Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā


Ar 2020.gada 28.septembri skolā visiem skolēniem mācības notiek klātienē.

 

Klašu telpu izmaiņas 7.; 8.; 10. – 12.klašu skolēniem sākot ar 28.septembri:

 

4.grupa piebūves 1.stāvā – 7.; 10.; 11.klases

 

102.kab.

11.B

106.kab.

11.C

107.kab.

7.B

110.kab.

7.A

111.kab.

7.C

112.kab.

7.D

113.kab.

11.A

412.kab.

10.A

413.kab.

10.B

 

 

5.grupa piebūves 2.stāvā – 3.AB; 8.; 12.klases

 

 

206.kab.

8.C

207.kab.

8.B

208.kab.

12.C

210.kab.

8.A

211.kab.

12.B

212.kab.

12.A

213.kab.

8.D


2020. gada 31. augusta “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.1 Skatīt šeit

 

2020. gada 21. septembra kārtība Nr.4 “Grozījumi 2020.gada 31.augusta kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā Nr.1” Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

 • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19
  infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa),
  kontakttālrunis: 26875826;
 • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par
  nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis:
  29368590;
 • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām
  skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis:
  29185776;
 • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica,
  Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās
  (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes


Lasīt tālāk

Informācija!


Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

 

 1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

 2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

 3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

 4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

 5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).

Lasīt tālāk

Atbalsts


Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai.

Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu.


 • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un to piektdien nosūta attiecīgās klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājam (mācību priekšmetos, kuros ir mazs stundu skaits nedēļā, uzdevumi netiks sūtīti katru nedēļu, bet tikai vienu reizi kādā no nedēļām).
 •  

 • Skolotāji skolēniem līdz katras nedēļas pirmdienai pulksten 10.00 e-klasē nosūta apgūstamo tēmu, teorētisko materiālu, ja tāds ir, konkrēti veicamos uzdevumus nedēļai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanas veidu un vērtēšanas nosacījumus, ja tādi ir.
 •  

 • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
 •  

 • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 1 – 2 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
 •  

 • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
 •  

 • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
 •  

 • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem ir notikusi individuāla vienošanās.
 •  

 • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
 •  

 • Izvērtējot procesa norisi pirmajā nedēļā, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
 •  

 • Visiem 5. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums līdz 2020.gada 30.jūnijam.
 •  


  Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs un Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

  Lasīt tālāk


  Jaunumi

  Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

  Skolēnu padomes prezidents un viceprezidenti

  2020./2021.m.g. prezidente: Nikola Natālija Viņķe,

   

  viceprezidenti: Roberts Vilcāns un Ričards Arājs

   

  skolenu padome


  Lasīt tālāk
  Muzejpedagoģijas nodarbība

  Muzejpedagoģijas nodarbība

  Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēniem bija iespēja projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbības un iepazīties ar velosipēdu vēsturi un riteņbraukšanas apģērbu modi.

  izstāde “Velosipēds un riteņbraukšanas mode no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum” tapusi sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu un scenogrāfi, mākslinieci Annu Heinrihsoni.

  Skolēni ar interesi klausījās un piedalījās dažādās aktivitātēs, lai jaunās zināšanas par tik populāru transporta līdzekli ne tikai 19. un 20. gadsimtā, bet arī mūsdienās, nostiprinātu un savus spriedumus un pārdomas apstiprinātu vai noliegtu.  Lasīt tālāk
  Dzejas sporta sacensības

  Dzejas sporta sacensības


  15. septembra pēcpusdienā mūsu skolā norisinājās pilsētas Dzejas dienu pasākums – Dzejas sports, kur savu radošumu, spēju interpretēt, kā arī komandas saliedētību demonstrēja piecu skolu komandas. Par labāko žūrija – Linda Zulmane, Karīna Tatarinova un Dzintars Hmieļevskis – atzina Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komandu, taču dāvanas saņēma visas komandas, un par to paldies kafejnīcai “Darbnīca”, “Street burger”, “Sofijas laivas”, Liepājas teātrim, “Art soap works” un Liepājas Centrālajai bibliotēkai, kā arī citiem atbalstītājiem. Īpašs paldies arī mūsu 12. klases skolniecei Annai, bez kuras enerģijas, visticamāk, nebūtu ne tik labas balvas, ne tik jauka žūrija, un visai 12. a klases komandai – gan dalībniekiem, gan organizētājiem un atbalstītājiem!


  Lasīt tālāk
  Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē

  Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē


  Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem "Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē". Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

  Lektors uzsver vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runā par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, kā attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, ka arī profesija nav uz mūžu un ka vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.

  Pieteikšanās semināram notiek līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu šajā SAITĒ: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfWQWvyrOHr4JnTurJSBY9XAIDobBU4MFAEsHo5Nk4KHG-fA/viewform?usp=pp_url

  Pasākums notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.


  Lasīt tālāk
  2020. gada septembris - komercizglītība

  2020. gada septembris - komercizglītība

  Jaunais mācību gads ir iesācies, tāpēc gaidām  topošos uzņēmējus darboties bizness pasaulē, veidojot skolas SMU.

  S -Skolas M-Mācību U-Uzņēmums, kur var iegūt reālas zināšanas un pieredzi, kādas produkcijas ceļam no ražošanas līdz pircējam. Šī pieredze noteikti noderēs daudzās jomās, gan skolā, gan vēlāk. Tevi gaidīs skolotāja Anda Gineite, Juta Birzniece vai Solvita Frišfelde. Ja Tev nav idejas, bet ļoti gribas darboties šinī jomā, nāc, kopā izdomāsim. 

   

  2019.,2020 m.g. komercjomā atnesis panākumus, kuri mums liek sasparoties un doties tālāk.

   

  Mācību gads iesākās ar JAL rīkoto reģionālo semināru, kurš notika mūsu skolā. Piedalījās komercklašu skolēni, klausoties SMU veiksmes stāstus, idejas, iedrošinot skolēnus veidot savus uzņēmumus.


  Lasīt tālāk
  Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

  Skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde

   

   

  Bibliotēkā ir apskatāma mūsu skolas skolotājas Sanitas Arājas rokdarbu izstāde. Izstādē var aplūkot izšuvumus krustdūrienā, kas iestrādāti dažādos priekšmetos - grāmatzīmēs un kastītēs, eglīšu rotājumos un gleznās, galdautā un priekšautā, u.c. Darbi tapuši vairāku gadu garumā, vairums no tiem ir tikuši dāvināti.

   


  Lasīt tālāk
  Konsultē karjeras konsultanti

  Konsultē karjeras konsultanti

  Mācoties attālināti, skolēni tiek aicināti izmantot iespēju un pieteikties konsultācijām pie skolas pedagogiem karjeras konsultantiem.

  Karjeras konsultants var :

  • palīdzēt apzināties savas spējas un savu situāciju;
  • atbalstīt un iedrošināt;
  • motivēt un informēt.

  1.-5.kl. un vidusskolas 10.-12.kl. skolēni par karjeras izglītības jautājumiem attālinātas konsultācijas var saņemt pie Aigas Aizkalnes.

  Pamatskolas 6. - 9.kl. skolēni var konsultēties pie Kristīnes Novades.


  Lasīt tālāk
  Atvērto durvju diena RTU Liepājas filiālē

  Atvērto durvju diena RTU Liepājas filiālē

  Labdien, topošā studente un topošais student! 

   

  Aicinu Jūs saņemt optimisma devu, ieskatoties nākotnē caur Rīgas Tehniskās universitātes daudzsološo prizmu! 

  Atvērto durvju dienas laikā mēs Jums parādīsim:

  1. cik aizraujoša ir inženiera un inženiertehnisku darbu vadītāja ikdiena;
  2. kā nodrošināt priekpilnu un piepildītu dzīvi, apgūstot digitālās pasaules noslēpumus;
  3. kā, izprotot procesus un likumsakarības uzņēmējdarbības vidē, var nonākt veiksmes ielenkumā;

   Aizņem savu vietu virtuālajā auditorijā jau šodien! 

  https://liepaja.rtu.lv/atverto-durvju-diena/

  Atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumus un precizsim neskaidrības. 
  Papildus info: liepaja.rtu.lv

   


  Lasīt tālāk
  Atvērto durvju nedēļa RSU

  Atvērto durvju nedēļa RSU

  Šogad RSU ver augstskolas durvis topošajiem studentiem virtuāli! Četras dienas pēc kārtas astoņu fakultāšu tiešraidēs varēs uzzināt visu par pamatstudiju programmu piedāvājumu un studējošo pieredzi Rīgas Stradiņa universitātē. Ik dienu tiešraide būs veltīta divām RSU fakultātēm: 

  27. aprīlis Medicīnas fakultāte un Juridiskā fakultāte;

  28. aprīlis Komunikācijas fakultāte un Zobārstniecības fakultāte;

  29. aprīlis Eiropas studiju fakultāte un Farmācijas fakultāte;

  30. aprīlis Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte un Rehabilitācijas fakultāte.

  Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrs piedāvā individuālās un grupu konsultācijas tiešsaistē, lai palīdzētu pieņemt lēmumu par turpmāko studiju izvēli, izmantojot lietotni Zoom. Pieteikšanās, rakstot e-pastu uz karjerascentrs@rsu.lv vai zvanot 67409140.

   


  Lasīt tālāk
  Pieslēdzies RTU!

  Pieslēdzies RTU!

  Rīgas Tehniskā universitāte aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30.aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiemun studentiem, kā arī pašiem uzdot savus jautājumus. Šis pasākums šogad vidusskolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts tradicionālās Atvērto durvju dienas vietā, jo fakultāšu apmeklēšana klātienē patlaban nav iespējama.

  Tiešsaistes intervijas būs skatāmas RTU Facebook notikuma lapā: https://www.facebook.com/events/680461069372012/, un katra diena būs veltīta vienai no deviņām RTU fakultātēm. Tiešraide notiks no plkst. 17 līdz 18, un tajā moderators Kristaps Tālbergs izjautās fakultāšu vadības pārstāvjus, aicinot izstāstīt par studiju, pētniecības iespējām Rīgā un ārpus tās, budžeta vietām, prakses un studiju apmaiņas programmām undaudz ko citu. Sarunas otrajā daļā fakultāšu pašpārvalžu pārstāvji dalīsies savā studiju pieredzē, pastāstīs par iespējām pilnveidot savaszināšanas fakultāšu laboratorijās un interešu klubos, kā arī par citiemtematiem. Ikvienam tiešsaistē būs iespēja uzdot arī savus jautājumus.

  Tiešsaistes interviju plāns atrodams:
  https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/no-20-lidz-30-aprilim-toposie-studenti-tiessaiste-vares-iepazit-rtu


  Lasīt tālāk
  Vienīgās zāles pret vīrusu

  Vienīgās zāles pret vīrusu

  Varam daudz un dikti runāt par to, kas mūs glābs dažādās dzīves vētrās, taču, kā vienmēr labākais risinājums, labākās zāles ir mūsos pašos. Kas ir šis brīnumlīdzeklis un kā to likt lietā katrā dzīves mirklī, skaties šajā Start Strong video: https://www.youtube.com/watch?v=nrx10jQG_bs
   
   

   

   


  Lasīt tālāk
  Start Strong

  Start Strong

  Karjeras un biznesa apmācību programma Start Strong ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personālatlases u.c. jomu profesionāļi.

  Programmas Start Strong veidotāji ir uzsākuši darbu pie bezmaksas video bāzes izveides YouTube vietnē, kurā būs pieejami daudzi karjeras un biznesa apmācību materiāli, semināru video, treneru meistarklases, padomi un intervijas, kas būs noderīgi Tavas nākotnes karjeras veidošanā. Strong YouTube vietni atradīsi šeit:

  https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

   

   


  Lasīt tālāk
  Informācija!

  Informācija!

  Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

  Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

  Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

   

  1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

  2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

  3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

  4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

  5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).


  Lasīt tālāk
  2020. gada marts- komercizglītība

  2020. gada marts- komercizglītība

  Attālinātā mācīšanās ienesusi izmaiņas komercaktivitātēs. Plānotie pasākumi mentoriem nenotiks, plānotās ekskursijas izpaliks. Lai mums visiem optimisms un gaišas domas! 10. martā 10.b un 10.c komercklašu skolēniem tika novadītas CLIL stundas – mārketingā un angļu valodā. Abos priekšmetos apgūto tēmu par SVID (SWOT) analīzi, skolēni mācījās pielietot praktiski.


  Lasīt tālāk
  Rokdarbu izstāde bibliotēkā

  Rokdarbu izstāde bibliotēkā

   

   

  Radošuma nedēļas ietvaros skolas bibliotēkā ir apskatāma 5.-9. klašu skolēnu rokdarbu izstāde. Koši spilveni, krāsainas šalles, raibas čībiņas un maciņi būs apskatāmi visu nedēļu.

   


  Lasīt tālāk
  7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu

  7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu "Mana tautasdziesma"


  2. martā mūsu skolas 7. – 9. klašu skolēni ar projekta „Latvijas skolas somas” gādību apmeklēja koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos un noklausītos koncertu „Mana tautasdziesma”.

  Skolēni iepazinās ar latviešu tautasdziesmu dziedājumu daudzveidību. Tautasdziesmas iet līdzi un dzīvo cauri gadu simtiem.

  Paši skolēni saka:

  „Koncerts bija interesants, bet ne visi dziedājumi man patika”,

  „ Man atkal patika dziedājumi, bet dejotāju uzstāšanās bija garlaicīga”,

  „ Nē, man patika dejotāji, bet viens otrs dziedājums bija pa skaļu”,


  Lasīt tālāk
  Skolēni apmeklē koncertu

  Skolēni apmeklē koncertu "Leļļu meistara sapnis"


  20. februārī mūsu sākumskolas skolēni devās uz koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos koncertstāstu – muzikālo pasaku „Leļļu meistara sapnis”.

              Kā sacīja paši skolēni un viņu skolotāji: „Kārtējais, lieliskais projekta „Latvijas skolas somas” pasākums!”

              Skolēniem bija iespēja iepazīt jaunu mūzikas žanru – mūzikls. Sižets ļoti saistošs un piemērots sākumskolas skolēniem. Interesanti bija arī tas, ka visu koncerta laiku varēja sekot līdzi pasakai uz ekrāna.


  Lasīt tālāk
  Pārliecinoša uzvara volejbolā

  Pārliecinoša uzvara volejbolā


  19.februārī noslēdzās starpskolu sacensības volejbolā jaunietēm. 
  Turnīra noslēdzošajā spēlē mūsu skolas komanda tikās ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandu. Ļoti saspringtā spēles gaitā, parādot saliedētu komandas sadarbību un pārliecību par savām prasmēm, uzvaru izcīnīja mūsu skolas jaunietes.

  Komandā spēlēja: Sanita, Evelīna, Alise Emīlija, Sanija, Ieva, Diāna Daniela, Ieva un Līva.


  Lasīt tālāk
  2020. gada februāris- komercizglītība

  2020. gada februāris- komercizglītība

  14.februārī skolā norisinājās kārtējais SMU tirdziņš, un Valentīndienai par godu tirdziņa nosaukums bija “Mīlestības dienas tirdziņš.” Tirdziņā lielāko dalību ņēma pamatskolas SMU dalībnieki, kuriem padomus deva arī 12.klases mentori.

  19.02. notika 4. nodarbība, BA Turība Uzņēmējdarbības skolas ietvaros. Šoreiz ciemojāmies Ventspils valsts ģimnāzijā. Piedalījās 10. b un 10.c komercklašu skolēni. Bija prieks satikties ar Talsu, Kuldīgas, Ventspils skolēniem.


  Lasīt tālāk
  Uzvara tautas bumbā!

  Uzvara tautas bumbā!


  19. februārī Vaiņodē norisinājās Kurzemes reģiona sporta spēles tautas bumbā. Pārliecinoši visās spēlēs ieguvām uzvaru. Mūsu pretinieki bija Vaiņodes, Dundagas, Blīdenes, Kuldīgas, Aizputes komandas.

  Mūsu skolas zēnu komanda ieguva tiesības startēt republikas sacensībās, kas norisināsies 6. martā Dobelē. Komandā spēlēja: Vitālijs, Kārlis, Roberts, Dēvids, Patriks Toms, Artis, Lauris, Martins, Matīss.  


  Lasīt tālāk
  Drošāka interneta dienā skolēni

  Drošāka interneta dienā skolēni "iepazīst" interneta tumšo seju


  11. februārī, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Drošāka interneta diena, mūsu skolas 12. A klases skolēni programmas Erasmus+ projekta "Stop Cyberbullying" ietvaros bija noorganizējuši pasākumu 8. klašu skolēniem. Tā laikā vidusskolēni pastāstīja par kiberaizskaršanu virtuālajā vidē, kā arī iepazīstināja skolēnus ar projekta ietvaros veiktā pētījuma "Interneta tumšā seja" rezultātiem. Pēc prezentācijas 8. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties simulācijas spēlē un iejusties aizskartas personas ādā.


  Lasīt tālāk
  2. vieta sacensībās volejbolā

  2. vieta sacensībās volejbolā


  13. februārī Aizputes sporta hallē norisinājās Kurzemes novada 2. posma atlases sacensības volejbolā "Piena spēks - 2020".
  Mūsu skolas meiteņu komanda šajā turnīrā izcīnīja 2.vietu.
  Komandā spēlēja: Dana, Laura, Elizabete, Sandra, Evelīna, Ieva, Karīna, Līva un Melisa.

  Lasīt tālāk
  Izstāde

  Izstāde "Kļūdies tā, lai citiem prieks!" skolas bibliotēkā

   

  Atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, bibliotēkā apskatāma izstāde “Kļūdies tā, lai citiem prieks”.

   

  Kuram gan nav gadījies piedzīvot amizantas situācijas, tā liekot pasmaidīt par dzīvi un kļūmīgiem mirkļiem. Tos, kuriem humors raisa pozitīvas emocijas, Latviešu valodas aģentūra 2017. gadā aicināja piedalīties stāstu un fotogrāfiju konkursā “Kļūdies tā, lai citiem prieks”. Konkursa mērķis bija rosināt saskatīt apkārtējā vidē esošās valodas zīmes, kas piesaista uzmanību ar neparastām vārdu spēlēm, asociācijām, liek pasmaidīt un priecāties par valodas tēlainību, vides zīmju autoru jaušu vai nejaušu radošumu.

   

  Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē 21. februārī.

   

  Izstāde apskatāma no 17.februāra līdz 13.martam.

   


  Lasīt tālāk
  Kur mācīties tālāk?

  Kur mācīties tālāk?

  13. februārī Liepājas Latviešu biedrības namā tika rīkota izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?”- ar vairāk nekā 30 augstākās un vidējās izglītības iestāžu dalību. Arī mūsu skola piedalījās izstādē ar savu stendu, ko pārstāvēja karjeras konsultanti un 11.a klases skolēni.

  Izstādes ietvaros notika arī diskusija “ Profesionāļu pieredzes stāsti veiksmīgas karjeras uzsākšanai”, kurā piedalījās: 

  Liepājas pašvaldības administrācijas padomniece IT izglītības un attīstības jautājumos Agate Ambulte,

  LSEZ biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters,

  dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce,

  LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns

  un koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

   

  PHOTO-2020-02-13-14-26-15


  Lasīt tālāk
  3. vieta florbolā 4. - 5. kl. grupā

  3. vieta florbolā 4. - 5. kl. grupā


  12. februārī Liepājas O. Kalpaka 15. vidusskolas sporta zālē noslēdzās izšķirošās cīņas Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās florbolā 4. - 5. klašu grupā, kur ar teicamiem rezultātiem startēja mūsu skolas audzēkņi, iegūstot 3. vietu.

  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vārdu cildināja mūsu skolas sportisti: Toms, Kārlis, Kristers, Ernests, Ričards, Gvido, Dominiks, Valters, Roberts, Marks, Matīss, Daniels,  Kristaps, Roberts, Lauris.


  Lasīt tālāk
  Ē. Vilsona monoizrāde

  Ē. Vilsona monoizrāde "Pazudušais dēls"


  Ērika Vilsona monoizrāde “Pazudušais dēls” ir tapusi pēc Rūdolfa Blaumaņa darba „Pazudušais dēls”. Pateicoties iniciatīvai „Latvijas skolas soma”, 4. februārī mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni izrādi varēja noskatīties skolas aktu zālē. Iespaidīgs ir sākums, kad aktieris stāsta, ka izrāde ir tradģēdija, tas nozīmē, ka kāds noteikti mirs… Iespaidīgi. Tiek izstāstīti drāmas pamati, tiek arī dalītas lomas starp skolēniem. Pēc skatītāju viedokļa izrāde ir veidota ļoti radoši, izzinoši, saprotoši un aizraujoši. Pārdomas, emocijas un mūžsenie konflikti starp vecākiem un bērniem ir tas, kas šo izrādi padara mūsdienīgāku un jauniešiem tuvāku.


  Lasīt tālāk
  Pašvērtējums „Kā es īstenoju vērtības CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA un RADOŠUMS? ”

  Pašvērtējums „Kā es īstenoju vērtības CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA un RADOŠUMS? ”


  Katram no mums ir savas dzīves vērtības. Tādas ir arī mūsu skolai – CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA un RADOŠUMS. Skolas vērtības parāda mums to, kā dzīvot un uzvesties šeit, parāda to, kas mums ir svarīgs, lai savā skolā mēs visi justos labi.


  Lasīt tālāk
  Dzīvais muzejs

  Dzīvais muzejs


  21. janvārī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10. komercklašu skolēni piedalījās Jauno uzņēmēju skolā Kuldīgā.

  Dienas otrajā pusē bija iespēja baudīt  interesantu 30 minūšu pasākumu. Dzīvais muzejs "Senās Kuldīgas stāsts" ir septiņu telpu komplekss, kur katrā telpā iedzīvināti un atdzīvināti stāsti par pilsētu un tās vēsturi. Gids stāstījumu iesāka  ar 1242. gadu, kas tiek uzskatīts par pilsētas dibināšanas gadu.


  Lasīt tālāk
  Skolēni piedalās ekonomikas simulācijas spēlē TITAN

  Skolēni piedalās ekonomikas simulācijas spēlē TITAN


  28. janvārī Rīgā norisinājās Junior Achievement Latvia TITAN biznesa simulācijas spēles Latvijas fināls. Kopumā 11 reģionālajos čempionātos visā Latvijā sacentās 176 komandas, no kurām 32 tālāk startēja JA TITAN Latvijas čempionāta pusfinālā. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 3 komandas no 12. A klases, no kurām 2 komandas ICEWALLOW un JARIKI izcīnīja tiesības sacensties finālā starp 8 labākājām valsts komandām.


  Lasīt tālāk
  Žetonvakars 2020

  Žetonvakars 2020


  Žetonu vakarā divpadsmito klašu skolēni, viņu vecāki un skolotāji pulcējās skolā. Tas bija svinīgs un skaists brīdis, kas kalpoja kā apliecinājums tam, ka 12. klases skolēni ir gatavi skolas gaitu noslēguma sprintam.

  Pirms žetona gredzena saņemšanas nākamie mūsu skolas absolventi parādīja savu pašu iestudēto uzvedumu par skolas dzīvi. Daudz atmiņu, daudz skaistu melodiju…


  Lasīt tālāk
  Projekta nedēļa

  Projekta nedēļa

  Projekta nedēļa no 3.02. – 7.02. pamatskolā norisinājās vienotas tēmas “Pacel profesiju pasauli vērtībās” ietvaros. Tās dalībnieki, 5., 6., 7. un 9. klašu skolēni, šogad pētīja savu vecāku profesijas, viņu darba pienākumus, prasmes, iemaņas un nepieciešamās rakstura iezīmes, kā arī tālākizglītības un potenciālo darbavietu iespējas skolas vērtību atspoguļojuma kontekstā. 

  Pirmās Projekta dienas uzdevums bija vedināt skolēnus aizdomāties par darba patieso vērtību un nozīmi cilvēka dzīvē, t.i., kādi ir profesijas izvēles priekšnoteikumi un izvēles iespējamās neveiksmes, cik liela nozīme ikdienas darbā ir savstarpējam atbalstam kolektīvā.

  Ēnojot un intervējot vecākus viņu darbavietās, tika pavadīta Projekta nedēļas otrā diena. Kad skolēni atgriezās pie saviem projekta vadītājiem, intervijās paustās atziņas un redzētais atklāja skolēniem jaunu skatījumu uz vecāku darba ikdienu. Savukārt papilduzdevums – atrast izglītības iestādes, kurās ir iespējams apgūt vecāku profesiju, un potenciālās darba vakances - paplašināja skolēnu redzesloku par iespējām.

  Ceturtdien skolēni individuāli prezentēja savu veikumu un tika strādāts pie informatīvā materiāla apkopojuma.

  Projekta nedēļā šogad esam centušies atklāt vienoto saikni skolēnu, vecāku un skolas vērtību starpā. To lieliski varēja redzēt noslēguma pasākumā Projekta darba grupu sasniegtā rezultāta demonstrējumos. Pārliecinājāmies, ka skolas vērtību - CIEŅA, ATBILDĪBA, RADOŠUMS un SADARBĪBA – atspoguļojums un izpratne vecāku darba ikdienā līdzinās un sasaucas ar skolas izvirzītajām atziņām.

   

  IMG 4282

  IMG 4272

  IMG 4307

  IMG 4323

   


  Lasīt tālāk
  Mērķu plānošana

  Mērķu plānošana

  Trešdien, 29.janvārī, 8.klašu skolēniem ar projekta Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" palīdzību tika organizētas mērķu plānošanas prasmes attīstošās nodarbības, ko vadīja jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja, personīgās izaugsmes trenere Dace Briede Zālīte.

    Nodarbības pirmajā daļā jaunieši tika virzīti uz izpratni par to, cik svarīgi ir jau tagad plānot dzīvi savas turpmākās karjeras veidošanai, kā atšķirt mērķi no vēlēšanās un kā pārvarēt izaicinājumus profesijas izvēlē. Atsauksmēs par nodarbību ir minēts: “Es uzzināju to, ka vajag iziet ārā no savas komforta izjūtas un izmantot visas iespējas, kas tev tiek dotas.” “Savu mērķi vajag realizēt, vajag ticēt sev.” “Es iemācījos, kā uzstādīt savu mērķi, kā strādā cilvēka psiholoģija, kad visa dzīves nasta tiek uzlikta uz taviem pleciem, kā neapstāties un nepadoties, un neļaut savām domām tevi pārspēt un ar ko ir jārēķinās, kad uzstāda savu mērķi.”

              Nodarbības otrajā daļā katrs jaunietis veidoja savu mērķa plānošanas karti, izplānojot galvenā mērķa apakšmērķus un aktivitātes, lai iecerēto sasniegtu veiksmīgāk un mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. “Mērķu karte palīdz visu konkretizēt un tas ir tieši tas, kas man vajadzīgs,” ar savu viedokli dalās skolēni.

   

   

   

  IMG 4199

   

  IMG 4201

  IMG 4205

   

  IMG 4204


  Lasīt tālāk
  2020. gada janvāris- komercizglītība

  2020. gada janvāris- komercizglītība

  14.01.  10. komercklašu skolēni  apmeklēja 3.jauno uzņēmēju skolas nodarbību Kuldīgā. Satikām skolēnus - draugus no Ventspils, Talsiem, Kuldīgas, jo šī jau ir trešā tikšanās. Pasākums notika Kuldīgas Jauniešu mājā. Kuldīga ir mazpilsēta ar daudz maziem uzņēmumiem, tādēļ ekskursijās bijām sadalīti pa grupām. Interesanti bija visiem. Klausījāmies augstskolas  Turības lekcijas Lekcija par e- mārketingu deva zināšanas, kā jaunieši ērtāk un lētāk var  e- vidē tirgoties. Otrā lekcija bija radoša ar kustību elementiem, kura mācīja iepazīt sevi un sadarboties. Diena noslēdzās ar Dzīvā muzeja apmeklējumu. 7 telpās izgājām cauri Kuldīgas vēsturei, interaktīvie elementi  padarīja ekskursiju  interesantu.


  Lasīt tālāk
  Dzīves scenārijs

  Dzīves scenārijs

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 27. janvārī 11. klašu skolēniem notika pasākums “Tu – savas dzīves scenārija autors”. Pasākuma mērķis bija noteikt skolēniem karjeras izvēles procesa pašreizējo stāvokli, virzīt izprast un attīstīt karjeras pamatprasmes, balstoties uz kritisko domāšanu un objektīvu pašizvērtējumu.

   Supervizora vadībā skolēni darbojās gan individuāli, gan grupās. Ar dažādu uzdevumu palīdzību jaunieši veica sevis pašanalīzi, attīstīja prasmes sadarbības veidošanā kolektīvā, lēmumu pieņemšanā, savu un grupas viedokļu prezentēšanā.

   

   

  PHOTO-2020-01-28-14-39-19

   

  PHOTO-2020-01-28-14-39-21

   

  PHOTO-2020-01-28-14-39-20 4

   

  PHOTO-2020-01-28-14-39-20 3

   


  Lasīt tālāk
  Skolas vārda diena

  Skolas vārda diena


  Mūsu skola ir viena no lielākajām skolām Latvijā, un par to mēs priecājamies un lepojamies. Skolai ir dzimšanas diena, kuru atzīmējam 2.oktobrī. Bet mūsu skolai ir arī vārda diena – 28.janvāris, jo šajā dienā, kad vārda dienu svin Kārļi, Kārlis Ulmanis aicināja ikvienam latvietim atcerēties savu skolu un dāvināt grāmatas. 28.janvāris ir Draudzīgā aicinājuma diena.


  Lasīt tālāk
  DUBULTUZVARA Liepājas Domes rīkotajā konkursā 7. klasēm „MISIJA V”

  DUBULTUZVARA Liepājas Domes rīkotajā konkursā 7. klasēm „MISIJA V”


  Arī šogad visas Liepājas skolu 7. klases tika aicinātas piedalīties projektā „Misija V”, kas ietver smēķēšanas novēršanas pasākumus skolas vecuma jauniešiem. Projekts risinājās no oktobra 4 kārtās, un 7. B un 7. D klases tika uzaicinātas uz fināla pasākumu 24. janvārī, kurā 11 komandas no visām Liepājas skolām, kas pirmajās trīs kārtās bija ieguvušas visvairāk punktu, sacentās par ļoti iekārojamām balvām savai klasei.


  Lasīt tālāk  Partneri: twitter
  Partneri: moodle
  Partneri: e-klase
  Partneri: visc
  Partneri: izm
  Partneri: lip
  Partneri: drošs-internets
  Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
  Partneri: radošuma-pils
  Partneri: dsd
  Partneri: junior-achievement
  Partneri: afs
  Partneri: atbalsts
  Partneri: prakse-lv
  Partneri: pumpurs