu nometne Darmštatē

Starptautiska skolēnu nometne Darmštatē


Anna, Laura, Vanesa, Kristaps un Adriana no 9. klases un skolotājas Sanita Arāja un Gundega Muižniece no 6. līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskajā skolēnu nometnē Darmštatē, kur runā un diskutē par šobrīd aktuālu tēmu - klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, stāstot, kādas aktivitātes vides aizsardzībai veic paši savā valstī un skolā. Projekta ietvaros tika apmeklēts Eiropas komosa operāciju centrs (European space agency),kur skolēni iepazinās ar aktuālajām un plānotajām satelītu operācijām, kā arī Zenkenberga muzejs Frankfurtē, kas ir lielākais dabas vēstures muzejs Vācijā. Projekta dalībnieki devās arī uz pieņemšanu pie Darmštates mēra, kur sevi un savu pilsētu prezentēja ar muzikālu priekšnesumu.


Lasīt tālāk
Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

2020./2021.m.g. prezidente: Nikola Natālija Viņķe,

 

viceprezidenti: Roberts Vilcāns un Ričards Arājs

 

skolenu padome


Lasīt tālāk
Muzejpedagoģijas nodarbība

Muzejpedagoģijas nodarbība

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēniem bija iespēja projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbības un iepazīties ar velosipēdu vēsturi un riteņbraukšanas apģērbu modi.

izstāde “Velosipēds un riteņbraukšanas mode no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum” tapusi sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu un scenogrāfi, mākslinieci Annu Heinrihsoni.

Skolēni ar interesi klausījās un piedalījās dažādās aktivitātēs, lai jaunās zināšanas par tik populāru transporta līdzekli ne tikai 19. un 20. gadsimtā, bet arī mūsdienās, nostiprinātu un savus spriedumus un pārdomas apstiprinātu vai noliegtu.Lasīt tālāk
Dzejas sporta sacensības

Dzejas sporta sacensības


15. septembra pēcpusdienā mūsu skolā norisinājās pilsētas Dzejas dienu pasākums – Dzejas sports, kur savu radošumu, spēju interpretēt, kā arī komandas saliedētību demonstrēja piecu skolu komandas. Par labāko žūrija – Linda Zulmane, Karīna Tatarinova un Dzintars Hmieļevskis – atzina Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komandu, taču dāvanas saņēma visas komandas, un par to paldies kafejnīcai “Darbnīca”, “Street burger”, “Sofijas laivas”, Liepājas teātrim, “Art soap works” un Liepājas Centrālajai bibliotēkai, kā arī citiem atbalstītājiem. Īpašs paldies arī mūsu 12. klases skolniecei Annai, bez kuras enerģijas, visticamāk, nebūtu ne tik labas balvas, ne tik jauka žūrija, un visai 12. a klases komandai – gan dalībniekiem, gan organizētājiem un atbalstītājiem!


Lasīt tālāk
Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē

Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē


Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem "Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē". Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

Lektors uzsver vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runā par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, kā attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, ka arī profesija nav uz mūžu un ka vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.

Pieteikšanās semināram notiek līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu šajā SAITĒ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfWQWvyrOHr4JnTurJSBY9XAIDobBU4MFAEsHo5Nk4KHG-fA/viewform?usp=pp_url

Pasākums notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.


Lasīt tālāk
2020. gada septembris - komercizglītība

2020. gada septembris - komercizglītība

Jaunais mācību gads ir iesācies, tāpēc gaidām  topošos uzņēmējus darboties bizness pasaulē, veidojot skolas SMU.

S -Skolas M-Mācību U-Uzņēmums, kur var iegūt reālas zināšanas un pieredzi, kādas produkcijas ceļam no ražošanas līdz pircējam. Šī pieredze noteikti noderēs daudzās jomās, gan skolā, gan vēlāk. Tevi gaidīs skolotāja Anda Gineite, Juta Birzniece vai Solvita Frišfelde. Ja Tev nav idejas, bet ļoti gribas darboties šinī jomā, nāc, kopā izdomāsim. 

 

2019.,2020 m.g. komercjomā atnesis panākumus, kuri mums liek sasparoties un doties tālāk.

 

Mācību gads iesākās ar JAL rīkoto reģionālo semināru, kurš notika mūsu skolā. Piedalījās komercklašu skolēni, klausoties SMU veiksmes stāstus, idejas, iedrošinot skolēnus veidot savus uzņēmumus.


Lasīt tālāk
Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

 

 

Bibliotēkā ir apskatāma mūsu skolas skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde. Izstādē var aplūkot izšuvumus krustdūrienā, kas iestrādāti dažādos priekšmetos - grāmatzīmēs un kastītēs, eglīšu rotājumos un gleznās, galdautā un priekšautā, u.c. Darbi tapuši vairāku gadu garumā, vairums no tiem ir tikuši dāvināti.

 


Lasīt tālāk
Konsultē karjeras konsultanti

Konsultē karjeras konsultanti

Mācoties attālināti, skolēni tiek aicināti izmantot iespēju un pieteikties konsultācijām pie skolas pedagogiem karjeras konsultantiem.

Karjeras konsultants var :

 • palīdzēt apzināties savas spējas un savu situāciju;
 • atbalstīt un iedrošināt;
 • motivēt un informēt.

1.-5.kl. un vidusskolas 10.-12.kl. skolēni par karjeras izglītības jautājumiem attālinātas konsultācijas var saņemt pie Aigas Aizkalnes.

Pamatskolas 6. - 9.kl. skolēni var konsultēties pie Kristīnes Novades.


Lasīt tālākPartneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs